BibTex RIS Cite

Fecundity of picarel (Spicara smaris L., 1758) in the North Aegean Sea.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı, No: 5, Adana. Bagenal, T.H., 1978. Fecundity. In: T.B. Bagenal (ed.), Methods for assessment of fish production in fresh waters. IBP Handbook No: 3,
 • Blackwell Scientific, London, pp. 166-178. Republic of Turkey. (in Turkish). Su Ürünleri İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara. in the eastern middle Adriatic. Acta Adriat., 35: 53-57. Dulčić, J., Kraljević, M., 1996. Weight-length relationships for 40 fish species in the eastern Adriatic (Croatian Waters). Fish. Res., 28: 243-251.
 • Dulčić, J., Kraljević, Grbec, B., Cetinić, P., 2000. Age, growth and mortality of blotched picarel Spicara maena L. (Pisces: Centracanthidae) in the eastern central Adriatic. Fish. Res. 48, 69-78. methods of resource investigation and their application. FAO Fish Tech.
 • (Spicara smaris L.) on the eastern Turkish Black Sea coast. Fish.Res. Denizi)’nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege
 • Spicara maena L. (Teleostei: Centracanthidae), in the eastern central species in Grek waters. Fish. Res., 21:465-469. Mediterranean and Black Sea. Haykova-Dumka, Kiev, 172 pp. (in Balığı (Spicara smaris, Linnaeus, 1758)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri.
 • (Silifke-İçel) İzmarit Balıklarının (Spicara smaris, L. 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1
 • L., Hureau J.-C., Nielsen J., Tortonese E., (Eds.) Fishes of the North- Eastern Atlantic and the Mediterranean. Vol: 1, UNESCO, Paris, 911-910 p.

Kuzey Ege Denizi'nde İzmarit Balığının (Spicara smaris L., 1758) Yumurta Verimliliği

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Nisan 2004- Mayıs 2005 tarihleri arasında Kuzey Ege Denizi’nde ticari balıkçılardan örneklenen izmarit balığının (Spicara smaris) yumurta verimliliği (fekonditesi) araştırılmıştır. İzmarit balığının boy-yumurta verimliliği ve yaş-yumurta verimliliği arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Boy-yumurta verimliliği ilişkisi F=1,443L2,4694 (r =0,65), yaş-yumurta verimliliği ilişkisi F=1780,6+5635,3A (r =0,66) olarak tespit edilmiştir. En düşük yumurta sayısı, 10,5 ± 0,131 cm boyundaki bireylerde 1961 adet, en yüksek yumurta sayısı 14,5 ± 0,131 cm boyundaki bireylerde 26750 adet olarak tespit edilmiştir

References

 • Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı, No: 5, Adana. Bagenal, T.H., 1978. Fecundity. In: T.B. Bagenal (ed.), Methods for assessment of fish production in fresh waters. IBP Handbook No: 3,
 • Blackwell Scientific, London, pp. 166-178. Republic of Turkey. (in Turkish). Su Ürünleri İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara. in the eastern middle Adriatic. Acta Adriat., 35: 53-57. Dulčić, J., Kraljević, M., 1996. Weight-length relationships for 40 fish species in the eastern Adriatic (Croatian Waters). Fish. Res., 28: 243-251.
 • Dulčić, J., Kraljević, Grbec, B., Cetinić, P., 2000. Age, growth and mortality of blotched picarel Spicara maena L. (Pisces: Centracanthidae) in the eastern central Adriatic. Fish. Res. 48, 69-78. methods of resource investigation and their application. FAO Fish Tech.
 • (Spicara smaris L.) on the eastern Turkish Black Sea coast. Fish.Res. Denizi)’nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege
 • Spicara maena L. (Teleostei: Centracanthidae), in the eastern central species in Grek waters. Fish. Res., 21:465-469. Mediterranean and Black Sea. Haykova-Dumka, Kiev, 172 pp. (in Balığı (Spicara smaris, Linnaeus, 1758)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri.
 • (Silifke-İçel) İzmarit Balıklarının (Spicara smaris, L. 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1
 • L., Hureau J.-C., Nielsen J., Tortonese E., (Eds.) Fishes of the North- Eastern Atlantic and the Mediterranean. Vol: 1, UNESCO, Paris, 911-910 p.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hülya Ercan

Çiğdem Yığın

Ali İşmen

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Ercan, H. ., Yığın, Ç. ., & İşmen, A. . (2006). Kuzey Ege Denizi’nde İzmarit Balığının (Spicara smaris L., 1758) Yumurta Verimliliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3).