BibTex RIS Cite

The fisheries policies and the protection measures which is apply to sector in Turkey and in the EU.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 233 - 239, 01.03.2005

Abstract

References

 • Anıl, F. 1988. European Union Common Fisheries Policy and Fisheries of Turkey, EDF, No. 61, İstanbul (in Turkish).
 • Community Support Framework 1991-93. 1992. Processing and Marketing of Fishery and Aquaculture Products (Objective 5a), -Belgium, Greece, Germany, Ireland, Denmark, Spain, France, Italy, United Kingdom, Portugal, Holland, - Office for Official Publications of The European Communities, Luxembourg.
 • Çelikkale, M.S. 1991. Sectoral Configuration and Policies in Fisheries of Turkey, Announcement of Fisheries Symposium, İzmir (in Turkish).
 • DPT. 1987. Our Country and Fisheries Sector of E. E. C., Ankara (in Turkish).
 • DPT. 1989. Sixth Five Annual Improvement Plan, Fisheries and Fisheries Industry. Report of Private Specialization Commission, No: 2184, PSC, 344, Ankara (in Turkish).
 • Ekmen, M.E. 1994. Our Fisheries Potential and Importance for Turkey, Journal of Fisheries (Monthly), No: 35-36, March-April, İstanbul, p: 31-35 (in Turkish).
 • Elbek, A.G. 1993. Market Research in Fisheries, Ege University, Institute of Science, İzmir (in Turkish).
 • Elbek, A.G., A. Çıkın. 1994. Sector of Fishing in Turkey and in European Union, First Agriculture Economy Announcement, EU and GATT Session, İzmir.
 • Elbek, A.G. 2003. Producer Organization in the Sector of Fisheries in E.U, Fisheries Symposium in the Process of Membership to the E.U., The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)- TMMOB Agriculture Engineering Society, 16 October 2003. Ankara (in Turkish).
 • EP. 1994. The European Parliament Fact Sheets on the European Parliament and the Activities of the European Union, Directorate for Research, Luxembourg.
 • Şener, İ.H. 1988. Difficulties in Marketing of Fisheries and Solution Methods, Journal of High Education Association, No: 23, Ankara (in Turkish).

Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Su Ürünleri Politikaları ve Sektöre Yönelik Koruma Yöntemleri.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 233 - 239, 01.03.2005

Abstract

Türkiye dış ticaret ilişkileri açısından Avrupa Ülkeleri ile yoğun ticaret yapmaktadır. İlişkilerdeki yoğunluk; dünya görüşü, yaşam biçimi ve politik entegrasyonlarla pekişmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile giderek artan ilişkisi su ürünleri sektöründe de görülmektedir. Birlik ülkelerinin üretim artışlarında görülen yavaşlamalar, buna karşın taleplerinde görülen artışlar, su ürünlerinin AB ülkeleri açısından önemini belirgin duruma getirmiştir. Bu çalışmada, 1983 yılından itibaren tüm AB ülkelerinde geçerli olmaya başlayan ve en yeni politikalardan birisi olan Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye Su Ürünleri Politikası ana hatlarıyla açıklanmış ve sektöre uygulanan koruma yöntemleri ve değerlendirmeler yapılmıştır

References

 • Anıl, F. 1988. European Union Common Fisheries Policy and Fisheries of Turkey, EDF, No. 61, İstanbul (in Turkish).
 • Community Support Framework 1991-93. 1992. Processing and Marketing of Fishery and Aquaculture Products (Objective 5a), -Belgium, Greece, Germany, Ireland, Denmark, Spain, France, Italy, United Kingdom, Portugal, Holland, - Office for Official Publications of The European Communities, Luxembourg.
 • Çelikkale, M.S. 1991. Sectoral Configuration and Policies in Fisheries of Turkey, Announcement of Fisheries Symposium, İzmir (in Turkish).
 • DPT. 1987. Our Country and Fisheries Sector of E. E. C., Ankara (in Turkish).
 • DPT. 1989. Sixth Five Annual Improvement Plan, Fisheries and Fisheries Industry. Report of Private Specialization Commission, No: 2184, PSC, 344, Ankara (in Turkish).
 • Ekmen, M.E. 1994. Our Fisheries Potential and Importance for Turkey, Journal of Fisheries (Monthly), No: 35-36, March-April, İstanbul, p: 31-35 (in Turkish).
 • Elbek, A.G. 1993. Market Research in Fisheries, Ege University, Institute of Science, İzmir (in Turkish).
 • Elbek, A.G., A. Çıkın. 1994. Sector of Fishing in Turkey and in European Union, First Agriculture Economy Announcement, EU and GATT Session, İzmir.
 • Elbek, A.G. 2003. Producer Organization in the Sector of Fisheries in E.U, Fisheries Symposium in the Process of Membership to the E.U., The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)- TMMOB Agriculture Engineering Society, 16 October 2003. Ankara (in Turkish).
 • EP. 1994. The European Parliament Fact Sheets on the European Parliament and the Activities of the European Union, Directorate for Research, Luxembourg.
 • Şener, İ.H. 1988. Difficulties in Marketing of Fisheries and Solution Methods, Journal of High Education Association, No: 23, Ankara (in Turkish).
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Seray Bulut (yıldız)

Ahmet G. Elbek

Publication Date March 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA (yıldız), S. B. ., & Elbek, A. G. . (2005). Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Su Ürünleri Politikaları ve Sektöre Yönelik Koruma Yöntemleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 233-239.