Research Article
BibTex RIS Cite

Seasonal Variation of Diplostomum sp. Infection in Eyes of Acanthobrama marmid Heckel, 1843 in Keban Dam Lake, Elazığ, Turkey

Year 2001, Volume: 18 Issue: 3, 301 - 305, 01.09.2001

Abstract

In this study, seasonal variation and intensity of Diplostomum sp. infection in Acanthobrama marmid Heckel, 1843 which caught from Keban Dam Lake were investigated. Overall, the mean number of the metacercariae per fish was 9.09±1.21 and number of metacercariae ranged between 1-135. While, most of the fish examined were one year old, a few number of fish were 5 years old. Although there was no statistically significant differences between the numbers of parasite in monthly examination of A. marmid infected with Diplostomum sp. (p>0.05), the highest intensity of infection occurred in June 1999 and lowest was found in March 1999. There was a weak correlation between age and parasite intensity (r=0.227) as well as weight and parasite intensity (r=0.152). However, there was statistically significant differences between the age and the number of parasite in the aspects of infection (p<0.05).  

Keban Baraj Gölü’ndeki (Elazığ, Türkiye) Acanthobrama marmid Heckel, 1843 Gözlerinde Diplostomum sp. Enfeksiyonunun Mevsimsel Değişimi

Year 2001, Volume: 18 Issue: 3, 301 - 305, 01.09.2001

Abstract

Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü’nden avlanan Acanthobrama marmid’de Heckel, 1843 Diplostomum sp. enfeksiyonunun mevsimsel dağılımı ve yoğunluğu incelendi. Her bir balıktaki ortalama metaserker sayısı 9.09±1.21 olarak bulundu ve metaserker sayısı 1-135 arasında değişim gösterdi. İncelenen balıkların çoğunluğu I yaşında olurken, az sayıda balığın ise V yaşında olduğu belirlendi. Keban Baraj Gölü’nde bulunan Acanthobrama marmid’lerde Diplostomum sp. enfeksiyonu aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemesine rağmen (p<0.05), en yüksek enfeksiyon yoğunluğu Haziran 1999 ve en düşük yoğunluk ise Mart 1999’da bulundu. Balık ağırlığı ile parazit yoğunlugu arasında
olduğu gibi (r=0.152), balık yaşı ile parazit yoğunluğu arasında da zayıf bir korelasyon görüldü (r=0.227). Enfeksiyon yönünden balığın yaş grupları arasında istatistiksel olarak önemli farklılık görüldü. (p<0.05). 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Dörücü

Ünal İspir

Publication Date September 1, 2001
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2001Volume: 18 Issue: 3

Cite

APA Dörücü, M. ., & İspir, Ü. . (2001). Seasonal Variation of Diplostomum sp. Infection in Eyes of Acanthobrama marmid Heckel, 1843 in Keban Dam Lake, Elazığ, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 301-305.