BibTex RIS Cite

A view to the striped venus (Chamelea gallina L., 1753) processing industry in Turkey.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 397 - 400, 01.09.2006

Abstract

References

 • Anonim, 2000. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerler, Ankara. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Anonim, 2001. Su ürünleri ve su ürünleri sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 158 s. Ankara 2001.
 • Anonim, 2004. 2002 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2005. 2003 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • Bilecik, N. 1986. Kum midyesinin (Venus gallina) özel av aracı ile Marmara Denizi’nde yapılan deneme çalışmalarına ait rapor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İstanbul, 13 s.
 • Deval, M.C. ve Oray, I.K., 1992. Marmara Denizi ve Batı Karadeniz’de beyaz kum midyesi (Chamelea gallina L, 1758)’nin yumurtlama dönemi ve biometrisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 6(1): 127-142.
 • Froglia, C., 1989. Clam fisheries with hydraulic dredges in the Adriatic Sea, p 507-524. Caddy, J.F. (Ed.), Marine Invertebrates Fisheries: Their Assessment and Management. Wiley, New York.
 • Gözler, A.M. ve Tarkan, A.N. 2000. Reproductive biology of Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) in çardak Lagoon, Dardanelles Strait. Tr. J. of Marine Sciences, 6(2): 175–198.
 • Öztürk, B. ve Çevik, C. 2000. Molluscs fauna of Turkish seas. Club Conchylia Informationen, 32(1/3): 27–53.
 • Tekinay, A.A., Alpaslan,M.,Özen, Ö., Akyüz, P. ve Güroy, D. 2002. 1996-2001 Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali’nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19(3–4): 455 – 463.

Türkiye'de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina L., 1753) İşleme Endüstrisinin Durumuna Bir Bakış.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 397 - 400, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de beyaz kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) işleme, muhafaza ve pazarlaması yapan fabrikaların 2000-2005 yılları arasındaki üretim-işleme faaliyetleri incelenmiştir. Kapasiteleri 55–200 ton/gün arasında değişen 6 fabrikanın yöneticileriyle birebir yapılan anketler sonucu elde edilen verilere göre toplam 100.000 m2’nin üzerinde kapalı alanda 500 civarında işçi ve 55 teknik personel istihdam edilmektedir. Fabrikaların hiçbirinin üretimi sadece beyaz kum midyesi işleme ve pazarlamaya dayalı değildir. Kum midyesi avcılığının kapalı olduğu zamanlarda diğer su ürünleri ve dondurulmuş meyve - sebze muhafaza, işleme ve pazarlama faaliyetleri de yapılmaktadır. İşlenen kum midyesinin tamamı bir sonraki sezon başına kadar başta İtalya olmak üzere birçok AB ülkesine pazarlanmaktadır. İncelenen fabrikaların 2000–2005 yılları arasında işledikleri beyaz kum midyesi miktarlarının toplamı ile resmi su ürünleri istatistiklerinin uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bildiride, beyaz kum midyesinin su ürünleri sektöründeki yeri, işleme ve pazarlanması, mevcut işleme tesislerinin özellikleri ve söz konusu işleme kapasitesinin stoklar üzerindeki potansiyel etkileri irdelenmiştir

References

 • Anonim, 2000. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerler, Ankara. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Anonim, 2001. Su ürünleri ve su ürünleri sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 158 s. Ankara 2001.
 • Anonim, 2004. 2002 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2005. 2003 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • Bilecik, N. 1986. Kum midyesinin (Venus gallina) özel av aracı ile Marmara Denizi’nde yapılan deneme çalışmalarına ait rapor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İstanbul, 13 s.
 • Deval, M.C. ve Oray, I.K., 1992. Marmara Denizi ve Batı Karadeniz’de beyaz kum midyesi (Chamelea gallina L, 1758)’nin yumurtlama dönemi ve biometrisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 6(1): 127-142.
 • Froglia, C., 1989. Clam fisheries with hydraulic dredges in the Adriatic Sea, p 507-524. Caddy, J.F. (Ed.), Marine Invertebrates Fisheries: Their Assessment and Management. Wiley, New York.
 • Gözler, A.M. ve Tarkan, A.N. 2000. Reproductive biology of Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) in çardak Lagoon, Dardanelles Strait. Tr. J. of Marine Sciences, 6(2): 175–198.
 • Öztürk, B. ve Çevik, C. 2000. Molluscs fauna of Turkish seas. Club Conchylia Informationen, 32(1/3): 27–53.
 • Tekinay, A.A., Alpaslan,M.,Özen, Ö., Akyüz, P. ve Güroy, D. 2002. 1996-2001 Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali’nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19(3–4): 455 – 463.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Göktuğ Dalgıç

İbrahim Okumuş

Sedat Karayücel

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Dalgıç, G. ., Okumuş, İ. ., & Karayücel, S. . (2006). Türkiye’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina L., 1753) İşleme Endüstrisinin Durumuna Bir Bakış. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 397-400.