PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A research on Plesiomonas shigelloides infection in some aquarium fishes.

Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1, 31 - 34, 01.03.2005

Öz

Bazı Akvaryum Balıklarında Plesiomonas shigelloides Enfeksiyonu Üzerinde Bir Araştırma.

Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1, 31 - 34, 01.03.2005

Öz

Bu çalışma İstanbul ili içinde bulunan bazı akvaryum balığı üretim işletmelerindeki akvaryum balıklarında görülen ölümlerin nedenini ortaya koymak amacıyla yapıldı. Enfekte lepistes (Poecilia reticulata) balıklarında zayıflama, eksoftalmus, ascites ve yüzgeçlerde erime görüldü. Nekropside; karaciğer ve böbreklerin solgun, dalaklarının koyulaştığı ve safra keselerinin ise şişkin olduğu dikkati çekmiştir. Üç adet işletmeden temin edilen lepistes, çiklit (Aulonocara maylandi) ve kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri) balıklarını içeren on adet hasta balık örneğinin karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarından Tryptic Soy Agar (TSA)’a ekimler yapıldı. İzole edilen bakterilere dokuz kemoterapotikle antibiyogram testi yapıldı. Hasta lepisteslerden izole edilen üç izolatın fenotipik muayenesi sonucunda Plesiomonas shigelloides olduğu tesbit edildi.Bakteri hareketli, vibriostat’a (O/129) duyarlı, glukozu oksidative fermentatif yolla kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer hasta balıklardan Aeromonas hydrophila ve Pseudomonas sp. de izole edildi. Antibiyogram testlerinin sonuçlarına göre madde duyarlık testlerinin sonuçlarına göre üç bakteri izolatınında sadece potansiye sulfonamitlere duyarlı olduğu tesbit edildi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay AKAYLI Bu kişi benim


Zuhal ZEYBEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akaylı, T. & Zeybek, Z. (2005). Bazı Akvaryum Balıklarında Plesiomonas shigelloides Enfeksiyonu Üzerinde Bir Araştırma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 22 (1) , 31-34 . Retrieved from https://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5017/68046