BibTex RIS Kaynak Göster

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun Körfezi, Yumurtalık kıyılarında su kalitesi üzerindeki etkileri.

Yıl 2013, Cilt: 30 Sayı: 1, 7 - 13, 01.03.2013

Öz

Kaynakça

 • Aksu, M., 2009. Investigation of the Impacts of some Fish Farms on Marine Environment in the Izmir Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(4): 271–279.
 • Aksu, M., 2012.The Effects of Sugozu Power Plant on Water Quality in the Iskenderun Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (2): 224-228. doi: 10.3923/javaa.2012.224.228
 • Anonymous, 2011.Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkısh Section. DOKAY Marine Sediment and Marine Ecology Survey Report.196 p.
 • Anonymous, 2013. Economic Outlook of Turkey turkish-economy.en.mfa> (20.02.2013)
 • Doğan-Sağlamtimur, N., Tuğrul, S., 2006. Seasonal variation of phosphor forms and nutrients: Continental shelf of Erdemli, Northeast Mediterranean, Year of 2004.(in Turkish) In: Turkish Coast Conference 2006, Proceedings Book, E, Özhan(Editor), pp. 517-525.
 • Kaymakçı-Basaran, A., Egemen, Ö., 2007. Nutrient Distribution in the Mediterranean Coast of Turkey. Rapp. Comm.int.MerMéditt., 38:676.
 • Kontas, A., Kucuksezgin, F., Altay, O., Uluturhan, E., 2004. Monitoring of eutrophication and nutrient limitation in the İzmir Bay (Turkey) before and after Wastewater Treatment Plant. Environment International, 29, 1057- 1062. doi: 10.1016/S0160-4120(03)00098-9
 • Krom, M.D., Brenner, S., İsrailov, L., Krumgalz, B., 1991. Dissolved nutrients, preformed nutrients and calculated elemental ratios in the Southeast Mediterranean Sea. Ocenology Acta, 14 (2):189-194.
 • Krom, M.D., Emeis, K-C., Van Capellen, P., 2010. Why is the Eastern Mediterranean phosphorus limited? Progress in Oceanography 85, 236- 244. doi: 10.1016/j.pocean.2010.03.003.
 • Kukrer, S., 2009.Investigating the effects of creeks to eutrophication in İzmir Bay on cleaning process. Ph.D. Thesis, Ege University, 162 pp.
 • Polat, S., Uysal, Z., 2009. Abundance and biomass of picoplanktonic Synechococcus (Cyanobacteria) in a coastal ecosystem of the Northeastern Mediterranean, the Bay of İskenderun.Marine Biology Research, 5: 363-373. doi: 10.1080/17451000802512275.
 • Polat, S., 2002. Nutrients, Chlorophyll a and Phytoplankton in the İskenderun Bay (Northeastern Mediterranean). Marine Ecology, 23 (2):115-126. doi: 10.1046/j.1439-0485.2002.02753.x
 • Psarra, S., Tselepides, A., Ignatiades, L., 2000. Primary productivity in the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean): Seasonal and inter annual variability. Progress in Oceanography 46 (2-4), 187-204 doi: 10.1016/S0079-6611(00)00018-5
 • Strickland, J.D.H., Parsons, T.R., 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada, Bull. 167, Ottowa, 310 p.
 • Sunlu, F.S., Sunlu,U., Buyukısık, B., Kukrer, S., Uncumusaoglu, A., 2012. Nutrient and chlorophyll a trends after wastewater treatment plant in İzmir Bay (Eastern Aegean Sea). Journal of Animal and Veterinary Advances, 211(1):113-123.
 • Tuğrul, S., Uysal, Z., Erdoğan, E., Yücel, N., 2011. Changes of Eutrophication Indicator Parameters (TP, DIN, Chl-a and TRIX) in the Cilician Basin (Northeast Mediterranean) (in Turkish with English abstract). Ekoloji, 20(80): 33-41.
 • Tuğrul, S., Yemencioğlu, S., Doğan-Sağlamtimur, N., 2007. Monitoring of long term trends of the pollution sources of Mediterranean Coastal Area; Rivers and wastewaters (2003-2006) (in Turkish). Turkish Journal of Aquatic Life, 5(6): 596-606.
 • Yılmaz, A., Bastürk, Ö.,Saydam, C., Ediger, D., Yılmaz, K., E. Hatipoğlu, 1992. Eutrophication in İskenderun Bay, North-eastern Mediterranean. Science of the Total Environment, Supplement 1992, 705-717.

Effects of Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline on the water quality in Yumurtalık Coast of the Iskenderun Bay.

Yıl 2013, Cilt: 30 Sayı: 1, 7 - 13, 01.03.2013

Öz

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTCOP) Hazar Denizi petrolünü Türkiye’nin Ceyhan Limanına, oradan da Avrupa pazarına ulaştırmak için inşa edilmiştir. Projenin amacı petrolün güvenli ve ekonomik olarak ulaştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı ise, BTC boru hattının ulaştığı Yumurtalık kıyılarında yer alan Ceyhan Deniz Terminalinin su kalitesi üzerindeki etkilerinin izlenmesidir. Bu amaçla, Temmuz 2007, Ağustos 2009 ve Temmuz 2011’de ikisi referans istasyonu olmak üzere dört istasyondan örneklemeler yapılmıştır. Tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluğun derinliğe bağlı değişimleri CTD cihazı ile ölçülmüştür. Ayrıca su kolonunda pH, berraklık, çözünmüş oksijen (DO), besleyici elementler (nitrit+nitrat-azotu, amonyum-azotu, fosfat fosforu ve silis) ve klorofil a değerleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, çalışma alanında ötrofikasyon riski görülmemiştir. Fosfat limitleyici besleyici elementtir. Söz konusu alanda BTCOP faaliyetlerinin su kalitesi üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, su kalitesinde meydana gelebilecek bozulmanın fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için sürekli izlemenin yararı büyüktür

Kaynakça

 • Aksu, M., 2009. Investigation of the Impacts of some Fish Farms on Marine Environment in the Izmir Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(4): 271–279.
 • Aksu, M., 2012.The Effects of Sugozu Power Plant on Water Quality in the Iskenderun Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (2): 224-228. doi: 10.3923/javaa.2012.224.228
 • Anonymous, 2011.Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkısh Section. DOKAY Marine Sediment and Marine Ecology Survey Report.196 p.
 • Anonymous, 2013. Economic Outlook of Turkey turkish-economy.en.mfa> (20.02.2013)
 • Doğan-Sağlamtimur, N., Tuğrul, S., 2006. Seasonal variation of phosphor forms and nutrients: Continental shelf of Erdemli, Northeast Mediterranean, Year of 2004.(in Turkish) In: Turkish Coast Conference 2006, Proceedings Book, E, Özhan(Editor), pp. 517-525.
 • Kaymakçı-Basaran, A., Egemen, Ö., 2007. Nutrient Distribution in the Mediterranean Coast of Turkey. Rapp. Comm.int.MerMéditt., 38:676.
 • Kontas, A., Kucuksezgin, F., Altay, O., Uluturhan, E., 2004. Monitoring of eutrophication and nutrient limitation in the İzmir Bay (Turkey) before and after Wastewater Treatment Plant. Environment International, 29, 1057- 1062. doi: 10.1016/S0160-4120(03)00098-9
 • Krom, M.D., Brenner, S., İsrailov, L., Krumgalz, B., 1991. Dissolved nutrients, preformed nutrients and calculated elemental ratios in the Southeast Mediterranean Sea. Ocenology Acta, 14 (2):189-194.
 • Krom, M.D., Emeis, K-C., Van Capellen, P., 2010. Why is the Eastern Mediterranean phosphorus limited? Progress in Oceanography 85, 236- 244. doi: 10.1016/j.pocean.2010.03.003.
 • Kukrer, S., 2009.Investigating the effects of creeks to eutrophication in İzmir Bay on cleaning process. Ph.D. Thesis, Ege University, 162 pp.
 • Polat, S., Uysal, Z., 2009. Abundance and biomass of picoplanktonic Synechococcus (Cyanobacteria) in a coastal ecosystem of the Northeastern Mediterranean, the Bay of İskenderun.Marine Biology Research, 5: 363-373. doi: 10.1080/17451000802512275.
 • Polat, S., 2002. Nutrients, Chlorophyll a and Phytoplankton in the İskenderun Bay (Northeastern Mediterranean). Marine Ecology, 23 (2):115-126. doi: 10.1046/j.1439-0485.2002.02753.x
 • Psarra, S., Tselepides, A., Ignatiades, L., 2000. Primary productivity in the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean): Seasonal and inter annual variability. Progress in Oceanography 46 (2-4), 187-204 doi: 10.1016/S0079-6611(00)00018-5
 • Strickland, J.D.H., Parsons, T.R., 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada, Bull. 167, Ottowa, 310 p.
 • Sunlu, F.S., Sunlu,U., Buyukısık, B., Kukrer, S., Uncumusaoglu, A., 2012. Nutrient and chlorophyll a trends after wastewater treatment plant in İzmir Bay (Eastern Aegean Sea). Journal of Animal and Veterinary Advances, 211(1):113-123.
 • Tuğrul, S., Uysal, Z., Erdoğan, E., Yücel, N., 2011. Changes of Eutrophication Indicator Parameters (TP, DIN, Chl-a and TRIX) in the Cilician Basin (Northeast Mediterranean) (in Turkish with English abstract). Ekoloji, 20(80): 33-41.
 • Tuğrul, S., Yemencioğlu, S., Doğan-Sağlamtimur, N., 2007. Monitoring of long term trends of the pollution sources of Mediterranean Coastal Area; Rivers and wastewaters (2003-2006) (in Turkish). Turkish Journal of Aquatic Life, 5(6): 596-606.
 • Yılmaz, A., Bastürk, Ö.,Saydam, C., Ediger, D., Yılmaz, K., E. Hatipoğlu, 1992. Eutrophication in İskenderun Bay, North-eastern Mediterranean. Science of the Total Environment, Supplement 1992, 705-717.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Aksu

Aslı Başaran

Özdemir Egemen

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 30 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aksu, M. ., Başaran, A. ., & Egemen, Ö. . (2013). Effects of Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline on the water quality in Yumurtalık Coast of the Iskenderun Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(1), 7-13.