BibTex RIS Cite

The fish fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla).

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, - , 01.03.2005

Abstract

References

 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican, B. Yorulmaz. 2000. Investigation of the Fish Fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla), (in Turkish). IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 423-435.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Physico-Chemical and Biological Investigation of Yuvarlak Stream within the Köyceğiz District of Muğla, (in Turkish). Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000, Sinop, 249-265.
 • Bogutskaya, N. G. 1996. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia minor. Part 1. Morphology and taxonomic relationships of Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), Leuciscus smyrnaeus Boulenger, 1896 and Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae, Pisces). Publ. Espec. Ins. Esp. Oceanogr: 21 ,25-44.
 • Erkakan F., F.G. Atalay-Ekmekçi & T.T. Nalbant. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hidrobiologia, 403: 13-26.
 • Geldiay, R.; S. Balık. 1999. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Kazancı, N., M. Dügel. 2000. An evaluation of the water quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey. Turk. J. Zool. 24: 69-80.
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Mıller, P.J. 1986. Gobiidae. In Whitehead P.J.P., Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E., (eds), Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris: 1019-1085.
 • Yılmaz, F., F. Öğretmen. 2001. Growth and Reproduction Characteristics of Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927), (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Hatay: 288-295.

Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)'ın Balık Faunası

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, - , 01.03.2005

Abstract

Bu araştırmada Köyceğiz Gölü havzasında, bölgenin önemli akarsularından biri olan Yuvarlakçay’ın balık faunasının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Yuvarlakçay üzerinde belirlenen 5 farklı istasyondan balık örnekleri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda Anguilla anguilla, Leuciscus cephalus, Barbus plebejus escherichi, Capoeta capoeta angorae, Leuciscus borysthenicus, Ladigesocypris ghigii ghigii, Cobitis vardarensis kurui, Gambusia affinis, Mugil cephalus, Atherina boyeri, Tilapia zillii, Blennius fluviatilis ve Knipowithschia caucasica olmak üzere 9 familya kapsamında13 takson saptanmıştır. Saptanan taksonlardan Leuciscus borysthenicus Yuvarlakçay için ilk kez verilmektedir. Ayrıca, yine saptanan taksonlardan Mugil cephalus, Atherina boyeri ve Knipowithschia caucasica türleri daha önce Köyceğiz Gölü’nden bildirilmiş olmalarına rağmen çalışmamızda 5 nolu nehirağzı istasyonundan elde edilmişlerdir

References

 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican, B. Yorulmaz. 2000. Investigation of the Fish Fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla), (in Turkish). IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 423-435.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Physico-Chemical and Biological Investigation of Yuvarlak Stream within the Köyceğiz District of Muğla, (in Turkish). Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000, Sinop, 249-265.
 • Bogutskaya, N. G. 1996. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia minor. Part 1. Morphology and taxonomic relationships of Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), Leuciscus smyrnaeus Boulenger, 1896 and Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae, Pisces). Publ. Espec. Ins. Esp. Oceanogr: 21 ,25-44.
 • Erkakan F., F.G. Atalay-Ekmekçi & T.T. Nalbant. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hidrobiologia, 403: 13-26.
 • Geldiay, R.; S. Balık. 1999. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Kazancı, N., M. Dügel. 2000. An evaluation of the water quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey. Turk. J. Zool. 24: 69-80.
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Mıller, P.J. 1986. Gobiidae. In Whitehead P.J.P., Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E., (eds), Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris: 1019-1085.
 • Yılmaz, F., F. Öğretmen. 2001. Growth and Reproduction Characteristics of Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927), (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Hatay: 288-295.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Süleyman Balık

M. Ruşen Ustaoğlu

Hasan M. Sarı

Ali İlhan

Esat T. Topkara

Publication Date March 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Balık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., Sarı, H. M. ., İlhan, A. ., et al. (2005). Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)’ın Balık Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1).