BibTex RIS Cite

An investigation on some of the production area characteristics of the fish farms in Turkish seas whose annual productions are 100 tonnes and over.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 53 - 58, 01.03.2005

Abstract

References

 • Alpbaz, A., 1990, Marine Fish Culture, Ege University Faculty of Fisheries Publications (in Turkish). No 20,E.U Press, Bornova-İzmir335 p
 • Atay, D., Marine Fish Culture Techniques, Ankara Unıversity Faculty of Agriculture Publications (in Turkish).1352, Lecture Notes: 392, Ankara, 1994
 • Anonym, 1999, Aquaculture methods, (in Turkish). T. C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Ardtoe, M. And Hunterson, H.N., 1969. Selection of sites and desing of cages fishpens and net enclosures for aquaculture , Advances in aquacultur, (Eds) Pillay T.V.R and Dill W.A. Fishing News Books Ltd. Farnham Surrey England 416-423 p.
 • Baskan, Ş., 1998. Research Methods and Introduction to Sampling, (in Turkish). İzmir, 33 s.
 • Black, K. D. and MacDougall, N., 2002, Hydrography of four Mediterranean marine cage sites, Journal Apply Ichthlo.18. Blackwell, Verlag, Berlin, 129-133p.
 • Çakır, O., 2003, Personel Communication, (in Turkish).Trabzon.
 • Çelikkale, S. (1994) Freshwater Fish Culture, Volume I. Karadeniz Technical University Sürmene Marine Science Institute, (in Turkish).Trabzon, 419 p.
 • Egemen, Ö. ve U.Sunlu, 1996, Water Quality Properties of the Environment in which the Fish Lives, (in Turkish). Bornova Veterinary Control and Research Institute Journal, Volume 20 No: 34 Bornova-İzmir 1-7 p.
 • Egemen, Ö. ve U. Sunlu, 1999. Water Quality, (in Turkish).Ege University Faculty of Fisheries, Publication No: 4, 62 p.
 • Gökçek, H., 2003, Personel Communication, (in Turkish). Muğla
 • Güner, Y., 1995, Investigation on the Adaptation, Survival Rate, Growth Properties of Rainbow Trout (0ncorhynchus mykiss W., 1792) cultured in net cages in the Aegean Sea. Ege University, Graduate School, PhD thesis, (in Turkish). Bornova, İzmir, 121 p.
 • Kocataş, A., 1986.Oceanography. , (in Turkish). Ege University Faculty of Science Publications.No: 114, 161 p.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2003, Meteorology Stations along the Coast of Turkey, Avarage Observation Data Between (in Turkish).1997-2002 Ankara.
 • Okumuş, İ., Ş. Atasaral, R. Sezerli, 2003. Aquaculture as a new production sector and a source of aquatic sources. (in Turkish).Turkish Aquatic Life Journal, 1:1, Ankara.
 • Parlak, O., 2003, Personel Communication. (in Turkish).Samsun
 • T.K.B. Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 2003,. Data on net cage farms in Turkey, (in Turkish). Ankara.
 • Tekelioğlu, N., M. Çelik, ve T. Altun, 1997, Adaptation and Culture of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.) to %035 salinity sea water in the climatic conditions of Turkey. Mediterranean Fisheries Congress, 9-11 April 1997, E.U. Faculty of Fisheries, (in Turkish). İzmir.p 231-240.
 • Turner, R., 2000, Offshore mariculture: Site evaluation, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza
 • Üstündağ, E., 2001, Structural Analysis and Determination of Efficiency of the Aquaculture Farms in the Blacksea Region., (in Turkish). T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 129 s.
 • Yılmaz, E. ve V. Kürüm, 1996, Trout Culture Techniques in Ponds and Cages., (in Turkish). Minpa Press.Ulus–Ankara, 232 p.

Türkiye Denizlerinde 100 Ton/Yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Bazı Üretim Saha Özellikleri Üzerine Bir Çalışma.

Year 2005, Volume: 22 Issue: 1, 53 - 58, 01.03.2005

Abstract

Çalışmada Türkiye denizlerinde ağ kafeslerde çipura (Sparus aurata L., 1758), levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) ve alabalık (Oncorhnychus mykiss W., 1792) yetiştiriciliği yapan ve yıllık üretimi 100 ton ve üzeri olan işletmeler, bulundukları üretim alanı özellikleri: işletmelerinin ana karaya olan uzaklıkları, birbirlerine olan uzaklıkları, ortalama su derinlikleri ve zemin yapıları gibi konular açısından incelenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan 49 işletmenin ağ kafes sistemleri çoğunlukla 21-30 m su derinliğine sahip sularda kurulmuştur ve zemin yapısı genellikle kumdur. 14 ağ kafes sisteminin en yakın ana karaya olan uzaklığı 101 m’den az iken, bu mesafe 18 işletmede 1000 m den fazladır

References

 • Alpbaz, A., 1990, Marine Fish Culture, Ege University Faculty of Fisheries Publications (in Turkish). No 20,E.U Press, Bornova-İzmir335 p
 • Atay, D., Marine Fish Culture Techniques, Ankara Unıversity Faculty of Agriculture Publications (in Turkish).1352, Lecture Notes: 392, Ankara, 1994
 • Anonym, 1999, Aquaculture methods, (in Turkish). T. C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Ardtoe, M. And Hunterson, H.N., 1969. Selection of sites and desing of cages fishpens and net enclosures for aquaculture , Advances in aquacultur, (Eds) Pillay T.V.R and Dill W.A. Fishing News Books Ltd. Farnham Surrey England 416-423 p.
 • Baskan, Ş., 1998. Research Methods and Introduction to Sampling, (in Turkish). İzmir, 33 s.
 • Black, K. D. and MacDougall, N., 2002, Hydrography of four Mediterranean marine cage sites, Journal Apply Ichthlo.18. Blackwell, Verlag, Berlin, 129-133p.
 • Çakır, O., 2003, Personel Communication, (in Turkish).Trabzon.
 • Çelikkale, S. (1994) Freshwater Fish Culture, Volume I. Karadeniz Technical University Sürmene Marine Science Institute, (in Turkish).Trabzon, 419 p.
 • Egemen, Ö. ve U.Sunlu, 1996, Water Quality Properties of the Environment in which the Fish Lives, (in Turkish). Bornova Veterinary Control and Research Institute Journal, Volume 20 No: 34 Bornova-İzmir 1-7 p.
 • Egemen, Ö. ve U. Sunlu, 1999. Water Quality, (in Turkish).Ege University Faculty of Fisheries, Publication No: 4, 62 p.
 • Gökçek, H., 2003, Personel Communication, (in Turkish). Muğla
 • Güner, Y., 1995, Investigation on the Adaptation, Survival Rate, Growth Properties of Rainbow Trout (0ncorhynchus mykiss W., 1792) cultured in net cages in the Aegean Sea. Ege University, Graduate School, PhD thesis, (in Turkish). Bornova, İzmir, 121 p.
 • Kocataş, A., 1986.Oceanography. , (in Turkish). Ege University Faculty of Science Publications.No: 114, 161 p.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2003, Meteorology Stations along the Coast of Turkey, Avarage Observation Data Between (in Turkish).1997-2002 Ankara.
 • Okumuş, İ., Ş. Atasaral, R. Sezerli, 2003. Aquaculture as a new production sector and a source of aquatic sources. (in Turkish).Turkish Aquatic Life Journal, 1:1, Ankara.
 • Parlak, O., 2003, Personel Communication. (in Turkish).Samsun
 • T.K.B. Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 2003,. Data on net cage farms in Turkey, (in Turkish). Ankara.
 • Tekelioğlu, N., M. Çelik, ve T. Altun, 1997, Adaptation and Culture of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.) to %035 salinity sea water in the climatic conditions of Turkey. Mediterranean Fisheries Congress, 9-11 April 1997, E.U. Faculty of Fisheries, (in Turkish). İzmir.p 231-240.
 • Turner, R., 2000, Offshore mariculture: Site evaluation, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zarragoza
 • Üstündağ, E., 2001, Structural Analysis and Determination of Efficiency of the Aquaculture Farms in the Blacksea Region., (in Turkish). T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 129 s.
 • Yılmaz, E. ve V. Kürüm, 1996, Trout Culture Techniques in Ponds and Cages., (in Turkish). Minpa Press.Ulus–Ankara, 232 p.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şükrü Yıldırım

Atilla Alpbaz

Publication Date March 1, 2005
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2005Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, Ş. ., & Alpbaz, A. . (2005). Türkiye Denizlerinde 100 Ton/Yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Bazı Üretim Saha Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 53-58.