BibTex RIS Cite

Sole catching with trammel nets in İskenderun Bay.

Year 2008, Volume: 25 Issue: 3, 233 - 237, 01.09.2008

Abstract

References

 • Akşıray. F. 1987. Turkey marine fish identification guide (in Turkish). İstanbul Üniversitesi, Yayın No:3490, 811s.
 • Altınağaç. U., A. Ayaz, U. Özekinci, A. Öztekin. 2008. Technical features and structural differeces of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish). Journal of Fisheries Sciences, 2 (3): 432-439.
 • Başusta, N., Ü. Erdem. 2000. A study on the pelagic and demersal fish of Iskenderun Bay (in Turkish).Turk. J. Zool. 24: 1-19.
 • Bingel, F. 1987. Quantitative fishery in the Turkish Mediterranean coast, Final report (in Turkish). IMS-METU, 312p.
 • Ceyhan. T., O. Akyol. 2005. Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3/4): 269-272.
 • FAO. 1975. Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191p.
 • Gibson, RN. 1997. Behaviour and the distribution of flatfishes. Journal of Sea Research, 37: 241-256.
 • Hoşsucu. H., C. Metin, C. Kançoban. 1991. Sole (Solea solea L.1758) fishing with gillnet in İzmir Bay. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Sempozyumu 12-14 Kasım, 131-139.
 • Kosswıg, C. 1953. Some features of fisheries in Turkey (in Turkish). Hidrobiyoloji Mecmuası. A. 1 (4): 145-153.
 • Özekinci, U., Ö. Cengiz, S. Bütüner. 2006. Gear characteristic of gillnet used in Dardanelles Region and problem of fishermen (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 (1/3): 473-480.
 • Türkmen, M. 2003. Investigation of Some Population Parameters of Common Sole, Solea solea (L., 1758) from Iskenderun Bay. Turk J. Vet. Amin. Sci., 27: 317-323.
 • Ünal, V. 2003. Socio-economic analysis of part time small-scale fishery, Foça (Egean Sea) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20 (1-2): 165-172.

İskenderun Körfezi'nde Fanyalı Uzatma Ağları ile Dil Balığı Avcılığı.

Year 2008, Volume: 25 Issue: 3, 233 - 237, 01.09.2008

Abstract

Bu çalışma, Kasım 2007- Kasım 2008 tarihleri arasında, İskenderun Körfezi’ndeki 11 balıkçı barınağında gerçekleştirilmiştir. Küçük ölçekli balıkçılık yapan 127 teknede ve kooperatif başkanları ile anket çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen veriler, fanyalı uzatma ağları ile dil avcılığının aralık-mayıs ayları arasında genellikle 10-60m’lerde, mayıs-kasım ayları arasında ise 60-125m’lerde yapıldığını göstermiştir. Bu değişimin hedef türün üreme göçüne bağlı olarak meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Körfezde 20072008 yıllarında toplam 8482 posta dil uzatma ağının kullanıldığı saptanmıştır. Karataş balıkçı barınağının; dil uzatma ağı kullanan tekne sayısı (82), toplam kullanılan dil uzatma ağının sayısı (5116 posta) ve kullanılan dil uzatma ağının yapısal özellikleri bakımından diğer barınaklardan farklılıklar gösterdiği saptanmıştır

References

 • Akşıray. F. 1987. Turkey marine fish identification guide (in Turkish). İstanbul Üniversitesi, Yayın No:3490, 811s.
 • Altınağaç. U., A. Ayaz, U. Özekinci, A. Öztekin. 2008. Technical features and structural differeces of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish). Journal of Fisheries Sciences, 2 (3): 432-439.
 • Başusta, N., Ü. Erdem. 2000. A study on the pelagic and demersal fish of Iskenderun Bay (in Turkish).Turk. J. Zool. 24: 1-19.
 • Bingel, F. 1987. Quantitative fishery in the Turkish Mediterranean coast, Final report (in Turkish). IMS-METU, 312p.
 • Ceyhan. T., O. Akyol. 2005. Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3/4): 269-272.
 • FAO. 1975. Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191p.
 • Gibson, RN. 1997. Behaviour and the distribution of flatfishes. Journal of Sea Research, 37: 241-256.
 • Hoşsucu. H., C. Metin, C. Kançoban. 1991. Sole (Solea solea L.1758) fishing with gillnet in İzmir Bay. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Sempozyumu 12-14 Kasım, 131-139.
 • Kosswıg, C. 1953. Some features of fisheries in Turkey (in Turkish). Hidrobiyoloji Mecmuası. A. 1 (4): 145-153.
 • Özekinci, U., Ö. Cengiz, S. Bütüner. 2006. Gear characteristic of gillnet used in Dardanelles Region and problem of fishermen (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 (1/3): 473-480.
 • Türkmen, M. 2003. Investigation of Some Population Parameters of Common Sole, Solea solea (L., 1758) from Iskenderun Bay. Turk J. Vet. Amin. Sci., 27: 317-323.
 • Ünal, V. 2003. Socio-economic analysis of part time small-scale fishery, Foça (Egean Sea) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20 (1-2): 165-172.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Caner Enver Özyurt

Volkan Barış Kiyağa

Erhan Akamca

Publication Date September 1, 2008
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2008Volume: 25 Issue: 3

Cite

APA Özyurt, C. E. ., Kiyağa, V. B. ., & Akamca, E. . (2008). İskenderun Körfezi’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile Dil Balığı Avcılığı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3), 233-237.