BibTex RIS Cite

Determination of flesh productivity of caucasian barb (Capoeta bergamae Karaman, 1969) in living Topcam Dam Lake in the south Eagean Region (Turkey).

Year 2009, Volume: 26 Issue: 1, 35 - 38, 01.03.2009

Abstract

References

 • Alpbaz, A. G., H. Hoşsucu, 1980. Investigations of flesh productivity in aquaculture conditions of Golmarmara carp (Cyprinus carpio L.) and mirror carp (Cyprinus carpio L. var: Royal) in Eagean Region (in Turkish). Doğa Bil. Der., Seri D, 4 ,3.
 • Anıl, N., M. Nizamoğlu, Y. Doğruer, 1989. The investigations to using Grading System for fish in developing and determination quality control (in Turkish). S.Ü. Vet. Fak. Derg., 4 ,1 : 238-249.
 • Aras, S., M. Yanar, R. Bircan, 1992. The connection of Flesh Productivity and body parts in Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) living in Karasu River (in Turkish). Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak., Erzurum, 106-115.
 • Başçınar, N., İ. Okumuş, 2005. Body weight-carcass and body weight-head ratio relationships of Pacific mullet (Mugil so-iuy Basılewsky) ages I-VII (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3,4 : 539-544.
 • Çakmak, E., N. Başçınar, Y. Çavdar, N. Aksungur, Ş. Firidin, 2008. Determination of some body Indices depending on age and sex of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) in The Culture Conditions (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4 : 1-2.
 • Çelikkale, M. S. 1977. The rates of various organs of the total body weight of culture carp and the amount of edible portion comparison with agricultural animals and other economic inland fishes (in Turkish). TÜBİTAK IV. Bilim Kong. Veteriner ve Hay. Araşt. Grub. Teb., Tübitak Yayın No: 389, V.H.A.G. Seri No: 10, Ankara.
 • Ekingen, G., N. Polat, 1987. Age determination and Length-Weigth relations of Capoeta capoeta umbla (Heckel) in Lake Keban (in Turkish). Doğa Tr. J. of Zooloji, 11,1 : 5-15.
 • Ekmekçi, F. G. 1996. The growth and reproductive characteristics chub (Leuciscus cephalus L., 1758) living in Sarıyar Dam Lake (in Turkish). Doğa Der. Tr. J. of Zoology, 20 : 95-106.
 • Geldiay, R., S. Balık, 1972. Investigations on Biology of chub (Leuciscus cephalus) Living in Pınarbaşı offspring water (in Turkish). Ege Üniversitesi, Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, No:139, İzmir, 16s.
 • Geldiay, R., S. Balık, 1996. Freshwater fish fauna in Turkey (in Turkish). Ege Üniversitesi. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 46, II. Baskı, İzmir, 532s.
 • Gülyavuz, H., A. Altınkurt, 1991. Nutrient Processing Technology (in Turkish). M.E.B. Basımevi, İstanbul, 320p.
 • İkiz, R., H. Gülyavuz, F. Küçük, 1994. A Study on Chemical Structure of Meat of the Eel (Anguilla anguilla L., 1758) in Aksu River. Tr. J. of Zoology, 171-175.
 • Özdemir, N., A. Temizer, 1992. A study of Flesh Productivity of Living Cyprinids (Cyprinus carpio L. 1758) in Çıldır Lake (in Turkish). Fırat Üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ, 175-178.
 • Özdemir, N. 1983. Characteristics in connection Flesh Productivity of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) in Elazıg-Hazar Lake (in Turkish). E.Ü. Faculty of Science Journal Series B, 2 : 149-161.
 • Şaşı, H. 2003. Reproduction Biology of the Caucasian barb (Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1971) in Topçam Dam Lake (Aydın-Turkey) (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9: 16-22.
 • Şaşı, H. 2004. Characteristics in connection Flesh Productivity of chub (Leuciscus cephalus L. 1758) in the South Eagean Region (Turkey). İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 17 : 1-7.

Güney Ege Bölgesi'ndeki Topçam Baraj Gölü'nde Yaşayan Siraz Balığının (Capoeta bergamae Karaman, 1969) Et Veriminin Belirlenmesi.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 1, 35 - 38, 01.03.2009

Abstract

Bu çalışmada Güney Ege Bölgesi’ndeki Topçam Baraj Gölü’nden yakalanan 150 adet Siraz balığı (Capoeta bergamae Karaman, 1969)’nın et verimliliği ile çeşitli vücut organları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu tür yörede ekonomik öneme sahiptir. Yapılan inceleme sonucunda, ortalama baş ağırlığı/vücut ağırlığı oranı %10.70; iç organların ağırlığı/vücut ağırlığı %12.12; yüzgeç ağırlığı/vücut ağırlığı %2.55 ve et randımanı %65.49 olarak bulunmuştur. Siraz populasyonunun I-VII yaşları arasındaki et verimliliği, yüzde olarak sırasıyla 65.29; 67.73; 69.31; 68.60; 67.62; 62.92; 62.80 şeklinde belirlenmiştir. Buna göre, yaş arttıkça et randımanın da arttığı görülmektedir

References

 • Alpbaz, A. G., H. Hoşsucu, 1980. Investigations of flesh productivity in aquaculture conditions of Golmarmara carp (Cyprinus carpio L.) and mirror carp (Cyprinus carpio L. var: Royal) in Eagean Region (in Turkish). Doğa Bil. Der., Seri D, 4 ,3.
 • Anıl, N., M. Nizamoğlu, Y. Doğruer, 1989. The investigations to using Grading System for fish in developing and determination quality control (in Turkish). S.Ü. Vet. Fak. Derg., 4 ,1 : 238-249.
 • Aras, S., M. Yanar, R. Bircan, 1992. The connection of Flesh Productivity and body parts in Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) living in Karasu River (in Turkish). Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak., Erzurum, 106-115.
 • Başçınar, N., İ. Okumuş, 2005. Body weight-carcass and body weight-head ratio relationships of Pacific mullet (Mugil so-iuy Basılewsky) ages I-VII (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3,4 : 539-544.
 • Çakmak, E., N. Başçınar, Y. Çavdar, N. Aksungur, Ş. Firidin, 2008. Determination of some body Indices depending on age and sex of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) in The Culture Conditions (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4 : 1-2.
 • Çelikkale, M. S. 1977. The rates of various organs of the total body weight of culture carp and the amount of edible portion comparison with agricultural animals and other economic inland fishes (in Turkish). TÜBİTAK IV. Bilim Kong. Veteriner ve Hay. Araşt. Grub. Teb., Tübitak Yayın No: 389, V.H.A.G. Seri No: 10, Ankara.
 • Ekingen, G., N. Polat, 1987. Age determination and Length-Weigth relations of Capoeta capoeta umbla (Heckel) in Lake Keban (in Turkish). Doğa Tr. J. of Zooloji, 11,1 : 5-15.
 • Ekmekçi, F. G. 1996. The growth and reproductive characteristics chub (Leuciscus cephalus L., 1758) living in Sarıyar Dam Lake (in Turkish). Doğa Der. Tr. J. of Zoology, 20 : 95-106.
 • Geldiay, R., S. Balık, 1972. Investigations on Biology of chub (Leuciscus cephalus) Living in Pınarbaşı offspring water (in Turkish). Ege Üniversitesi, Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, No:139, İzmir, 16s.
 • Geldiay, R., S. Balık, 1996. Freshwater fish fauna in Turkey (in Turkish). Ege Üniversitesi. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 46, II. Baskı, İzmir, 532s.
 • Gülyavuz, H., A. Altınkurt, 1991. Nutrient Processing Technology (in Turkish). M.E.B. Basımevi, İstanbul, 320p.
 • İkiz, R., H. Gülyavuz, F. Küçük, 1994. A Study on Chemical Structure of Meat of the Eel (Anguilla anguilla L., 1758) in Aksu River. Tr. J. of Zoology, 171-175.
 • Özdemir, N., A. Temizer, 1992. A study of Flesh Productivity of Living Cyprinids (Cyprinus carpio L. 1758) in Çıldır Lake (in Turkish). Fırat Üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ, 175-178.
 • Özdemir, N. 1983. Characteristics in connection Flesh Productivity of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) in Elazıg-Hazar Lake (in Turkish). E.Ü. Faculty of Science Journal Series B, 2 : 149-161.
 • Şaşı, H. 2003. Reproduction Biology of the Caucasian barb (Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1971) in Topçam Dam Lake (Aydın-Turkey) (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9: 16-22.
 • Şaşı, H. 2004. Characteristics in connection Flesh Productivity of chub (Leuciscus cephalus L. 1758) in the South Eagean Region (Turkey). İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 17 : 1-7.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Şaşı

Publication Date March 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 1

Cite

APA Şaşı, H. . (2009). Güney Ege Bölgesi’ndeki Topçam Baraj Gölü’nde Yaşayan Siraz Balığının (Capoeta bergamae Karaman, 1969) Et Veriminin Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(1), 35-38.