BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of salinity concentrations on growth Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco (Chlorophyceae).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 121 - 124, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Ben-Amotz A, M. Avron 1990. The biotechnology of cultivating the halotolerant alga Dunaliella. Trends Biotechnol 8:121–128.
 • Ben-Amotz A., M. Avron 1983. On the factors which determine massive β- carotene accumulation in the halotolerant alga Dunaliella bardawil. Plant Physiol. 72: 593–597.
 • Ben-Amotz, A., M. Avron, 1981. Glycerol and β-carotene metabolism in the halotolerant alga Dunaliella: a model system for biosolar energy conversion. Trends Biochem. Sci.6: 297–9.
 • Ben-Amotz A., M. Avron 1989. The wavelength dependence of massive carotene sysnthesis in Dunaliella bardawil (Chlorophyceae). J. Phycology 25, 175,178.
 • Ben-Amotz A. 1987. Effect of irradiance and nutrient deficiency on the chemical composition of Dunaliella bardawil Ben-Amotz and Avron (Volvocales, Chlorophyta). J Plant Physiol 131:479-487
 • Borowitzka, M. A., L. J. Borowitzka, 1988 (Eds). Dunaliella. In Microalgal Biotechnology. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 27–58.
 • Çelekli, A., G.Dönmez, 2001. Bir Dunaliella türünün gelişimine ve beta karoten üretimine pH ve tuz konsantrasyonlarının etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1. Alg Teknoloji Sempozyumu p, 79-86 (In Turkish).
 • Dudu Evren, Ü., Ç. Kanlıtepe, C. Çıracı, G. Dönmez, 2001. Tuz Göl,’nden (Konya-Türkiye) izole edilen Dunaliella türlerinin gliserol üretim kapasitesinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1. Alg Teknoloji Sempozyumu p, 225-232 (In Turkish).
 • Gordillo F.J.L, C. Jimenez, J. Chavarria, F.X. Niell 2001. Photosynthetic acclimation to photon irradiance and its relation to chlorophyll fluorescence and carbon assimilation in the halotolerant green alga Dunaliella viridis Photosynthesis Research 68: 225–235
 • Koray, T. 2002. Denizel fitoplankton (Ders kitabı), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No 32, p 147-148 (In Turkish).
 • Schlipalius, L. 1991. The extensive commercial cultivation of Dunaliella salina. Bioresource Technol. 38: 241-243
 • http://www.bio.utexas.edu/research/utex/media/media.html Copyright 2005 UTEX and University of Texas at LAST UPDATED MAY 13, 2005.

Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco (Chlorophyceae) Büyümesi Üzerine Tuz Derişimlerinin Etkileri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 121 - 124, 01.03.2006

Öz

Dunaliella salina, yüksek tuzluluk, yüksek ışık şiddeti ve azot eksikliği gibi bazı stres koşulları altında kültüre edildiğinde hücre içinde β-karoten biriktirebilen Chlorophyceae sınıfına ait bir alg türüdür. Yüksek tuzlulukları tolere edebilen D. salina gibi türler belli bir bölgeye ve çevre koşullarına adapte olmuş halde yaşar. Bu araştırma kapsamında Konya Tuz Gölü’nde yapılan incelemelerde, tuz parsellerinde kırmızılıklar şeklinde görülen alanlardan alınan örneklerdeki alg hücrelerinin mikroskopta tür tanımı yapıldıktan sonra D. salina olarak tanımlanan hücreler seyreltme yöntemi ile izole edilerek kültüre alınmıştır. Laboratuvarda NaCl ilave edilerek, 0.62M, 0.85M, 1.28M ve 1.71M tuz derişimleri hazırlanmış, 500 ml’lik erlenlerde, AS100 ortamında, 100 µmol foton m-2s-1 ışık şiddetinde sürekli aydınlatma ile 20±1°C sıcaklıkta kültürleri yapıldı. D. salina’nın yüksek tuzluluk konsantrasyonlarında gelişimini sürdürebildikleri gözlendi. En yüksek hücre konsantrasyonu 1.71 M NaCl’de 5.87x106 hücre ml-1 ulaştı. 1.71M NaCl konsantrasyonında yapılan kültürlerden alınan örneklerde toplam karoten 9.80±0.25 mg g-1 kuru ağırlık tespit edildi. Bu araştırmada Tuz Gölünden izole edilen D.salina türünün yüksek tuzluluk konsantrasyonlarına dayanıklı olduğu ve hatta gelişimini sürdürebilği tespit edildi

Kaynakça

 • Ben-Amotz A, M. Avron 1990. The biotechnology of cultivating the halotolerant alga Dunaliella. Trends Biotechnol 8:121–128.
 • Ben-Amotz A., M. Avron 1983. On the factors which determine massive β- carotene accumulation in the halotolerant alga Dunaliella bardawil. Plant Physiol. 72: 593–597.
 • Ben-Amotz, A., M. Avron, 1981. Glycerol and β-carotene metabolism in the halotolerant alga Dunaliella: a model system for biosolar energy conversion. Trends Biochem. Sci.6: 297–9.
 • Ben-Amotz A., M. Avron 1989. The wavelength dependence of massive carotene sysnthesis in Dunaliella bardawil (Chlorophyceae). J. Phycology 25, 175,178.
 • Ben-Amotz A. 1987. Effect of irradiance and nutrient deficiency on the chemical composition of Dunaliella bardawil Ben-Amotz and Avron (Volvocales, Chlorophyta). J Plant Physiol 131:479-487
 • Borowitzka, M. A., L. J. Borowitzka, 1988 (Eds). Dunaliella. In Microalgal Biotechnology. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 27–58.
 • Çelekli, A., G.Dönmez, 2001. Bir Dunaliella türünün gelişimine ve beta karoten üretimine pH ve tuz konsantrasyonlarının etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1. Alg Teknoloji Sempozyumu p, 79-86 (In Turkish).
 • Dudu Evren, Ü., Ç. Kanlıtepe, C. Çıracı, G. Dönmez, 2001. Tuz Göl,’nden (Konya-Türkiye) izole edilen Dunaliella türlerinin gliserol üretim kapasitesinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1. Alg Teknoloji Sempozyumu p, 225-232 (In Turkish).
 • Gordillo F.J.L, C. Jimenez, J. Chavarria, F.X. Niell 2001. Photosynthetic acclimation to photon irradiance and its relation to chlorophyll fluorescence and carbon assimilation in the halotolerant green alga Dunaliella viridis Photosynthesis Research 68: 225–235
 • Koray, T. 2002. Denizel fitoplankton (Ders kitabı), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No 32, p 147-148 (In Turkish).
 • Schlipalius, L. 1991. The extensive commercial cultivation of Dunaliella salina. Bioresource Technol. 38: 241-243
 • http://www.bio.utexas.edu/research/utex/media/media.html Copyright 2005 UTEX and University of Texas at LAST UPDATED MAY 13, 2005.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar Durmaz

Şevket Gökpınar

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Durmaz, Y. ., & Gökpınar, Ş. . (2006). Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco (Chlorophyceae) Büyümesi Üzerine Tuz Derişimlerinin Etkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 121-124.