PDF BibTex RIS Cite

Fish fauna of the River Miliç (Terme, Samsun).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 441 - 444, 01.09.2006

Abstract

References

 • Akşıray, F. 1987. Sea fishes in Turkey and key to identification (in Turkish), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 3490, İstanbul, 811 s.
 • Anonim. 1971. Protection from flood of Evci village, Miliç and Karasu quarter in Terme-Samsun (in Turkish), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı, DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, 24 s.
 • Anonim. Areas in Black Sea and Marmara coasts which will be suitable for water products (in Turkish), Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Müdürlüğü, Debçağ 95/G No’lu Proje Desteğinde TÜBİTAK Matbaasında Basılmıştır, 50 s. (Tarihsiz, araştırmanın 1989 tarihinde yürütüldüğü yazılmış)
 • Balık, S. 1985. Taxonomical revision and present stuations of the inland water from Turkish Thrace (in Turkish), Doğa Bilim Dergisi, Seri: A2,9, 2, 147–160.
 • Balık, S., S. Mater, M. R. Ustaoğlu ve N. Bilecik. 1992. Mullets and farming techniques (in Turkish), T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Ens. Müd. Seri: A, Yayın No: 6, Bodrum, 66 s.
 • Balık, S., V. Yeğen, H. Bostan, R. Uysal, M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı ve A. İlhan. Haziran 2005a. Fish fauna in the province of Isparta (in Turkish), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 4, 38 s.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı, A. İlhan ve E. T. Topkara. 2005b. The fish fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla) (in Turkish), E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1–2, 221–223.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican ve B. Yorulmaz. Investigation on fish fauna of the Yuvarlak Stream (Köyceğiz-MUĞLA) (in Turkish), Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Haziran 2000, 423–435.
 • Berg, L. S. 1964. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U.S.S.R. Volume: II, Number: 29, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 504 pp.
 • Berg, L. S. 1965. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U.S.S.R. Volume: III, Number: 30, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 518 pp.
 • Blanc, M. P. Banarescu, J.-L. Gaudet and J.-C. Hureau. 1971. European inland water fish, A multilingual Catalogue, FAO, Fishing News (Books) Ltd. London- England, 187 pp.
 • Çolak, A. 1981. Determination of fish species which were found in Keban Dam Lake (In Turkish), Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 28 (1–4), 167–181.
 • Ekingen, G. ve M. Sarıeyyüpoğlu. 1981. Fishes of Lake Keban (in Turkish), Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1–2 (Ayrı Basım), 7 – 22.
 • Ekingen, G. 2004. Key to identification of sea fishes in Turkey (in Turkish), Mersin Üniversitesi Yayınları No:12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:4, Mersin, 193 s.
 • Erk’akan, F. 1983. The fishes of the Thrace region, Hacettepe Bulletin of Naturel Sciences and Engineering, Volume: 12, 39–48.
 • Fischer, W., M. Schneider et M.-L. Bauchot. 1987. Mediterranee Et Mer Noire, Zone De Peche 37, Revision 1, Volume II, Vertebres, Fiches FAO D’identification Des Especes Pour Les Besoins De La Peche, Rome, Page: 1105–1114, 1190- 1194.
 • Geldiay, R. ve S. Balık. 1988. Freshwater fishes in Turkey (lesson book) (in Turkish), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 97, Bornova– İzmir, 519 s.
 • Kuru, M. 1972. The fresh water fish in the Terme-Bafra region (Black Sea coast) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri: B, 37, 1–2, 109- 117.
 • Kuru, M. 1980a. Catalogue of fresh water fishes in Turkey (in Turkish), Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi, Seri: 12, Bölüm: 1, Sayı: 1, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, Beytepe, 73 s.
 • Kuru, M. 1980b. Key to the inland water fishes of Turkey, Part II, III, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Volume: 9, 113–133.
 • Küçük, F. Researches on the ecological and systematical characters of fresh water fishes in the province of Isparta (in Turkish), II. Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu. 16–17 Mayıs 1998. Süleyman Demirel Üniversitesi, Merkez Kampüsü. Isparta. 12 s.
 • Mater, S., M. Kaya ve M. Bilecenoğlu. 2002. Atlas of sea fishes in Turkey (in Turkish), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 68, Yardımcı Ders Kitapları Dizini No: 11, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 72 s.
 • Meriç, N. 1986. Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri: B, Cilt: 51, 41–46.
 • Nelson, J. S. 1994. Fishes of the World, Third Edition, Part I, II, John Wiley&Sons Inc. Newyork, 616 pp.
 • Özeren, S. C. Taxonomy of İznik Lake fishes and investigation of the bio-ecological dimension of Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Rutilus frisii Nordmann, 1840, Atherina boyeri Risso, 1810 (in Turkish), 2004, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 246 s.
 • Özuluğ, M. 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake, Tr. J. of Zoology, 23, 439–451.
 • Özuluğ, M., Ö. Altun and N. Meriç. 2005. On the fish fauna of Lake İznik (Turkey), Tr. J. of Zoology, 29, 371–375.
 • Vasıl'yev Ye. D., and V.P. Vasıl'yev. 1994. Systematics of Caucasian river bull calves (Gobiidae) in light of contemporary data with the description of the new form Neogobius rhodioni sp. nova (in Russian), Questions of Ichthyology. Vol. 34, No: 6, S. 747–758.
 • Whitehead, P. J. P., M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean, Vol. II, III, United Nations Educational, Scientific and Culturel Organization (UNESCO), Paris, 63 pp.

Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 441 - 444, 01.09.2006

Abstract

Miliç Irmağı’nda yaşayan balık türlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu araştırma, Nisan 2004–Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Balık örneklerini toplamak amacıyla ırmak boyunca, ırmağın ekolojik karakterlerini temsil eden 7 istasyon belirlenmiştir. Çalışma süresince toplam 286 balık örneği; elektro şok aleti, balık kepçeleri, balık ağları, serpme ve oltalar aracılığıyla yakalanmıştır. Bu çalışmada 5 familyaya ait (Cyprinidae, Mugilidae, Syngnathidae, Blenniidae, Gobiidae) 16 tür teşhis edilmiştir

References

 • Akşıray, F. 1987. Sea fishes in Turkey and key to identification (in Turkish), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 3490, İstanbul, 811 s.
 • Anonim. 1971. Protection from flood of Evci village, Miliç and Karasu quarter in Terme-Samsun (in Turkish), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı, DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, 24 s.
 • Anonim. Areas in Black Sea and Marmara coasts which will be suitable for water products (in Turkish), Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Müdürlüğü, Debçağ 95/G No’lu Proje Desteğinde TÜBİTAK Matbaasında Basılmıştır, 50 s. (Tarihsiz, araştırmanın 1989 tarihinde yürütüldüğü yazılmış)
 • Balık, S. 1985. Taxonomical revision and present stuations of the inland water from Turkish Thrace (in Turkish), Doğa Bilim Dergisi, Seri: A2,9, 2, 147–160.
 • Balık, S., S. Mater, M. R. Ustaoğlu ve N. Bilecik. 1992. Mullets and farming techniques (in Turkish), T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Ens. Müd. Seri: A, Yayın No: 6, Bodrum, 66 s.
 • Balık, S., V. Yeğen, H. Bostan, R. Uysal, M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı ve A. İlhan. Haziran 2005a. Fish fauna in the province of Isparta (in Turkish), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 4, 38 s.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı, A. İlhan ve E. T. Topkara. 2005b. The fish fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla) (in Turkish), E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1–2, 221–223.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican ve B. Yorulmaz. Investigation on fish fauna of the Yuvarlak Stream (Köyceğiz-MUĞLA) (in Turkish), Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Haziran 2000, 423–435.
 • Berg, L. S. 1964. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U.S.S.R. Volume: II, Number: 29, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 504 pp.
 • Berg, L. S. 1965. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U.S.S.R. Volume: III, Number: 30, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 518 pp.
 • Blanc, M. P. Banarescu, J.-L. Gaudet and J.-C. Hureau. 1971. European inland water fish, A multilingual Catalogue, FAO, Fishing News (Books) Ltd. London- England, 187 pp.
 • Çolak, A. 1981. Determination of fish species which were found in Keban Dam Lake (In Turkish), Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 28 (1–4), 167–181.
 • Ekingen, G. ve M. Sarıeyyüpoğlu. 1981. Fishes of Lake Keban (in Turkish), Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1–2 (Ayrı Basım), 7 – 22.
 • Ekingen, G. 2004. Key to identification of sea fishes in Turkey (in Turkish), Mersin Üniversitesi Yayınları No:12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:4, Mersin, 193 s.
 • Erk’akan, F. 1983. The fishes of the Thrace region, Hacettepe Bulletin of Naturel Sciences and Engineering, Volume: 12, 39–48.
 • Fischer, W., M. Schneider et M.-L. Bauchot. 1987. Mediterranee Et Mer Noire, Zone De Peche 37, Revision 1, Volume II, Vertebres, Fiches FAO D’identification Des Especes Pour Les Besoins De La Peche, Rome, Page: 1105–1114, 1190- 1194.
 • Geldiay, R. ve S. Balık. 1988. Freshwater fishes in Turkey (lesson book) (in Turkish), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 97, Bornova– İzmir, 519 s.
 • Kuru, M. 1972. The fresh water fish in the Terme-Bafra region (Black Sea coast) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri: B, 37, 1–2, 109- 117.
 • Kuru, M. 1980a. Catalogue of fresh water fishes in Turkey (in Turkish), Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi, Seri: 12, Bölüm: 1, Sayı: 1, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, Beytepe, 73 s.
 • Kuru, M. 1980b. Key to the inland water fishes of Turkey, Part II, III, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Volume: 9, 113–133.
 • Küçük, F. Researches on the ecological and systematical characters of fresh water fishes in the province of Isparta (in Turkish), II. Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu. 16–17 Mayıs 1998. Süleyman Demirel Üniversitesi, Merkez Kampüsü. Isparta. 12 s.
 • Mater, S., M. Kaya ve M. Bilecenoğlu. 2002. Atlas of sea fishes in Turkey (in Turkish), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 68, Yardımcı Ders Kitapları Dizini No: 11, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 72 s.
 • Meriç, N. 1986. Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri: B, Cilt: 51, 41–46.
 • Nelson, J. S. 1994. Fishes of the World, Third Edition, Part I, II, John Wiley&Sons Inc. Newyork, 616 pp.
 • Özeren, S. C. Taxonomy of İznik Lake fishes and investigation of the bio-ecological dimension of Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Rutilus frisii Nordmann, 1840, Atherina boyeri Risso, 1810 (in Turkish), 2004, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 246 s.
 • Özuluğ, M. 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake, Tr. J. of Zoology, 23, 439–451.
 • Özuluğ, M., Ö. Altun and N. Meriç. 2005. On the fish fauna of Lake İznik (Turkey), Tr. J. of Zoology, 29, 371–375.
 • Vasıl'yev Ye. D., and V.P. Vasıl'yev. 1994. Systematics of Caucasian river bull calves (Gobiidae) in light of contemporary data with the description of the new form Neogobius rhodioni sp. nova (in Russian), Questions of Ichthyology. Vol. 34, No: 6, S. 747–758.
 • Whitehead, P. J. P., M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean, Vol. II, III, United Nations Educational, Scientific and Culturel Organization (UNESCO), Paris, 63 pp.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Selma UĞURLU


Nazmi POLAT

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Uğurlu, S. & Polat, N. (2006). Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 441-444 . Retrieved from https://www.egejfas.org/en/pub/issue/5013/67924