BibTex RIS Cite

Pigment composition and size distribution of phytoplankton community in the inner part of İzmir Bay.

Year 2010, Volume: 27 Issue: 3, 103 - 112, 01.09.2010

Abstract

İzmir İç Körfezi'nde Fitoplankton Komünitesinin Pigment Kompozisyonu ve Boy Dağılımı.

Year 2010, Volume: 27 Issue: 3, 103 - 112, 01.09.2010

Abstract

İzmir Körfezi uzun zamandır Akdeniz’in en kirli körfezlerinden biri durumundaydı. 2000 yılında Büyük Kanal Projesi’nin tamamlanmasından sonra körfeze atık su dejarjı önlenmiş oldu. Çalışma kapsamında aylık deniz suyu örneklemeleri gerçekleştirildi. Temel oşinografik değişkenler ve nutrientler ölçüldü. Ayrıca fitoplankton komünitesi boy gruplarına ayrılarak her boy grubunun biomasa ve pigment konsantrasyonuna katkıları değerlendirildi. Nutrient ve pigment ölçümlerine ait minimum ve maksimum değerler şu şekilde bulundu: toplam inorganik azot (TIN) için 2,20-30,22 µM ; silikat için 1,99-41,94 fosfat için μM; 0,00-5,96 μM; klorofil a için 4,93-30,26 μg l-1, klorofil b için 0,52-33,54 μg l-1, klorofil c için 14,71-182,66 μg l-1 ve karotenoidler için 0,00-22,58 μg l1. İç körfezde nanoplankton baskın boy grubu olarak tespit edilmiştir. Körfezin dış bölgesine doğru gidildikçe pikoplanktonda artış tespit edilmiştir. Temel bileşenler analizine (PCA) göre pikoplankton pigmentleri iç körfezdeki en önemli bileşenler durumundadır

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serkan Kükrer

Baha Büyükışık

Publication Date September 1, 2010
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2010Volume: 27 Issue: 3

Cite

APA Kükrer, S. ., & Büyükışık, B. . (2010). İzmir İç Körfezi’nde Fitoplankton Komünitesinin Pigment Kompozisyonu ve Boy Dağılımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(3), 103-112.