BibTex RIS Cite

Catching efficiency of mono-multi and multifilament trammel nets in the different fishing grounds.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 91 - 94, 01.03.2005

Abstract

References

 • Balık, İ., 1996. Investigations on selections and catch efficiency of the mono filament gill net and multi filament trammel nets in the fishing of carb (Cyprinus carpio L. 1758) and Sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Beyşehir Lake. Ege Univ., Scienst Institute, Doctorate thesis, 77p, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Gabriel, O. and H. Naylor, 1984, Developments in gill netting. Seewirtschaft, Vol. 16, No:4, Germany.
 • Gurbet, R., 2001. Aegean Sea Fisheries in Turkish Coast. Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Fishing and Processing Technology, Technological Developments In Fisheries Workshop, 19-21 June 2001, s:91-104, İzmir-Turkey. (in Turkish)
 • Hoşsucu, H. and A. Kara, 1991, The schedule of trammel and gill nets used in İzmir Bay and vicinity. Fisheries symposium in the tenth year of its education, (November 12-14, 1991, 666-674pages, Ege University, Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Hoşsucu, H. and A. Kara, 1992, Comparison of catch efficiency at night of active and passive trammel nets in the 200 m and 600 m used fishing of annular sea bream (Diplodus annularis L. 1758) in İzmir Bay. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Ege University, Faculty of Fisheries, c:8, n:29,30,31,32, 175-184p, Izmir, Turkey. (in Turkish).
 • Kara, A., 1992, Studies on development used trammel nets in Izmir Bay. Ege University, Scienst Institute, Doctorate Thesis, 70p, Izmir, Turkey. (in Turkish).
 • Kuşat, M., 1996, Researches on the catch efficiency of the multi and mono filament gill nets to catch pike pearch (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Eğirdir Lake. Ege Univ., Scienst Institute, Doctorate thesis, 81p, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Nomura, M. and T. Yamazaki, 1975, Fishing Techniques. Japan International Agency, 200p, Tokyo, Japan. Steinberg, R., 1985, Fisheries with gill and trammel nets and their applicability in the Baltic and North Sea. Fischereitech, vol.15, n:68, 7-96p, Germany.

Farklı Avlak Sahalarında Mono-Multi ve Multi Filament Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimliliği.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 91 - 94, 01.03.2005

Abstract

Önceki çalışmalarda mono filament galsama ağlarının multi filament galsama ağlara göre daha verimli olduğunu bildirilmektedir. Mono-multi filament ile multi filament fanyalı uzatma ağları arasındaki ilişki hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle; çalışmada farklı ağ göz genişliğine ve materyallere sahip mono-multi ve multifilament uzatma ağlarının av verimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma İzmir Körfezi, Urla İskele’de aktif balıkçılık yapılan saha ile Muğla ili, Kazıklı Koyu’nda balık yetiştiriciliği yapılan kafesler çevresinde yürütülmüştür. Araştırmada, mono-multi ve multi filament 28, 30, 32 mm tor göz genişliğine sahip fanyalı uzatma ağları kullanılmıştır. Saha çalışmalarında, sırasıyla; 28, 30, 32 mm tor göz genişliğine sahip fanyalı uzatma ağları birbiri ardına bağlanarak dönek yöntemi uygulanmıştır. Avlanan biyomas ağ ve göz genişliği kriterleri dikkate alınarak ayrılmıştır. Herbir ağda yakalanan türlerin biyometrik ölçümleri yapılmıştır. Mono-multi ve multi filament ağların çalışma sahaları farkı gözetmeksizin elde edilen av verimlerinin (61 Kg) birbirlerine eşit olduğu bulunmuştur. Av sahalarındaki av verimleri dikkate alındığında akuakültür sahasında yapılan avcılık %24 daha verimlidir. Aktif avcılık yapılan sahalardaki av veriminin, akuakültür alanlarındaki av verimine göre daha düşük değerde olduğu tespit edilmiştir. Balıkçılık alanındaki mono-multi filament uzatma ağlarının verimi multi filament ağların verimine göre %28 daha düşük ve akakültür alanındaki veriminin %17 daha yüksek bulunmuştur. Göz genişliğine göre; 28 mm ağ göz genişliğine sahip ağların diğer ağlardan daha verimli bulunmuştur. Çalışmada 32 tür yakalanmış olup, en fazla avlanan tür isparoz balığı (Diplodus annularis) %53 oranına sahiptir. Avlanma sahaları mono-multi ve multi filament fanyalı uzatma ağlarının av verimi üzerinde etkili olduğu bulunmuştur

References

 • Balık, İ., 1996. Investigations on selections and catch efficiency of the mono filament gill net and multi filament trammel nets in the fishing of carb (Cyprinus carpio L. 1758) and Sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Beyşehir Lake. Ege Univ., Scienst Institute, Doctorate thesis, 77p, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Gabriel, O. and H. Naylor, 1984, Developments in gill netting. Seewirtschaft, Vol. 16, No:4, Germany.
 • Gurbet, R., 2001. Aegean Sea Fisheries in Turkish Coast. Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Fishing and Processing Technology, Technological Developments In Fisheries Workshop, 19-21 June 2001, s:91-104, İzmir-Turkey. (in Turkish)
 • Hoşsucu, H. and A. Kara, 1991, The schedule of trammel and gill nets used in İzmir Bay and vicinity. Fisheries symposium in the tenth year of its education, (November 12-14, 1991, 666-674pages, Ege University, Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Hoşsucu, H. and A. Kara, 1992, Comparison of catch efficiency at night of active and passive trammel nets in the 200 m and 600 m used fishing of annular sea bream (Diplodus annularis L. 1758) in İzmir Bay. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Ege University, Faculty of Fisheries, c:8, n:29,30,31,32, 175-184p, Izmir, Turkey. (in Turkish).
 • Kara, A., 1992, Studies on development used trammel nets in Izmir Bay. Ege University, Scienst Institute, Doctorate Thesis, 70p, Izmir, Turkey. (in Turkish).
 • Kuşat, M., 1996, Researches on the catch efficiency of the multi and mono filament gill nets to catch pike pearch (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Eğirdir Lake. Ege Univ., Scienst Institute, Doctorate thesis, 81p, İzmir, Turkey. (in Turkish)
 • Nomura, M. and T. Yamazaki, 1975, Fishing Techniques. Japan International Agency, 200p, Tokyo, Japan. Steinberg, R., 1985, Fisheries with gill and trammel nets and their applicability in the Baltic and North Sea. Fischereitech, vol.15, n:68, 7-96p, Germany.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Arif Alaz

Raşit Gurbet

Publication Date March 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Alaz, A. ., & Gurbet, R. . (2005). Farklı Avlak Sahalarında Mono-Multi ve Multi Filament Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimliliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 91-94.