BibTex RIS Cite

An approach towards the formation of Gediz River basin management plan.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 371 - 378, 01.09.2006

Abstract

Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Oluşturulmasına Yönelik Bir Yaklaşım.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 371 - 378, 01.09.2006

Abstract

Dünya nüfusunun hızla artması, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal alanlarda bilinçsiz aşırı ilaç ve gübre kullanımının beraberinde getirdiği çevre kirliliği, su kaynaklarının kalitesini bozmuş ve su kaynakları adeta atıkların boşaltıldığı alıcı ortamlar haline dönüşmüştür. Gereksinim duyulan içme ve kullanma suyunun temini, arıtılması, dağıtımı bu nedenle çok zor ve pahalı bir hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle su kaynaklarının korunması, planlanması ve yönetimi kaçınılmaz olmuştur. Modern entegre su kaynakları kullanım planlaması ve yönetiminin amacı, sistematik bir yaklaşıma olanak tanımaktır. Bu yalnızca yenilenebilir doğal kaynakları değil, bu kaynakların etkileşim içinde olduğu ekosistemi tümüyle göz önüne alan bir yaklaşımdır. Su kaynakları özellikle nehirler, tek bir idari sınır içinde kalmayıp, birkaç idari yapıyı ilgilendirmekte ve dolayısıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanılıp, kirletilmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Gediz Nehir Havzası’dır. Gediz Nehri; Kütahya’nın Gediz İlçesi’nden doğup, Uşak ve Manisa İllerinden geçtikten sonra İzmir İlinde denize dökülmektedir. Bu tip nehirler için yönetim planlamasının havza bazında yapılması zorunludur. Bu çalışmada; Gediz Nehir Havzası tanımlanmış, nehir havzası boyunca kirletici kaynaklar tespit edilmiş, 19 noktada yapılan kirlilik izleme ve tespit çalışması, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen Tablo 1’e göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Havza Yönetim Planına doğru adım atılmış, Gediz Havzası’nda bugüne değin yönetim planlaması ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ile, Havzada planlama ve kirliliği azaltmaya dair çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Vildan Gündoğdu

Ahmet Kocataş

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Gündoğdu, V. ., & Kocataş, A. . (2006). Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Oluşturulmasına Yönelik Bir Yaklaşım. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 371-378.