Volume: 19 Issue: 1, 3/1/02

Year: 2002

Articles

Research Article

1. Barutçu Gölü’nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri

 

8. Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye).

 

17. The Zooplankton Fauna of Lake Burdur.

 

25. The effects of the drying methods on the fatty acids composition of Porphyridium cruentum

 

29. Yelköprü Mağarası (Dikili, İzmir) ve Yakın Çevresinin Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma.

 

31. Uzungöl'ün Bazı Limnolojik ve Hidrografik Özellikleri.

 

34. Dip Trol Ağlarında Balık Davranışları.

 

36. Balık Yemlerinde Kalite Kontrol.