Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Selectivity of commercial and alternative codends for Bogue (Boops boops) and Common sole (Solea solea) in Northeastern Mediterranean

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 57 - 62, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.08

ÖzThe present study
compares size selectivity of commercially used hand-woven slack knotted codend
and three different alternative (40 mm square mesh, 44 mm and 50 mm diamond
mesh) machine woven codends for bogue (Boops boops) and common sole (Solea
solea). Hauls were conducted using covered codend method between 10 October and
16 December 2011 in Mersin Bay. Results show that alternative machine woven
codends are selective enough for bogue however, tested four codends are not
sufficient in releasing individuals under legal size for common sole.Kaynakça

 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, No.2016/35. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara 68 s.
 • Ateş, C., Deval, M. C., Bok, T. & Tosunoğlu, Z. (2010). Selectivity of diamond (PA) and square (PE) mesh codends for commercially important fish species in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 26: 465–471. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01462.x
 • Bahamon, N., Sarda, F. & Suuronen, P. (2006). Improvement of trawl selectivity in the NW Mediterranean demersal fishery by using a 40 mm square mesh codend. Fisheries Research, 81: 15–25. doi: 10.1016/j.fishres.2006.05.020
 • Campos, A., Fonseca, P. & Erzini, K. (2003). Size selectivity of diamond and square mesh cod ends for four by-catch species in the crustacean fishery off the Portuguese south coast. Fisheries Research, 60, 79 – 97. doi: 10.1016/S0165-7836(02)00061-9
 • E.C. (2006). Council Regulation (EC 1967 ⁄ 2006) concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847 ⁄ 93 and repealing Regulation (EC) No 1626 ⁄ 94. Off. J. E. U. 409, 75.
 • Eryaşar, A.R., Özbilgin, H., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D, Saygu, İ., Bozaoğlu, A.S. & Kalecik, E. (2014). The Effect of Codend Circumference on Selectivity of Hand-Woven Slack Knotted Codend in the North Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 463-470. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_17
 • Eryaşar, A.R. & Özbilgin, H. (2015). Implications for catch composition and revenue in changing from diamond to square mesh codends in the northeastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 31(2): 282–289. doi: 10.1111/jai.12643
 • Fryer, R. (1991). A model of the between-haul variation in selectivity. ICES Journal of Marine Science, 48, 281–290. doi: 10.1093/icesjms/48.3.281
 • GFCM. (2007). General Fisheries Commission for the Mediterranean, Report of the tenth session of the Scientific Advisory Committee, Nicosia, Cyprus, 22-26 October 2007. FAO Fisheries Report, No. 856. Rome, 144 s.
 • Guijarro, B. & Massuti, E. (2006). Selectivity of diamond and square mesh codends in the deepwater crustacean trawl fishery off the Balearic Island (western Mediterranean). ICES Journal of Marine Science, 63: 52–67. doi: 10.1016/j.icesjms.2005.08.011
 • Gücü, A.C. & Bingel, F. (1994). State of the fisheries along the Turkish Mediterranean cost. Turkish Journal of Zoology, 18: 251-258.
 • Kınacıgil ,T. H., İlkyaz, T. A, Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O. & Gurbet, R. (2008). Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Üreme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. Proje No: TÜBİTAK 103Y132, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi.
 • McCullagh, P. & Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models, 2nd edition. Chapman and Hall, London.
 • Millar, R.B., Broadhurst, M.K. & MacBeth, W.G. (2004). Modelling between haul variability in the size selectivity of trawls. Fisheries Research, 67: 171-181. doi: 10.1016/j.fishres.2003.09.040
 • Özbilgin, H., Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Kaykaç, H. & Tokaç, A. (2005). Selectivity of standard, narrow and square mesh panel trawl codends for hake (Merluccius merluccius) and poor cod (Trisopterus minutus capelanus). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 967–973.
 • Özbilgin, Y.D., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V. & Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Proje No: BAP-SUF AIT (YÖ) 2007-1, Final raporu, Mersin, 144 s.
 • Özbilgin, H., Tokaç, A. & Kaykaç, H. (2012). Selectivity of commercial compared to larger mesh and square mesh trawl codends for four fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 28: 51–59. doi: 10.1111/j.1439-0426.2011.01916.x
 • Özbilgin, H., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D., Eryaşar, A.R., Kalecik, E. & Bozaoğlu, A.S. (2013). Mersin Körfezi Trol Balıkçılığında Tür ve Boy Seçiciliğini Arttırmaya Yönelik Araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Proje No: 109O684, Final Raporu, Mersin, 250 s.
 • Özbilgin, H., Eryaşar, A.R., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D, Bozaoğlu, A.S., Kalecik, E. & Herrmann, B. (2015). Size selectivity of hand and machine woven codends and short term commercial loss in the Northeastern Mediterranean. Fisheries Research, 164: 73-85. doi: 10.1016/j.fishres.2014.10.022
 • Sala, A., Luchetti, A., Piccinetti, C. & Ferretti, M. (2008). Size selection by diamond and square mesh codends in multi-species Mediterranean demersal trawl fisheries. Fisheries Research, 93: 8–21. doi: 10.1016/j.fishres.2008.02.003
 • Sala, A. & Luchetti, A. (2010). The effect of mesh configuration and codend circumference on selectivity in the Mediterranen trawl Nephrops fishery. Fisheries Research, 103: 63–72. doi: 10.1016/j.fishres.2010.02.003
 • Tokaç, A., Özbilgin, H. & Kaykaç, H. (2010). Selectivity of conventional and alternative codend design for five fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 26: 403–409. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01379.x
 • Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., Lök, A. & Metin, C. (1997). The comparison of effects on cod-end selectivity of different two techniques of covered cod-end method used in trawl selectivity experiments. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21: 449–456.
 • Tosunoğlu, Z., Doğanyılmaz, Y. & Özbilgin, H. (2003). Body shape and trawl codend selectivity for nine commercial fish species. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 83: 1309–1313.
 • Türkmen, M. (2003). Investigation of Some Population Parameters of Common Sole, Solea solea (L., 1758) from Iskenderun Bay. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27: 317-323.
 • Wileman, D.A., Ferro, R.S.T., Fonteyne, R. & Millar, R.B. (1996). Manual of Methods of Measuring the Selectivity of Towed Fishing Gears. ICES Cooperative Research Report No. 215: 126.

Kuzeydoğu Akdeniz’de Kupes (Boops boops) ve Dil balığı (Solea solea) için ticari ve alternatif torbaların seçiciliği

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 57 - 62, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.08

ÖzBu çalışmada
ticari el örmesi ve gevşek düğümlü torba ile üç farklı alternatif fabrikasyon
torbaların (40 mm karegöz, 44 mm ve 50 mm baklava gözlü) boy seçicilikleri
kupes (
Boops boops) ve dil balığı (Solea solea) için karşılaştırılmıştır.
Çekimler Mersin Körfezi’nde 10 Ocak - 16 Aralık 2011 tarihleri arasında örtü
torba yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar alternatif
fabrikasyon torbaların kupes için yeterli seçiciliğe sahip olduğunu bununla
beraber dil balığı için test edilen 4 torbanın da yasal boyun altındaki
bireyleri kaçırmada yetersiz kaldığını göstermektedir.Kaynakça

 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, No.2016/35. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara 68 s.
 • Ateş, C., Deval, M. C., Bok, T. & Tosunoğlu, Z. (2010). Selectivity of diamond (PA) and square (PE) mesh codends for commercially important fish species in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 26: 465–471. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01462.x
 • Bahamon, N., Sarda, F. & Suuronen, P. (2006). Improvement of trawl selectivity in the NW Mediterranean demersal fishery by using a 40 mm square mesh codend. Fisheries Research, 81: 15–25. doi: 10.1016/j.fishres.2006.05.020
 • Campos, A., Fonseca, P. & Erzini, K. (2003). Size selectivity of diamond and square mesh cod ends for four by-catch species in the crustacean fishery off the Portuguese south coast. Fisheries Research, 60, 79 – 97. doi: 10.1016/S0165-7836(02)00061-9
 • E.C. (2006). Council Regulation (EC 1967 ⁄ 2006) concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847 ⁄ 93 and repealing Regulation (EC) No 1626 ⁄ 94. Off. J. E. U. 409, 75.
 • Eryaşar, A.R., Özbilgin, H., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D, Saygu, İ., Bozaoğlu, A.S. & Kalecik, E. (2014). The Effect of Codend Circumference on Selectivity of Hand-Woven Slack Knotted Codend in the North Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 463-470. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_17
 • Eryaşar, A.R. & Özbilgin, H. (2015). Implications for catch composition and revenue in changing from diamond to square mesh codends in the northeastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 31(2): 282–289. doi: 10.1111/jai.12643
 • Fryer, R. (1991). A model of the between-haul variation in selectivity. ICES Journal of Marine Science, 48, 281–290. doi: 10.1093/icesjms/48.3.281
 • GFCM. (2007). General Fisheries Commission for the Mediterranean, Report of the tenth session of the Scientific Advisory Committee, Nicosia, Cyprus, 22-26 October 2007. FAO Fisheries Report, No. 856. Rome, 144 s.
 • Guijarro, B. & Massuti, E. (2006). Selectivity of diamond and square mesh codends in the deepwater crustacean trawl fishery off the Balearic Island (western Mediterranean). ICES Journal of Marine Science, 63: 52–67. doi: 10.1016/j.icesjms.2005.08.011
 • Gücü, A.C. & Bingel, F. (1994). State of the fisheries along the Turkish Mediterranean cost. Turkish Journal of Zoology, 18: 251-258.
 • Kınacıgil ,T. H., İlkyaz, T. A, Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O. & Gurbet, R. (2008). Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Üreme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. Proje No: TÜBİTAK 103Y132, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi.
 • McCullagh, P. & Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models, 2nd edition. Chapman and Hall, London.
 • Millar, R.B., Broadhurst, M.K. & MacBeth, W.G. (2004). Modelling between haul variability in the size selectivity of trawls. Fisheries Research, 67: 171-181. doi: 10.1016/j.fishres.2003.09.040
 • Özbilgin, H., Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Kaykaç, H. & Tokaç, A. (2005). Selectivity of standard, narrow and square mesh panel trawl codends for hake (Merluccius merluccius) and poor cod (Trisopterus minutus capelanus). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 967–973.
 • Özbilgin, Y.D., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V. & Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Proje No: BAP-SUF AIT (YÖ) 2007-1, Final raporu, Mersin, 144 s.
 • Özbilgin, H., Tokaç, A. & Kaykaç, H. (2012). Selectivity of commercial compared to larger mesh and square mesh trawl codends for four fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 28: 51–59. doi: 10.1111/j.1439-0426.2011.01916.x
 • Özbilgin, H., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D., Eryaşar, A.R., Kalecik, E. & Bozaoğlu, A.S. (2013). Mersin Körfezi Trol Balıkçılığında Tür ve Boy Seçiciliğini Arttırmaya Yönelik Araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Proje No: 109O684, Final Raporu, Mersin, 250 s.
 • Özbilgin, H., Eryaşar, A.R., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D, Bozaoğlu, A.S., Kalecik, E. & Herrmann, B. (2015). Size selectivity of hand and machine woven codends and short term commercial loss in the Northeastern Mediterranean. Fisheries Research, 164: 73-85. doi: 10.1016/j.fishres.2014.10.022
 • Sala, A., Luchetti, A., Piccinetti, C. & Ferretti, M. (2008). Size selection by diamond and square mesh codends in multi-species Mediterranean demersal trawl fisheries. Fisheries Research, 93: 8–21. doi: 10.1016/j.fishres.2008.02.003
 • Sala, A. & Luchetti, A. (2010). The effect of mesh configuration and codend circumference on selectivity in the Mediterranen trawl Nephrops fishery. Fisheries Research, 103: 63–72. doi: 10.1016/j.fishres.2010.02.003
 • Tokaç, A., Özbilgin, H. & Kaykaç, H. (2010). Selectivity of conventional and alternative codend design for five fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 26: 403–409. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01379.x
 • Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., Lök, A. & Metin, C. (1997). The comparison of effects on cod-end selectivity of different two techniques of covered cod-end method used in trawl selectivity experiments. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21: 449–456.
 • Tosunoğlu, Z., Doğanyılmaz, Y. & Özbilgin, H. (2003). Body shape and trawl codend selectivity for nine commercial fish species. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 83: 1309–1313.
 • Türkmen, M. (2003). Investigation of Some Population Parameters of Common Sole, Solea solea (L., 1758) from Iskenderun Bay. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27: 317-323.
 • Wileman, D.A., Ferro, R.S.T., Fonteyne, R. & Millar, R.B. (1996). Manual of Methods of Measuring the Selectivity of Towed Fishing Gears. ICES Cooperative Research Report No. 215: 126.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Raif Yaşar

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 26 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yaşar, A. R. (2017). Selectivity of commercial and alternative codends for Bogue (Boops boops) and Common sole (Solea solea) in Northeastern Mediterranean. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1), 57-62. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.08