BibTex RIS Cite

Ege ve Marmara Bölgesi Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Hijyen Uygulamaları.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 105 - 110, 01.06.2009

Abstract

References

 • Aksu, H., and Çetin, O. 2000. Insect problems and control methods in food establishments, (In Turkish). İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26: 61–76.
 • Anonymous. 2007. DPT (State Planing Organization) 9th Development Plan (2007-2013). (In Turkish). Ankara, No: 2719. p.101.
 • Çakır, F., Çolakoğlu, F., and Berik, N. 2006. The awareness of staffs of water product shops about sanitation. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg,, 23:377-381.
 • Çapkın, K., Korkut, S., Şevik, R., and Olgun, M. 2008. Determination structures and problems, on processing enterprises of fishery in Beyşehir region. (In Turkish). J Fisheries Sci.com, 466-474.
 • Çöl, G.B., and Aksu, H. 2007. The effective factors on microbial load of air in food plant and air sampling techniques. (In Turkish). J İstanbul Vet Sci, 2: 24–47.
 • Dalgıç, G., Okumuş, I., and Karayücel, S. 2006. A view to the striped venus (Chamelea gallina L., 1753) processing industry. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg., 23: 397–400.
 • Diler, A., and Bolat, Y. 2006. Harmony to the common fisheries policy of the fisheries law of Türkiye. (In Turkish). Antalya.
 • Hayes, P.R. 1992. Food microbiology and hygiene (2nd Edition), London (England): Chapman & Hall. 19–24.
 • İlkay, M.S., Varinli, İ. 2005. ISO 9001:2000 Quality management system: The comparison of World, European And Turkey Applications. (In Turkish). Erciyes Ü İktisat Fak Derg., 25: 1-19.
 • Kutlu, S., Mısır, G.B. 2007. The evaluation of seafood processing plants in our region. (In Turkish). SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7:1.
 • Özdemir, N. Dirican, S. 2006. Aquaculture and its problems in Muğla province. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg., 23: 283-286.
 • Temelli, S., Cem, M.C., Anar, S. 2005. Evaluating the hand hygiene of the staff working at meat chopping unit and white cheese production line. (In Turkish). Uludağ Üniv Vet Fak Derg., 24: 75-80.
 • Üçok, D. 2003. The determination of the hygienic situation of the İstanbul fish market. (In Turkish). İstanbul Üniv Yüksek Lisans Tezi, 58.
 • Vieira, R.F, de Souza O.V., and Patel, T.R. 1997. Bacteriological quality of ice used in mucuripe market, Fortaleza, Brazil. Food Cont., 8: 83-85.

Current Situation and Hygiene Practices In Seafood Processing Plants in Aegean and Marmara Regions.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 105 - 110, 01.06.2009

Abstract

Ege ve Marmara Bölgesi Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Hijyen Uygulamaları. Bu çalışma, Türkiye su ürünleri ihracat ve üretiminin büyük bir kısmını elinde bulunduran Ege ve Marmara Bölgesi’ nde su ürünleri işleyen 25 adet tesisin (toplam 10 il) üretim ve hijyen durumlarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, işletmelerin birçoğunda görülen başlıca olumsuzlukların şu şekilde olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin önemli bir bölümünde hijyenden sorumlu personelin kalifiye eleman olmadığı, hijyen konusunda işçilerin bilgi ve uygulama eksikliklerinden kaynaklanan büyük sıkıntıların yaşandığı, kullanma suyu ile ilgili uygulamaların yönetmeliklere uygun yapılmadığı, işletmelerde havalandırma kontrolü ve temizliğine gerekli önemin verilmediği, işletmelerin birçoğunda faal durumda laboratuarların bulunmadığı, işletmelerin HACCP planlarının yeterince ve doğru yapılandırılmamış olduğu ve hijyen akış planlarının yetersizliği gibi oldukça önem arz eden aksaklıklar görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan birisi de işletmeler kuruluş aşamasında yetersiz kapasiteye göre dizayn edilmiş olduklarından HACCP sisteminin işlerliğinde, özellikle de proses akışında istenilen hijyen standartlarının sağlanamaması problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuzlukların yanında, özellikle yurt dışında marka olarak tanınan ve pazar payı olan işletmelerin birkaçında hammadde, ürün, üretim ve personel başta olmak üzere gerekli hijyen şartlarının sağlandığı ve eksiklikler konusunda da gerekli önlemlerin alındığı görülmektedir. Elde edilen bu verilere göre, Ege ve Marmara Bölgesi’ nde su ürünleri işleyen işletmelerin hijyen konusunda aynı hassasiyeti göstermedikleri, işletmelerin bir kısmının olması gereken hijyen kurallarını doğru bir şekilde uygulamasına rağmen, bazı işletmelerin yeterli hassasiyeti göstermediği anlaşılmaktadır

References

 • Aksu, H., and Çetin, O. 2000. Insect problems and control methods in food establishments, (In Turkish). İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26: 61–76.
 • Anonymous. 2007. DPT (State Planing Organization) 9th Development Plan (2007-2013). (In Turkish). Ankara, No: 2719. p.101.
 • Çakır, F., Çolakoğlu, F., and Berik, N. 2006. The awareness of staffs of water product shops about sanitation. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg,, 23:377-381.
 • Çapkın, K., Korkut, S., Şevik, R., and Olgun, M. 2008. Determination structures and problems, on processing enterprises of fishery in Beyşehir region. (In Turkish). J Fisheries Sci.com, 466-474.
 • Çöl, G.B., and Aksu, H. 2007. The effective factors on microbial load of air in food plant and air sampling techniques. (In Turkish). J İstanbul Vet Sci, 2: 24–47.
 • Dalgıç, G., Okumuş, I., and Karayücel, S. 2006. A view to the striped venus (Chamelea gallina L., 1753) processing industry. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg., 23: 397–400.
 • Diler, A., and Bolat, Y. 2006. Harmony to the common fisheries policy of the fisheries law of Türkiye. (In Turkish). Antalya.
 • Hayes, P.R. 1992. Food microbiology and hygiene (2nd Edition), London (England): Chapman & Hall. 19–24.
 • İlkay, M.S., Varinli, İ. 2005. ISO 9001:2000 Quality management system: The comparison of World, European And Turkey Applications. (In Turkish). Erciyes Ü İktisat Fak Derg., 25: 1-19.
 • Kutlu, S., Mısır, G.B. 2007. The evaluation of seafood processing plants in our region. (In Turkish). SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7:1.
 • Özdemir, N. Dirican, S. 2006. Aquaculture and its problems in Muğla province. (In Turkish). Ege Üniv Su Ür Derg., 23: 283-286.
 • Temelli, S., Cem, M.C., Anar, S. 2005. Evaluating the hand hygiene of the staff working at meat chopping unit and white cheese production line. (In Turkish). Uludağ Üniv Vet Fak Derg., 24: 75-80.
 • Üçok, D. 2003. The determination of the hygienic situation of the İstanbul fish market. (In Turkish). İstanbul Üniv Yüksek Lisans Tezi, 58.
 • Vieira, R.F, de Souza O.V., and Patel, T.R. 1997. Bacteriological quality of ice used in mucuripe market, Fortaleza, Brazil. Food Cont., 8: 83-85.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nihan Aral

Taçnur Baygar

Muammer Kaplan

Publication Date June 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 2

Cite

APA Aral, N. ., Baygar, T. ., & Kaplan, M. . (2009). Current Situation and Hygiene Practices In Seafood Processing Plants in Aegean and Marmara Regions. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 105-110.