BibTex RIS Kaynak Göster

A study about determining general profile of aquarium facilities at Izmir county`s.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, 119 - 123, 01.03.2005

Öz

İzmir Merkez İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, 119 - 123, 01.03.2005

Öz

Bu araştırmada, İzmir merkez ilçelerindeki akvaryum işletmelerinin profili çıkarılarak, genel durumları hakkında değerlendirmeler amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle, İzmir`deki mevcut akvaryum işletmelerinin sayısal durumunun tespiti yapılıp; işletmelerin pazarladıkları ürünler belirlenmiş ve gelecekteki pazar durumu hakkında tahminde bulunulmuştur. İzmir ilinde yer alan akvaryum işletmeleriyle doğrudan görüşmeler yoluyla gerçekleştirilen araştırmanın orijinal verileri hazırlanmıştır. Anket çalışmasına temel oluşturan İzmir ilinde bulunan akvaryum işletmeleri ana kitle olarak kabul edilerek tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Anket sonuçları SPSS ( The Statistical Package for The Social Sciences) paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada belirlenen tüm akvaryum işletmelerinden %65’nin halen faaliyette olduğu, %35’inin ise kapandığı tespit edilmiştir. Halen çalışan akvaryum işletmelerinin %38,2`si Konak, %23,5`u Bornova, %17,6’sı Karşıyaka ve %21,6`sı Buca ve Narlıdere’de bulunmaktadır. Bugüne kadar bu işletmelerin % 82`si üniversiteden danışmanlık almışlardır. Bu akvaryum işletmelerinin %94`ü şahıs işletmesi ve %6’sı ticaret ortaklığıdır, bunun yanında bu işletmelerde çalışanların %94`ü erkek ve çalışanların %59`u lise mezunudur. Araştırma sonunda akvaryumcuların sorunları belirlenerek çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müge A. HEKİMOĞLU

Şanslı ŞENOL

Hülya SAYGI

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA HEKİMOĞLU, M. A. ., ŞENOL, Ş. ., & SAYGI, H. . (2005). İzmir Merkez İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 119-123.