BibTex RIS Cite

The awareness of staffs of water product shops about sanitation.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 377 - 381, 01.09.2006

Abstract

References

 • Anonymous, 1982. Guideeines for Organisation and Management of Surveillance of Foodborne Diseases, WHO, Cenova.
 • Azanza MP., Gatchalian CF., Ortega MP., 2000. Food safety knowledge and practices of streetfood vendors in a Philippines universty campus, Int J Food Sci Nutr 51(4): 235-46,
 • Clayton DA., Griffith CJ., Price P., Peters AC., 2002. Food handlers’ beliefs and self-reported practices. İnt J Environ Health Res 12(1): 25-39,
 • Egemen A., Demir N., Akşit S., 2001. Besin Zehirlenmeleri: Sağlıksız beslenmenin bir göstergesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 30 (3) :16-21,2001 (6 ayda acile başvuran vakaların % 23.9’u besin zehirlenmeleri)
 • Fischhoff B., Downs JS., 1997. Communicating foodborne disease risk, Emerg İnfect Dis 3(4): 489-95, 1997.
 • İnal,T., 1992. Besin Hjyeni (Hayvansal Gdalarda Sağlık Kontrolü), Final Ofset, İstanbul.
 • Koçoğlu, G., Sümer, H., Nur, N., Polat, H., 2002. Gıda Maddesi Üreten ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Üçüncü Bölüm: Çevre Sağlığı, s: 392. Dicle Üniversitesi 23-28 EYLUL 2002. Diyarbakır.
 • Koçoğlu F, 1998. Dünyada ve Türkiye’de sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi yayınları, No: 72, Sivas,
 • Kutluay Merdol T., Birer S., 1997. Kurum Beslenmesi, MEB Yayını, 5. baskı, İstanbul,
 • Marriott, N.G., 1995. Principles of Food Sanitation, 2nd Ed, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Merdol T., Beyhan Y., Ciğerim N., Sağlam F., Tayfur M., Baş M., Dağ A., 2000. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel için Sanitasyon/Hijyen Eğitimi Rehberi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • R.G. 10.07.1996 – 22692 sayılı Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliği.
 • Taylor E., Taylor J., 1990. Mastering catering theory, Mac Millan Press Ltd, London,
 • Türkmen, F., 2004. Kayseri’de Et ve Et Mamülleri Üreten İşletmelerde Üretimde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.Journal of Health Sciences) 13(2)66-75, 2004.

Su Ürünleri İşleyen ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 377 - 381, 01.09.2006

Abstract

Su ürünleri kaynaklı besinlerin tüketimi sonucu oluşan hastalıklar, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastalıkların ortadan kaldırılmasında, üretim sırasındaki hijyen bilgisi ve eğitimi önemli bir faktördür. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde su ürünlerinin gıdasal üretimine direkt katkıda bulunan kişilerin hijyen konusundaki bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla, 89 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre çalışanların % 43.82’ sinin işe başlamadan önce sağlık kontrolünden geçtiği, % 56,18’ nin ise geçmediği belirlenmiştir. Sağlık kontrolünden geçenlerin % 61,54’ü hem boğaz hem de dışkı kontrolü yaptırırken geriye kalan kısmın ise bu kontrollerden sadece birini yaptırdığı belirlenmiştir. Çalışanların % 64.04’ünün mikroorganizmaların bulaşma yolları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenirken, % 35.96’sının ise bu konuda bilgili oldukları belirlenmiştir. Genel olarak çalışma ortamı ve kişisel hijyen sorularına doğru cevaplar verilmiş, görünüm itibarı ile, çalışanlardaki el, giysi ve saç bakımı gibi hijyen özelliklerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Çanakkale il merkezindeki gıda işyerlerinde çalışanların, insan sağlığı açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek olan besin sanitasyonu konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu ve uygulamalarda da aksaklıklar olduğu tespit edilmiştir

References

 • Anonymous, 1982. Guideeines for Organisation and Management of Surveillance of Foodborne Diseases, WHO, Cenova.
 • Azanza MP., Gatchalian CF., Ortega MP., 2000. Food safety knowledge and practices of streetfood vendors in a Philippines universty campus, Int J Food Sci Nutr 51(4): 235-46,
 • Clayton DA., Griffith CJ., Price P., Peters AC., 2002. Food handlers’ beliefs and self-reported practices. İnt J Environ Health Res 12(1): 25-39,
 • Egemen A., Demir N., Akşit S., 2001. Besin Zehirlenmeleri: Sağlıksız beslenmenin bir göstergesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 30 (3) :16-21,2001 (6 ayda acile başvuran vakaların % 23.9’u besin zehirlenmeleri)
 • Fischhoff B., Downs JS., 1997. Communicating foodborne disease risk, Emerg İnfect Dis 3(4): 489-95, 1997.
 • İnal,T., 1992. Besin Hjyeni (Hayvansal Gdalarda Sağlık Kontrolü), Final Ofset, İstanbul.
 • Koçoğlu, G., Sümer, H., Nur, N., Polat, H., 2002. Gıda Maddesi Üreten ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Üçüncü Bölüm: Çevre Sağlığı, s: 392. Dicle Üniversitesi 23-28 EYLUL 2002. Diyarbakır.
 • Koçoğlu F, 1998. Dünyada ve Türkiye’de sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi yayınları, No: 72, Sivas,
 • Kutluay Merdol T., Birer S., 1997. Kurum Beslenmesi, MEB Yayını, 5. baskı, İstanbul,
 • Marriott, N.G., 1995. Principles of Food Sanitation, 2nd Ed, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Merdol T., Beyhan Y., Ciğerim N., Sağlam F., Tayfur M., Baş M., Dağ A., 2000. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel için Sanitasyon/Hijyen Eğitimi Rehberi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • R.G. 10.07.1996 – 22692 sayılı Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliği.
 • Taylor E., Taylor J., 1990. Mastering catering theory, Mac Millan Press Ltd, London,
 • Türkmen, F., 2004. Kayseri’de Et ve Et Mamülleri Üreten İşletmelerde Üretimde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.Journal of Health Sciences) 13(2)66-75, 2004.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fikret Çakır

Fatma Arık Çolakoğlu

Nermin Berik

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Çakır, F. ., Çolakoğlu, F. A. ., & Berik, N. . (2006). Su Ürünleri İşleyen ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 377-381.