Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Keban Baraj Gölü (Elazığ/Türkiye) su ürünleri kooperatiflerine ortak balıkçıların sosyo-ekonomik yapısı

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 41 - 46, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.06

ÖzBu çalışma, Keban
Baraj Gölü’nde Su Ürünleri kooperatifine ortak su ürünleri avcılığı yapan
balıkçıların sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Keban Baraj Gölü’nde 82 balıkçı ile yüz yüze görüşme tekniği ile
uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, bölgede su ürünleri
avcılığı yapan balıkçıların yaşları 25- 69 arasında tespit edilmiştir. 
Balıkçıların %67,07’i ilkokul, %18,29’u
ortaokul, %10,98’inin lise mezunu oldukları, %3,66’ının hiç okula gitmeyen okur-yazar
olan balıkçılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Balıkçıların % 95,12’ i evli, %
4,88’inin bekar olduğu, çocuk sayılarının 1-7 arasında değiştiği, evli
balıkçıların % 25’inin çocuk sahibi olmadığı belirlenmiştir. Balıkçıların
%1,22’i devlet memuru, %1,22’i emekli, %3,66’ının esnaf, % 91,46’ının asıl
mesleklerinin balıkçı olduğu saptanmıştır. Balıkçıların balıkçılığı seçme
nedenlerini %24,39’u baba mesleği, %67,07’i işsizlikten dolayı, %8,54’ü ek
gelir olarak balıkçılık yaptıkları belirlenmiştir. Balıkçıların 2014 yılı aylık
ortalama olarak balık avcılığından elde ettikleri net gelirlerinin % 15,85’inin
0-499, % 21,95’inin 500-749, % 31,71’inin 750-999
, %
30,49’unun 1000-1499
arasında olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bölge
balıkçısının sosyo-ekonomik yapılarının istenilen düzeyde olmadığı tespit
edilmiştir.Kaynakça

 • Celayir, Y., Pala, M. &Yüksel, F. (2006). Fisheries in Keban Dam Lake. StateWater Works General Manager IX. districtoffices. Fisheries Chief Engineer, Elazig.
 • Çeliker, S.A., Korkmaz, Ş.A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalkanlar, Ş. & Özdemir, İ. (2006). Catching in the Black Sea Region Fisheries Management of the socio-economic Analysis. Agricultural Economics Research Institute. Ankara.
 • Çeliker, S. A., Korkmaz, Ş. A., Demir, A., Gül, U., Dönmez, D., Özdemir, İ. & Kalkanlar, Ş. (2008). Socio-Economic Analysis of Fisheries in the Aegean region. Agricultural Economics Research Institute. Ankara.
 • Cesur M., Çapkın K. & Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Academic Document for Fisheries and Aquaculture, 2:85-92.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M. & Ateşşahin, T. (2009). Keban Dam Lake, Pertek, Socio-economic condition, Fisherman cooperative. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2):135-138
 • Dartay M. & Canpolat İ. (2016). The proposals for solution and fisheries problems in Keban Dam Lake(Elazıg/Turkey) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 291-298. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.15
 • Demirol, F. & Yüksel, F. (2013). The Socio-Economic Structure of Keban Reservoir Crayfish Catching. Journal of science and youth. ISSN:2148-0273 11(2).
 • Doğan, K. (2009). Socio-Economic Analysis of Boat-Owned Fishermen Who Made Silverfish Fishing on Lake Iznik (Bursa). Journal of FisheriesSciences.com, 3 (1): 58-67. doi: 10.3153/jfscom.2009009
 • Doğan, K. (2010). Socio-Economic Analysis of Fisheries Cooperatives and Partners in İstanbul. Journal of Fisheries Sciences. Com, 4 (4): 318-328. doi: 10.3153/jfscom.2010035
 • Güngör, G., Özen, S.Ş. & Güngör, H. (2007). Socio-Economic Structure and Marine Products Marketing of Marmara Sea Fishery: Tekirdağ Province Coastline Sample. Journal of Agriculture Faculty, 4, (3): 311-325.
 • Göncüoğlu, H. & Unal V. (2011). Fisherwomen in the Turkish fishery, southern Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 27:1013-1018.
 • Karakaş, H.H. & Türkoğlu, H. (2005). The Situation of Water Products in the World and Turkey, Harran University, Journal of Agriculture Faculty, 9(3): 21-28.
 • Korkmaz, A.Ş., Çeliker, A.Ş., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalanlar, Ş. & Özdemir, İ. (2009). Socio-economic Structure of Fishermen in the Black Sea Region and their views on Fisheries and Fisheries Management. XV. National Fisheries Symposium, 1-4 July, Rize.
 • Koşar, İ. (2009). Improvement of Fisheries Statistics in Turkey and European Union Harmonization Process. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2): 153-158.
 • Seçer, S., Korkmaz, A.Ş., Yavuzcan, H., Atar, H.H. & Pulatsü, S. (2005). Fisheries Production: Hunting and Politics, TMMOB Chamber of Agricultural Engineers Turkey Agricultural Engineering VI. Technical Congress. (2):773-790, 3-7 January, Ankara.
 • Taştan, K., Çeliker, S. A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U. & Demir, A. (2010). Socio-Economic Analysis of Fisheries in the Mediterranean region. TAGEM/HAYSÜD/2009/09/04/01.
 • Uzmanoğlu, S., M., Soylu.(2006). The socio-economic structures of Karasu (Sakarya) region marine Fisherman. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(Suppl.1/3): 515-518.
 • Unal, V. (2003). Socio-economic Analysis of Part Time Small-scale Fishery, Foça (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2): 165-172.
 • Unal, V. (2004). Viability Of Trawl Fishing Fleet in Foça (The Aegean Sea), Turkey And Some Advices To Central Management Authority. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4: 93–97.
 • Unal, V., Güçlüsoy, H. & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25: 394–400.
 • Unal, V., Yercan, M. & Günden, C. (2011). The status of fishery cooperatives along the Aegean Sea coast (Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 27: 854-858.
 • Unal, V. & Franquesa, R. (2010). A comparative study of socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coasts. Journal of Applied Ichthyology, Volume 26, 26-34.
 • Yücel, Ş. (2006). Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen (in Turkish). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(Suppl.1/3): 529-532.

The socio-economic structure of partner fishermen to fisheries cooperatives in Keban Dam Lake (Elazig/Turkey)

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 41 - 46, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.06

ÖzThis study has
been carried out to determine the main socio economic structures of fishermen
in Keban Dam Lake. The research, was obtained by questionnaire through face to
face interviews with 82 fishermen in the Keban Dam Lake. As a result of study,
fishermen has been identified between 25 to 69 in age in the region and that
67.07% of them are primary school graduates, 18.29%, are secondary school
graduates 10.98% are high school graduates 3.66% are fisherman who do not go to
school. It has been confirmed that 95.12% of fishermen are married, 4.88% of
them are single and the number of children varied between 1and 7, 25% of the
married fisherman have’nt got children. It has been stated that 22% of
fisherman the civil servants, 1.22% the retirees, 66% the tradesman, to be
fishing the main occupation of 91.46%. The reasons selection fisheries of the
fishermen are found that 24.39% father's occupation, 67.07% of them due to the
unemployment, 8.54% of them addition income. The income average monthly of
fishermen has been found
0-499 to 15.85% 500-749
to 21.95%,
750-999 to 31.71%, 1000-1499
to 30.49%. As a result of study ıt has been determined that it is not at
desired level of socio-economic structures of the region fishermen.Kaynakça

 • Celayir, Y., Pala, M. &Yüksel, F. (2006). Fisheries in Keban Dam Lake. StateWater Works General Manager IX. districtoffices. Fisheries Chief Engineer, Elazig.
 • Çeliker, S.A., Korkmaz, Ş.A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalkanlar, Ş. & Özdemir, İ. (2006). Catching in the Black Sea Region Fisheries Management of the socio-economic Analysis. Agricultural Economics Research Institute. Ankara.
 • Çeliker, S. A., Korkmaz, Ş. A., Demir, A., Gül, U., Dönmez, D., Özdemir, İ. & Kalkanlar, Ş. (2008). Socio-Economic Analysis of Fisheries in the Aegean region. Agricultural Economics Research Institute. Ankara.
 • Cesur M., Çapkın K. & Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Academic Document for Fisheries and Aquaculture, 2:85-92.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M. & Ateşşahin, T. (2009). Keban Dam Lake, Pertek, Socio-economic condition, Fisherman cooperative. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2):135-138
 • Dartay M. & Canpolat İ. (2016). The proposals for solution and fisheries problems in Keban Dam Lake(Elazıg/Turkey) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 291-298. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.15
 • Demirol, F. & Yüksel, F. (2013). The Socio-Economic Structure of Keban Reservoir Crayfish Catching. Journal of science and youth. ISSN:2148-0273 11(2).
 • Doğan, K. (2009). Socio-Economic Analysis of Boat-Owned Fishermen Who Made Silverfish Fishing on Lake Iznik (Bursa). Journal of FisheriesSciences.com, 3 (1): 58-67. doi: 10.3153/jfscom.2009009
 • Doğan, K. (2010). Socio-Economic Analysis of Fisheries Cooperatives and Partners in İstanbul. Journal of Fisheries Sciences. Com, 4 (4): 318-328. doi: 10.3153/jfscom.2010035
 • Güngör, G., Özen, S.Ş. & Güngör, H. (2007). Socio-Economic Structure and Marine Products Marketing of Marmara Sea Fishery: Tekirdağ Province Coastline Sample. Journal of Agriculture Faculty, 4, (3): 311-325.
 • Göncüoğlu, H. & Unal V. (2011). Fisherwomen in the Turkish fishery, southern Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 27:1013-1018.
 • Karakaş, H.H. & Türkoğlu, H. (2005). The Situation of Water Products in the World and Turkey, Harran University, Journal of Agriculture Faculty, 9(3): 21-28.
 • Korkmaz, A.Ş., Çeliker, A.Ş., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalanlar, Ş. & Özdemir, İ. (2009). Socio-economic Structure of Fishermen in the Black Sea Region and their views on Fisheries and Fisheries Management. XV. National Fisheries Symposium, 1-4 July, Rize.
 • Koşar, İ. (2009). Improvement of Fisheries Statistics in Turkey and European Union Harmonization Process. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2): 153-158.
 • Seçer, S., Korkmaz, A.Ş., Yavuzcan, H., Atar, H.H. & Pulatsü, S. (2005). Fisheries Production: Hunting and Politics, TMMOB Chamber of Agricultural Engineers Turkey Agricultural Engineering VI. Technical Congress. (2):773-790, 3-7 January, Ankara.
 • Taştan, K., Çeliker, S. A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U. & Demir, A. (2010). Socio-Economic Analysis of Fisheries in the Mediterranean region. TAGEM/HAYSÜD/2009/09/04/01.
 • Uzmanoğlu, S., M., Soylu.(2006). The socio-economic structures of Karasu (Sakarya) region marine Fisherman. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(Suppl.1/3): 515-518.
 • Unal, V. (2003). Socio-economic Analysis of Part Time Small-scale Fishery, Foça (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2): 165-172.
 • Unal, V. (2004). Viability Of Trawl Fishing Fleet in Foça (The Aegean Sea), Turkey And Some Advices To Central Management Authority. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4: 93–97.
 • Unal, V., Güçlüsoy, H. & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25: 394–400.
 • Unal, V., Yercan, M. & Günden, C. (2011). The status of fishery cooperatives along the Aegean Sea coast (Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 27: 854-858.
 • Unal, V. & Franquesa, R. (2010). A comparative study of socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coasts. Journal of Applied Ichthyology, Volume 26, 26-34.
 • Yücel, Ş. (2006). Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen (in Turkish). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(Suppl.1/3): 529-532.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mürşide Dartay

İlhan Canpolat

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 11 Ağustos 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dartay, M., & Canpolat, İ. (2017). The socio-economic structure of partner fishermen to fisheries cooperatives in Keban Dam Lake (Elazig/Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1), 41-46. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.06