Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An overview on İzmir Bay physical oceanography

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 1 - 9, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.01

ÖzPhysical
Oceanography studies in İzmir Bay have been regularly carried out since 1988.
In this study, February and July 2011 data which representing the winter and
summer seasons were analyzed. In terms of the physical variables -sea water
temperature, salinity and density distribution, a homogeneous vertical water
column was found during the winter period in the Bay, and a two-layer structure
in the summer period. Temperature difference between the surface and the bottom
is 10°C, and the thermocline depth reaches to 20 m. Types of water existing in
the Bay are Aegean Sea Water (ASW), Izmir Bay Water (IBW), Izmir Inner Bay
Water (IBIW) and Levantine Intermediate Water (LIW) with salinity 39 psu
detected in 2011 T-S diagram. In the İzmir Bay, the prevailing wind directions
are north and southeast in winter, and north in summer. By using KILLWORTH
Ocean General Circulation Model (OGCM) with the prevailing wind directions, the
seasonal flow patterns have been found. After comparison the model results in
case of southeast and in case of north wind, it is found that the direction of
evolving recirculation patterns change sign in the Bay.Kaynakça

 • Eronat, C. (2011). Hydrography of the bays along the eastern coast of the Aegean Sea. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ph. D. Thesis, 132p.
 • Eronat, C. & Sayın, E. (2014). Temporal evolution of the water characteristics in the bays along the eastern coast of the Aegean Sea: Saros, İzmir, and Gökova bays. Turkish Journal of Earth Sciences, 23:53–66. doi: 10.3906/yer-1307-4
 • Haney, R. L. (1971). Surface thermal boundary condition for ocean circulation models. Journal of Physical Oceanography, 1: 241–248. doi: 10.1175/1520-0485(1971)001<0241:STBCFO>2.0.CO;2
 • Pazı, I. (2000). The Current System and Its Effect on the Pollution in Izmir Bay. M.Sc. Thesis, Dokuz Eylül University, Izmir, Türkiye
 • Sayın, E. (2003). Physical Features of the Izmir Bay. Continental Shelf Research, 23: 957-970. doi: 10.1016/S0278-4343(03)00083-9
 • Sayın, E., Pazı, İ. & Eronat, C. (2006). Investigation of Water Masses in İzmir Bay, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 15: 343-372.
 • Stevens, D.P. (1990). On open boundary conditions for three dimensional primitive equation ocean circulation models. Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 51, 103–133. doi: 10.1080/03091929008219853
 • Orlanski, I. (1976). A simple boundary condition for unbounded hyperbolic flows. Journal of Computational Physics, 21:251–269. doi: 10.1016/0021-9991(76)90023-1

İzmir Körfezi’nin fiziksel oşinografisine genel bakış

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 1, 1 - 9, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.01

Öz

İzmir Körfezi’nde Fiziksel Oşinografi çalışmaları 1988 yılından bu yana
düzenli olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada kış ve yaz mevsimlerini temsil eden
Şubat ve Temmuz 2011 verileri incelenmiştir. 
Deniz suyu fiziksel değişkenlerinden sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk
dağılımları bakımından, Körfez’de kış döneminde dikeyde homojen bir su kolonu
bulunurken yaz döneminde iki tabakalı bir yapı vardır. Yüzey ve alt tabaka
arasındaki sıcaklık farkı 10C’yi, termoklin derinliği 20 m’yi bulmuştur.
Körfezdeki mevcut su tipleri olan Ege Denizi suyu (ASW), İzmir Körfezi Suyu
(IBW) ve İzmir İç Körfez Suyu (IBIW)’nun yanısıra 2011 yılı T-S diyagramında 39
psu tuzluluk değerine yaklaşan kavis ile Levantin ara tabaka suyu (LIW) da
  tespit edilmiştir. İzmir Körfezinde kış
mevsiminde kuzey ve güneydoğu, yaz mevsiminde kuzey rüzgarı hakimdir.
  Baskın rüzgar yönleri dikkate alınarak
yapılan KILLWORTH Ocean General Circulation Model (OGCM) ile mevsimsel akıntı
desenleri bulunmuştur. Döngüler bakımından, kuzey ile güneydoğu rüzgarı
karşılaştırılırsa, oluşan tüm hareketliliklerin yönlerinin değiştiği
görülmektedir.

Kaynakça

 • Eronat, C. (2011). Hydrography of the bays along the eastern coast of the Aegean Sea. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ph. D. Thesis, 132p.
 • Eronat, C. & Sayın, E. (2014). Temporal evolution of the water characteristics in the bays along the eastern coast of the Aegean Sea: Saros, İzmir, and Gökova bays. Turkish Journal of Earth Sciences, 23:53–66. doi: 10.3906/yer-1307-4
 • Haney, R. L. (1971). Surface thermal boundary condition for ocean circulation models. Journal of Physical Oceanography, 1: 241–248. doi: 10.1175/1520-0485(1971)001<0241:STBCFO>2.0.CO;2
 • Pazı, I. (2000). The Current System and Its Effect on the Pollution in Izmir Bay. M.Sc. Thesis, Dokuz Eylül University, Izmir, Türkiye
 • Sayın, E. (2003). Physical Features of the Izmir Bay. Continental Shelf Research, 23: 957-970. doi: 10.1016/S0278-4343(03)00083-9
 • Sayın, E., Pazı, İ. & Eronat, C. (2006). Investigation of Water Masses in İzmir Bay, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 15: 343-372.
 • Stevens, D.P. (1990). On open boundary conditions for three dimensional primitive equation ocean circulation models. Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 51, 103–133. doi: 10.1080/03091929008219853
 • Orlanski, I. (1976). A simple boundary condition for unbounded hyperbolic flows. Journal of Computational Physics, 21:251–269. doi: 10.1016/0021-9991(76)90023-1
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan Eronat

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 17 Ağustos 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eronat, C. (2017). An overview on İzmir Bay physical oceanography. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1), 1-9. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.01