BibTex RIS Cite

productions are 100 tonnes and over.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 3, 251 - 255, 01.09.2005

Abstract

References

 • Allen, G.P., W. L. Borsford, M. A. Schuur, E. W. Johnston, 1984, Bioeconomics of aquaculture. Development in Aquaculture and Fisheries Science. No:13, Amsterdam, 97-151 p.
 • Anonym, 1999, Aquaculture methods, T. C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Baskan, Ş., 1998, Research Methods And Introduction to Sampling (in Turkish) , İzmir,
 • Basurco, B., 2000, Offshore mariculture in Mediterranean countries, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • De La Pomelie, C. and P. Paquott, 2000, The experience of offshore fish farm in France, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Deniz, H., A. Y. Korkut, and N Tekelioğlu, 2000, Developments in Turkish marine aquaculture sector, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Elbek, A. G., 1997, Fisheries Economy Management and Organisation, Ege University Faculty of Fisheries Publications No 40, Lecture Notes Series No 13 (in Turkish) , Bornova-İzmir, 97 p.
 • Elbek, A.G., D. İşgören, H. Saygı, 2000. Aquculture Engineering and Employment Opportunities. Ege University Faculty of Fisheries Pblications No:60, Book Series no 9, (in Turkish) Bornova-İzmir, 34 p.
 • İşgören, D., 1995, Economical Optimization, and Improvement of Efficiency of Sea bream and Sea-bass Farms In South Mediterranean. (in Turkish) TUBİTAK, Project no DEBAG -101, İzmir, 64 p.
 • Lisac, D. and J. Muir, 2000, Comparative economics of offshore and mariculture facilities, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Okumuş. İ., E. Küçük, N. Başçınar, T. Şahin, ve B. Akbulut, 1997, Growth performance of Sea bass larvae in Eastern Blacksea region., Akdeniz FisheriesKongress, (in Turkish) 9-11 April 1997, E.U. Faculty of Fisheries, İzmir.p 277-282.
 • T.K.B. Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 2003,. Data on net cage farms in Turkey, (in Turkish) Ankara.
 • Üstündağ, E., 2001, Structural Analysis and Determination of Efficiency of the Aquaculture Farms in the Blacksea Region., (in Turkish) T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 129 s.

An investigation on some of the production characteristics of the fish farms in Turkish Seas whose annual

Year 2005, Volume: 22 Issue: 3, 251 - 255, 01.09.2005

Abstract

Türkiye denizlerinde ağ kafeslerde çipura (Sparus aurata L., 1758), levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) ve alabalık (Oncorhnchus mykiss W., 1792) yetiştiriciliği yapan ve yıllık üretimi 100 ton ve üzeri olan 49 işletme, tercih ettikleri üretim faaliyetlerinin bazı özelikleri açısından incelenmiştir. Sonuç olarak alabalık yetiştiriciliği sadece Karadeniz deki işletmelerde yapılırken, levrek yetiştiriciliği incelen tüm bölgelerde yapılmaktadır. Ele alınan balık çiftliklerinin üretimlerinin toplamı 18611 tondur ve bu üretimin yaklaşık % 90’ı Muğla ve İzmir kıyılarında bulunan 40 işletmede gerçekleştirilmektedir

References

 • Allen, G.P., W. L. Borsford, M. A. Schuur, E. W. Johnston, 1984, Bioeconomics of aquaculture. Development in Aquaculture and Fisheries Science. No:13, Amsterdam, 97-151 p.
 • Anonym, 1999, Aquaculture methods, T. C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Baskan, Ş., 1998, Research Methods And Introduction to Sampling (in Turkish) , İzmir,
 • Basurco, B., 2000, Offshore mariculture in Mediterranean countries, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • De La Pomelie, C. and P. Paquott, 2000, The experience of offshore fish farm in France, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Deniz, H., A. Y. Korkut, and N Tekelioğlu, 2000, Developments in Turkish marine aquaculture sector, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Elbek, A. G., 1997, Fisheries Economy Management and Organisation, Ege University Faculty of Fisheries Publications No 40, Lecture Notes Series No 13 (in Turkish) , Bornova-İzmir, 97 p.
 • Elbek, A.G., D. İşgören, H. Saygı, 2000. Aquculture Engineering and Employment Opportunities. Ege University Faculty of Fisheries Pblications No:60, Book Series no 9, (in Turkish) Bornova-İzmir, 34 p.
 • İşgören, D., 1995, Economical Optimization, and Improvement of Efficiency of Sea bream and Sea-bass Farms In South Mediterranean. (in Turkish) TUBİTAK, Project no DEBAG -101, İzmir, 64 p.
 • Lisac, D. and J. Muir, 2000, Comparative economics of offshore and mariculture facilities, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza.
 • Okumuş. İ., E. Küçük, N. Başçınar, T. Şahin, ve B. Akbulut, 1997, Growth performance of Sea bass larvae in Eastern Blacksea region., Akdeniz FisheriesKongress, (in Turkish) 9-11 April 1997, E.U. Faculty of Fisheries, İzmir.p 277-282.
 • T.K.B. Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 2003,. Data on net cage farms in Turkey, (in Turkish) Ankara.
 • Üstündağ, E., 2001, Structural Analysis and Determination of Efficiency of the Aquaculture Farms in the Blacksea Region., (in Turkish) T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 129 s.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şükrü Yıldırım

Atilla Alpbaz

Publication Date September 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 3

Cite

APA Yıldırım, Ş. ., & Alpbaz, A. . (2005). An investigation on some of the production characteristics of the fish farms in Turkish Seas whose annual. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 251-255.