BibTex RIS Cite

An investigation on fyke nets in Canakkale Region.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Brandt, A., 1984. Fish Catching Methods of the World. Fishing News Book Ltd. Farnham Surrey England.
 • Hoşsucu, H., 2002. Balıkçılık 1 Avlama Araçları ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:24
 • Hubert, W. A., 1996. Passive Capture Tecniques. p. 157-192. In B.,R. Murphy And D.W.Willis, [eds.], Fisheries Techniques (Second Edition). American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA.
 • Kara, A., 1992. Ege Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Dokta Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Bornova İzmir
 • Kara, A, 2001. Balık sepetleri ile avcılık. Balıkçılıkta teknolojik gelişmeler 19- 21- Haziran 2001 İzmir, Türkiye
 • Nielsen, L.A. and D. L. Jhonson, 1992. Fisheries Techniques. American Fisheries Society Bethesda, Maryland.
 • FAO 2001. Gear type fact sheet. Fyke- nets. http: //www. fao. org/ figis/ servlet/ geartype ?fid=226 Vessels and Gears. Third Edition. Fishing News Books. Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali’nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması.

Çanakkale Bölgesinde Germeli Tuzaklar (Fyke-Net) Üzerine Bir Ön Çalışma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Germeli tuzaklar göl, nehir, ırmak gibi iç sulara kurulabildiği gibi, deniz kıyısı, dalyan, lagün gibi sığ deniz kıyılarına ve akıntı sistemi bulunan denizlere de kurulabilen bir tür tuzaktır. Germe vasıtasıyla balıkların tuzağa yönelmelerini ve tuzak içine girerek yakalanmasını sağlarlar. Bu çalışmada 36 mm göz uzunluğuna sahip ağlardan yapılmış 6 m uzunluk ve 1x1.5 m ağız genişliğine sahip bir germeli tuzak Çanakkale Boğazı’nda denenmiştir. Germeli tuzak akıntıya dik yerleştirilerek takımın av verimine bakılmıştır. Yapılan denmelerde, tuzak içerisine karagöz (Diplodus vulgaris), iskorpit (Scorpaena sp.), ısparoz (Diplodus annularis), çizgili hani (Serranus scriba), barbun (Mullus surmuletus) ve mıgri (Conger conger) balıkları girmiştir. Ayrıca germe ağı üzerinde de kupes (Boops boops), melanur (Oblada melanura) ve çizgili hani (Serranus scriba) balıkları galsamalarından yakalanmıştır

References

 • Brandt, A., 1984. Fish Catching Methods of the World. Fishing News Book Ltd. Farnham Surrey England.
 • Hoşsucu, H., 2002. Balıkçılık 1 Avlama Araçları ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:24
 • Hubert, W. A., 1996. Passive Capture Tecniques. p. 157-192. In B.,R. Murphy And D.W.Willis, [eds.], Fisheries Techniques (Second Edition). American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA.
 • Kara, A., 1992. Ege Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Dokta Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Bornova İzmir
 • Kara, A, 2001. Balık sepetleri ile avcılık. Balıkçılıkta teknolojik gelişmeler 19- 21- Haziran 2001 İzmir, Türkiye
 • Nielsen, L.A. and D. L. Jhonson, 1992. Fisheries Techniques. American Fisheries Society Bethesda, Maryland.
 • FAO 2001. Gear type fact sheet. Fyke- nets. http: //www. fao. org/ figis/ servlet/ geartype ?fid=226 Vessels and Gears. Third Edition. Fishing News Books. Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali’nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adnan Ayaz

Uğur Altınağaç

Özgür Cengiz

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Ayaz, A. ., Altınağaç, U. ., & Cengiz, Ö. . (2006). Çanakkale Bölgesinde Germeli Tuzaklar (Fyke-Net) Üzerine Bir Ön Çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3).