Volume: 18 Issue: 1, 3/1/01

Year: 2001

Articles

 

3. Sahra Tozlarının Denizlerde Alg Patlamasına Etkisi.

 

6. Spirulina platensis Ham Ekstraktının L929 Fare Fibroblast Hücrelerinin Üremesine Etkisi.

 

8. Farklı Besiyeri Ortamlarında Mikroalg Kültürü Üzerine Bir Araştırma.

 

13. Some Biochemical Features of Two Filamentous Algae Isolated from Lake Sapanca, Turkey.

 

15. Evaluation of Some Biological Activities of Chara hispida L.

 

16. Mikroalglerin Cu ve Cd Sorpsiyon ve Disorpsiyonu.

 

26. Alglerin Karides Larvaları İçin Besin Olarak Kullanılmaları.

 

27. Alglerin Nutrasötik Özellikleri.