BibTex RIS Cite

Durusu (Terkos) Gölü Balıkçı İşletmelerinin Karlılık ve Verimlilik Analizi.

Year 2010, Volume: 27 Issue: 3, - 2, 01.09.2010

Abstract

References

 • Anonymous, 2010. http: // tuikrapor .tuik . gov .tr / reports / rwservlet ? hayvancilik = & report = BALRAPOR37.RDF & p_yil 1 = 2008 & p_kod = 1 & desformat = html & p_dil = 1& ENVID = hayvancilik Env, (Cited date: February 2010).
 • Almeida O. T., McGrath, D., Arimo, E., Mauro, L. R., 2000. Production analysis of commercial fishing in the Lower Amazon, Presented at Constituting the Commons: Crafting Sustainable Commons in the New Millenium, the Eighth Conference of the International Association for the Study of Common Property, Bloomington, Indiana, USA, May 31- June 4.
 • Aral, S., 1977. Profitability and productivity analysis of enterprises in Eastern Black Sea region and their production, marketing and organization problems, Doçentlik Tezi, Ankara (in Turkish).
 • Bayramoğlu, Z., Direk, M., 2006. The Econometric Analysis of Dairy Farms Which Members of Development Cooperatives in Konya Province, Selcuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (40), 12-20 (www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi) (in Turkish).
 • Chong, K. C., Lizarondo, M. S., 1982. Input-Output Relationships of Philippine Milkfish Aquaculture, Aquaculture Economics Research in Asia, Proceedings of a workshop held in Singapore, 2-5 June 1981.
 • Çelik, Y., Bayramoğlu, Z., 2007. Functional Analysis of Cotton in the Harran Plain of Şanlıurfa Province, Selcuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (41), 42-50 (www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi) (in Turkish).
 • Heady, E. O., Dillon, J. L., 1967. Agricultural Production Functions, Iowa State University Press, Iowa.
 • Kalaycı, Ş., 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karkacier, O., 2001. Tarım Ekonomisi Alanına İlişkin Fonksiyonel Analizler ve Bu Analizlerden Çıkartılabilecek Bazı Kantitatif Bulgular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:49, Tokat.
 • Kip, E., Isyar, Y., 1976. Basit ve Çoklu Regresyon Analizlerinin Zirai Ekonomi Problemlerine Uygulanması, Ataturk Üniversitesi Yayınları No: 460, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 14, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
 • Orhunbilge, N., 2002. Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, II. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4328, İşletme Fakültesi Yayın No: 281, İstanbul.
 • Öney, E., 1968. Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 265, Ankara.
 • Shang, Y. C., 1990. Aquaculture Economic Analysis: An Introduction, Advances in World Aquaculture, Volume 2, The World Aquaculture Society.
 • Smith, I. R., 1981. Microeconomics of Existing Aquaculture Production Systems: Basic Concepts and Definitions, In Aquaculture Economics Research inAsia, IDRC-193e, Ottawa.
 • Soylu, M., 1992. Profitability and productivity analysis of fishery enterprises in the Marmara Region. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 9, 9: 87-104 (1994), İstanbul (in Turkish).
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M. S., 2003. The profile of fishermen of the lake Durusu (Terkos). XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (2-5 Eylül 2003), Elazığ (518-524).
 • Varian, H., 1993. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W. W. Norton Company, New York, USA.
 • Wattanutchariya, S., Panayotou, T., 1982. The Economics of Aquaculture: The Case of Catfish in Thailand, Aquaculture Economics Research in Asia, Proceedings of a workshop held in Singapore, 2-5 June 1981.
 • Yasankul, M., 1974. Ülkemiz Hayvan Üretiminde Bölgelerarası Verimlilik Karşılaştırmaları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayın No: 182, Ankara.

Profitability and Productivity Analysis of Fishery Enterprises in Lake Durusu (Terkos).

Year 2010, Volume: 27 Issue: 3, - 2, 01.09.2010

Abstract

Durusu (Terkos) Gölü Balıkçı İşletmelerinin Karlılık ve Verimlilik Analizi. Bu araştırma, Durusu Gölü balıkçı işletmelerinde kullanılan üretim faktörlerinin dağılımlarını ve kaynak kullanım etkinliğini tespit etmek, optimum kaynak kullanımını sağlayarak karlılık ve verimliliği yükseltmek için alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini gölde tüm balıkçı işletmelerinden (23 adet) 2006-2007 yılları arasında anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Balıkçı işletmelerinin değerlendirilmesinde Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna gore balıkçı işletmelerinde ölçeğe göre artan verim tespit edilmiştir. Girdilerin marjinal verimliliği işçilikte 2.15 TL, kumanya -1.62 TL, yakıt 1.81 TL, bakım – onarım 1.16 TL, sermaye amortismanı 2.73 TL ve diğer masraflar 2.88 TL olarak belirlenmiştir. İşletmelerin verimlilik değerleri gerçek ve tahmini üretim değerleri kullanılarak hesaplanmış ve ortalama verimlilik 102.48 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin karlılık oranları hesaplanmış ve ortalama karlılık 1.50 olarak belirlenmiştir

References

 • Anonymous, 2010. http: // tuikrapor .tuik . gov .tr / reports / rwservlet ? hayvancilik = & report = BALRAPOR37.RDF & p_yil 1 = 2008 & p_kod = 1 & desformat = html & p_dil = 1& ENVID = hayvancilik Env, (Cited date: February 2010).
 • Almeida O. T., McGrath, D., Arimo, E., Mauro, L. R., 2000. Production analysis of commercial fishing in the Lower Amazon, Presented at Constituting the Commons: Crafting Sustainable Commons in the New Millenium, the Eighth Conference of the International Association for the Study of Common Property, Bloomington, Indiana, USA, May 31- June 4.
 • Aral, S., 1977. Profitability and productivity analysis of enterprises in Eastern Black Sea region and their production, marketing and organization problems, Doçentlik Tezi, Ankara (in Turkish).
 • Bayramoğlu, Z., Direk, M., 2006. The Econometric Analysis of Dairy Farms Which Members of Development Cooperatives in Konya Province, Selcuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (40), 12-20 (www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi) (in Turkish).
 • Chong, K. C., Lizarondo, M. S., 1982. Input-Output Relationships of Philippine Milkfish Aquaculture, Aquaculture Economics Research in Asia, Proceedings of a workshop held in Singapore, 2-5 June 1981.
 • Çelik, Y., Bayramoğlu, Z., 2007. Functional Analysis of Cotton in the Harran Plain of Şanlıurfa Province, Selcuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (41), 42-50 (www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi) (in Turkish).
 • Heady, E. O., Dillon, J. L., 1967. Agricultural Production Functions, Iowa State University Press, Iowa.
 • Kalaycı, Ş., 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karkacier, O., 2001. Tarım Ekonomisi Alanına İlişkin Fonksiyonel Analizler ve Bu Analizlerden Çıkartılabilecek Bazı Kantitatif Bulgular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:49, Tokat.
 • Kip, E., Isyar, Y., 1976. Basit ve Çoklu Regresyon Analizlerinin Zirai Ekonomi Problemlerine Uygulanması, Ataturk Üniversitesi Yayınları No: 460, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 14, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
 • Orhunbilge, N., 2002. Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, II. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4328, İşletme Fakültesi Yayın No: 281, İstanbul.
 • Öney, E., 1968. Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 265, Ankara.
 • Shang, Y. C., 1990. Aquaculture Economic Analysis: An Introduction, Advances in World Aquaculture, Volume 2, The World Aquaculture Society.
 • Smith, I. R., 1981. Microeconomics of Existing Aquaculture Production Systems: Basic Concepts and Definitions, In Aquaculture Economics Research inAsia, IDRC-193e, Ottawa.
 • Soylu, M., 1992. Profitability and productivity analysis of fishery enterprises in the Marmara Region. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 9, 9: 87-104 (1994), İstanbul (in Turkish).
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M. S., 2003. The profile of fishermen of the lake Durusu (Terkos). XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (2-5 Eylül 2003), Elazığ (518-524).
 • Varian, H., 1993. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W. W. Norton Company, New York, USA.
 • Wattanutchariya, S., Panayotou, T., 1982. The Economics of Aquaculture: The Case of Catfish in Thailand, Aquaculture Economics Research in Asia, Proceedings of a workshop held in Singapore, 2-5 June 1981.
 • Yasankul, M., 1974. Ülkemiz Hayvan Üretiminde Bölgelerarası Verimlilik Karşılaştırmaları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayın No: 182, Ankara.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Meral Soylu

Selcuk Uzmanoglu

Publication Date September 1, 2010
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2010Volume: 27 Issue: 3

Cite

APA Soylu, M. ., & Uzmanoglu, S. . (2010). Profitability and Productivity Analysis of Fishery Enterprises in Lake Durusu (Terkos). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(3), 2.