BibTex RIS Cite

Determination of traits some growth and morphometric of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) at Demirköprü Dam Lake (Manisa).

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 83 - 89, 01.03.2005

Abstract

References

 • Alpbaz, A.G., 1993. Auuaculture of Bivalvia and Crustacea. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 26, 170-184.
 • Anonymous, 1966. Demirköprü Baraj Gölü ve Hidroelektrik Santrali İşletme ve Bakım Talimatı, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Ankara, 200s.
 • Kuşat, M; Y. Bolat., 1995. Length-weight distribution of the crayfish (Astacus leptodactylus salinus, Esch., 1823) E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Volume 12, Issue : 1-2, 69-74.
 • Çevik, C., 1993. Investigation of some bio-echologic and morphometric specification of crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) in Seyhan Dam Lake, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 40s, Adana.
 • Duman, E., M. Pala., 1998. Investigation on growth characteristics of crayfish population (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) which live in Ağın region of Keban Dam Lake. Journal of Fisheries and Aquatic Scienses, Vol: 15, Sayı:1-2, 9-17.
 • Duman, E., M. Pala., A. Gürel., 1999. Metric and Meristic Characters of crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) which live in Ağın Region of Keban Dam Lake. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 11 (1), 137-143.
 • Erdem, U., Ü. Erdem., 1994. Investigation of some bio-echologic and morphometric specification of crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) in Ayrancı Dam Lake (Karaman). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, 358-361.
 • Erdem, Ü., M. Cebeci., S. Selçuk., N. Tunç., A. Özbay., B. Çildem., 2001. Some bio-echologic features of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Iznik Lake. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül, Hatay, 449-456.
 • Erdemli, A.Ü., 1982. A research on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) populations of Beyşehir, Eğridir, Akşehir, Eber Lakes and Apa Dam Lake. Doğa Bilim Dergisi: Veterinerlik ve Hayvancılık: Cilt 7, 313-318.
 • Erdemli, A.Ü., 1985. Eine vergleichende Forschung über die biologishcen und morphologischen Eigenschaften zu den Populationen der Flusskrebse (Astacus leptodactylus salinus) in Hotamış Gölü und Mamasın Baraj Gölü. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-594, 73s
 • Erençin, Z., G. Köksal., 1977. On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia. Freshwater Crayfish 3: 187-192.
 • Geldiay, R., A. Kocataş., 1970. The Preliminary Report About the Taxonomy and distribution of Astacus (Decapoda) of Turkey. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, Ege Üniversitesi Matbaası, Yayın No: 94, 12s.
 • Groves, R.E., 1985. The Crayfish: Its nature and nurture. Published by Fishing News Books Ltd. 1 Long Garden Walk Farnham, Surrey England 9-33.
 • Güner, U., 2000. Some Biologic properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Işıklı Lake (Denizli). Ege Üniv., Fen Bilimleri Enst., Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, 65s.
 • Harlıoğlu, M.M., 1999. The Relationships between Length-Weight, and Meat Yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 3, 949- 957.
 • Hobbs, H.H.,Jr., 1988. Crayfish distribution, adaptive radiation and evolution. In: Freshwater Crayfish: Biology, management and exploitation (Holdich D. M. & Lowery R.S., eds), Chapman & Hall, London, 11-51.
 • Holthius, J.V., 1961. Report on a collection of Crustacea, Decapoda and Stomatopoda from Turkey and Balkans, Zoologiche Verhandelingen, 47, 1-30.
 • Karabatak, M., İ. Tüzün., 1989. Some aspects of the crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) population in the Mogan Lake, Ankara. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürün., Müh., Derg., 2,1-34.
 • Köksal, G., 1980. Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823). Which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield. Ankara Üniv., Veteriner Fak., Derg., C: XXVI (3-4), 93-114.
 • Rhodes, C.P., D.M. Holdich., 1984. Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the Freswater Crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture 37, 107,123.
 • Ricker, W.E., 1973. Linear Regressions in Fishery Research. Journal Fish Res. Board, Can., 30,409-434.
 • Romaire, R.P., J.S. Forester., J.W. Avault., 1977. Length-weight relationships of the commercialy important crayfishes of the genus Procambarus. Freswater Crayfish 3, 463-470.
 • Sarı, H.M.,1997. Investigation on the biological characteristics of pike perch (Stizestedion lucioperca (L), 1758) population in Demirköprü Dam Lake (Manisa). Journal of Fisheries and Aquatic Scienses, Vol: 14, No. 3-4, 269-288.
 • Örkün, M.S., 1977. Crayfish and Eğirdir Lake. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 1 (5): 31-38.

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 83 - 89, 01.03.2005

Abstract

Bu araştırma Demirköprü Baraj Gölünde yaşayan tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun bazı büyüme ve morfometrik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Şubat 1991-Mart 1992 tarihleri arasında yakalanan 346 tatlısu istakozu (113 dişi, 233 erkek) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma boyunca yakalanan tatlısu istakozlarının %67,3’ü erkek, %32,7’si dişi birey olarak tespit edilmiş ve dişi / erkek oranı 0,48 / 1,00 olarak hesaplanmıştır. Populasyondan alınan bireylerin total boyu 55-124 mm arasında, total ağırlığı ise 3,5-78,4 g arasında değişim göstermektedir. Dişi bireylerin ortalama total boyları 92,88 mm, erkek bireylerin ortalama total boyları ise 90,18 mm olarak tespit edilmiştir. Boy gruplarına göre populasyonda avlanabilir boyun (≥ 90 mm) üzerindeki bireylerin oranı %52,02 olarak saptanmıştır. Tatlısu istakozlarının Total Boy, Abdomen Boyu, Abdomen Genişliği, Kelipet Boyu, Kelipet Genişliği, Karapaks Ağırlığı, Abdomen Ağırlığı gibi metrik özellikleri ile Karapaks Boyu / Total Boy, Abdomen Boyu / Total Boy, Abdomen Genişliği / Abdomen Boyu, Karapaks Boyu / Abdomen Boyu, Abdomen Genişliği / Karapaks Genişliği, Kelipet Genişliği / Kelipet Boyu oranlarının eşeyler arasında ki farkı istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p

References

 • Alpbaz, A.G., 1993. Auuaculture of Bivalvia and Crustacea. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 26, 170-184.
 • Anonymous, 1966. Demirköprü Baraj Gölü ve Hidroelektrik Santrali İşletme ve Bakım Talimatı, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Ankara, 200s.
 • Kuşat, M; Y. Bolat., 1995. Length-weight distribution of the crayfish (Astacus leptodactylus salinus, Esch., 1823) E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Volume 12, Issue : 1-2, 69-74.
 • Çevik, C., 1993. Investigation of some bio-echologic and morphometric specification of crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) in Seyhan Dam Lake, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 40s, Adana.
 • Duman, E., M. Pala., 1998. Investigation on growth characteristics of crayfish population (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) which live in Ağın region of Keban Dam Lake. Journal of Fisheries and Aquatic Scienses, Vol: 15, Sayı:1-2, 9-17.
 • Duman, E., M. Pala., A. Gürel., 1999. Metric and Meristic Characters of crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) which live in Ağın Region of Keban Dam Lake. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 11 (1), 137-143.
 • Erdem, U., Ü. Erdem., 1994. Investigation of some bio-echologic and morphometric specification of crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) in Ayrancı Dam Lake (Karaman). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, 358-361.
 • Erdem, Ü., M. Cebeci., S. Selçuk., N. Tunç., A. Özbay., B. Çildem., 2001. Some bio-echologic features of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Iznik Lake. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül, Hatay, 449-456.
 • Erdemli, A.Ü., 1982. A research on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) populations of Beyşehir, Eğridir, Akşehir, Eber Lakes and Apa Dam Lake. Doğa Bilim Dergisi: Veterinerlik ve Hayvancılık: Cilt 7, 313-318.
 • Erdemli, A.Ü., 1985. Eine vergleichende Forschung über die biologishcen und morphologischen Eigenschaften zu den Populationen der Flusskrebse (Astacus leptodactylus salinus) in Hotamış Gölü und Mamasın Baraj Gölü. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-594, 73s
 • Erençin, Z., G. Köksal., 1977. On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia. Freshwater Crayfish 3: 187-192.
 • Geldiay, R., A. Kocataş., 1970. The Preliminary Report About the Taxonomy and distribution of Astacus (Decapoda) of Turkey. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, Ege Üniversitesi Matbaası, Yayın No: 94, 12s.
 • Groves, R.E., 1985. The Crayfish: Its nature and nurture. Published by Fishing News Books Ltd. 1 Long Garden Walk Farnham, Surrey England 9-33.
 • Güner, U., 2000. Some Biologic properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Işıklı Lake (Denizli). Ege Üniv., Fen Bilimleri Enst., Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, 65s.
 • Harlıoğlu, M.M., 1999. The Relationships between Length-Weight, and Meat Yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 3, 949- 957.
 • Hobbs, H.H.,Jr., 1988. Crayfish distribution, adaptive radiation and evolution. In: Freshwater Crayfish: Biology, management and exploitation (Holdich D. M. & Lowery R.S., eds), Chapman & Hall, London, 11-51.
 • Holthius, J.V., 1961. Report on a collection of Crustacea, Decapoda and Stomatopoda from Turkey and Balkans, Zoologiche Verhandelingen, 47, 1-30.
 • Karabatak, M., İ. Tüzün., 1989. Some aspects of the crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) population in the Mogan Lake, Ankara. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürün., Müh., Derg., 2,1-34.
 • Köksal, G., 1980. Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823). Which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield. Ankara Üniv., Veteriner Fak., Derg., C: XXVI (3-4), 93-114.
 • Rhodes, C.P., D.M. Holdich., 1984. Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the Freswater Crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture 37, 107,123.
 • Ricker, W.E., 1973. Linear Regressions in Fishery Research. Journal Fish Res. Board, Can., 30,409-434.
 • Romaire, R.P., J.S. Forester., J.W. Avault., 1977. Length-weight relationships of the commercialy important crayfishes of the genus Procambarus. Freswater Crayfish 3, 463-470.
 • Sarı, H.M.,1997. Investigation on the biological characteristics of pike perch (Stizestedion lucioperca (L), 1758) population in Demirköprü Dam Lake (Manisa). Journal of Fisheries and Aquatic Scienses, Vol: 14, No. 3-4, 269-288.
 • Örkün, M.S., 1977. Crayfish and Eğirdir Lake. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 1 (5): 31-38.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Süleyman Balık

M. Ruşen Ustaoğlu

Hasan M. Sarı

Selçuk Berber

Publication Date March 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Balık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., Sarı, H. M. ., Berber, S. . (2005). Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 83-89.