BibTex RIS Cite

The problems encountered by fish populations living in Lake Van basin and their possible solutions.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 407 - 412, 01.09.2006

Abstract

References

 • Anonim, 1995. Van State Almanac 1315 (1899), (in Turkish). Van Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü Yayınları No: 1,VAN. 115 s.
 • Anonim, 2000. Circular No. 35/1 of 2002-2004 Fishing Year Regulating Commercial Fishing In Seas And Inland (in Turkish). TC. TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü., ANKARA. 84 s.
 • Çetinkaya, O., 1995. Effects of Erosion on Inland Resources and Aquatic Organisms, (in Turkish). YYÜ Zir. Fak. Derg. 5:65-78.
 • Çetinkaya, O., 1996. Water Resources and Fisheries Potentials of Lake Van Basin, Turkey, (in Turkish). Doğu Anadolu I.ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, ERZURUM 71-83.
 • Çetinkaya, O., M. ELP, G. GÜZEL, 2000. Structure and Growth of Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Populations Introduced to Some water Resources in Lake Van Basin, (in Turkish). İstanbul Ünv. Su Ürünleri Derg.(1995-1999) 9-13:123-138.
 • Demirsoy, A., 1999. General and Turkey Zoogeography "Zoo Geography", (in Turkish). Meteksan A.Ş., ANKARA. 965 s.
 • Elp, M., 1996. A Study on Reproductive Biology of Inci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811), (in Turkish). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD. Yüksek Lisans Tezi, VAN. 71 s.
 • Elp, M., 2002. A Study on the Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) and Chalcalburnus tarichi (Pallas, 1811) Populations Living in the Koçköprü Dam Lake (Van-Turkey), (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İçsular Biyolojisi Programı Doktora Tezi İSTANBUL. 129 s.
 • Erol, F., 1996. Mathematical Modal Approach to Van Lake Water Level Fluctuation, (in Turkish). YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Yüksek lisans tezi, VAN. 55 s
 • Sarı, M., 1997. The Stock Assessment of Chalcalburnus tarichi, Palllas 1811 in the Lake Van and the Determination of the Basis of Fishery Management, (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Doktora tezi, İZMİR. 150 s.
 • Şen, F., 2001. A Study on the Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of the Lake Nazik (Ahlat-Bitlis-Turkey), (in Turkish) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD: Doktora tezi, ERZURUM. 131 s.
 • Munsuz, N., İ. Ünver, 1983. Turkey Waters (in Turkish). Ankara Üniversitesi Basımevi, ANKARA 392 s.

Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 407 - 412, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışma Van Gölü havzası su kaynaklarda yaşayan balık populasyonlarının karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Yapılan incelemelerde dere yatakları üzerine kurulan kum ocakları ve kum yıkama yerlerinin akarsuların taban yapısını tahrip ettiği, suyu bulandırdığı gözlenmiştir. Faaliyetler özellikle inci kefali, siraz ve bıyıklı balığın üreme göçü zamanında daha etkili olmaktadır. Oluşan bulanıklığın ve taban yapısının tahrip edilmesi yetişkin bireyleri olumsuz etkilediği gibi yatağa bırakılan yumurta ve yumurtadan çıkan larvaların kitlesel ölümüne sebep olabilecek niteliktedir. Nazik Gölünde üreme döneminde üreme alanı niteliğindeki bol vejetasyonlu kıyı bölgelerinin boydan boya fanyalı ağlarla kapatılarak sazanların bu bölgelere giriş veya çıkışlarında avlanmaya çalışıldıkları gözlenmiştir. Van Gölü havzası yağış rejimi oldukça değişkendir, yağış rejimindeki düzensizlikten dolayı özellikle yaz mevsiminde kuraklık, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde seller yaşanmaktadır. Bitki örtüsünün tahrip edilmesinden dolayı oluşan seller dere yataklarında büyük tahribatlar yapmakta, derelerin tabanında ve banklarda bazı bölgelerde geniş aşınmalara sebep olabilmektedir. Dere yatakları üzerinde kurulan baraj ve regülatörlerin balık göçleri göz önüne alınmadan yapıldıkları, balık merdivenlerinin bulunmadığı görülmüştür. Balık populasyonlarını tehdit eden en büyük problemin akarsu yatakları üzerinde faaliyet gösteren kum ocakları olduğu gözlenmiştir. Dere yataklarında 1380 sayılı yasaya aykırı olarak faaliyette bulunan kum ocaklarının kapatılması, en azından düzene sokulması, akarsular üzerinde kurulan regülatör ve diğer yapıların balık geçişlerine uygun hale getirilmesi, havzadaki populasyonların devamlılığı için gereklidir

References

 • Anonim, 1995. Van State Almanac 1315 (1899), (in Turkish). Van Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü Yayınları No: 1,VAN. 115 s.
 • Anonim, 2000. Circular No. 35/1 of 2002-2004 Fishing Year Regulating Commercial Fishing In Seas And Inland (in Turkish). TC. TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü., ANKARA. 84 s.
 • Çetinkaya, O., 1995. Effects of Erosion on Inland Resources and Aquatic Organisms, (in Turkish). YYÜ Zir. Fak. Derg. 5:65-78.
 • Çetinkaya, O., 1996. Water Resources and Fisheries Potentials of Lake Van Basin, Turkey, (in Turkish). Doğu Anadolu I.ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, ERZURUM 71-83.
 • Çetinkaya, O., M. ELP, G. GÜZEL, 2000. Structure and Growth of Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Populations Introduced to Some water Resources in Lake Van Basin, (in Turkish). İstanbul Ünv. Su Ürünleri Derg.(1995-1999) 9-13:123-138.
 • Demirsoy, A., 1999. General and Turkey Zoogeography "Zoo Geography", (in Turkish). Meteksan A.Ş., ANKARA. 965 s.
 • Elp, M., 1996. A Study on Reproductive Biology of Inci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811), (in Turkish). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD. Yüksek Lisans Tezi, VAN. 71 s.
 • Elp, M., 2002. A Study on the Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) and Chalcalburnus tarichi (Pallas, 1811) Populations Living in the Koçköprü Dam Lake (Van-Turkey), (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İçsular Biyolojisi Programı Doktora Tezi İSTANBUL. 129 s.
 • Erol, F., 1996. Mathematical Modal Approach to Van Lake Water Level Fluctuation, (in Turkish). YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Yüksek lisans tezi, VAN. 55 s
 • Sarı, M., 1997. The Stock Assessment of Chalcalburnus tarichi, Palllas 1811 in the Lake Van and the Determination of the Basis of Fishery Management, (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Doktora tezi, İZMİR. 150 s.
 • Şen, F., 2001. A Study on the Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of the Lake Nazik (Ahlat-Bitlis-Turkey), (in Turkish) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD: Doktora tezi, ERZURUM. 131 s.
 • Munsuz, N., İ. Ünver, 1983. Turkey Waters (in Turkish). Ankara Üniversitesi Basımevi, ANKARA 392 s.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mahmut Elp

Fazıl Şen

Osman Çetinkaya

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Elp, M. ., Şen, F. ., & Çetinkaya, O. . (2006). Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 407-412.