BibTex RIS Cite

Kuzeydoğu Akdeniz (Türkiye) su ürünleri kooperatiflerinin sürdürebilirliği üzerine bir ön çalışma.

Year 2011, Volume: 28 Issue: 2, 41 - 46, 01.06.2011

Abstract

References

 • Arısoy, S. 1974a. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (in Turkish with English abstract) Fish and Fisheries, 22(3):19-22.
 • Arısoy, S. 1974b. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (in Turkish with English abstract) Fish and Fisheries, 22:23-25.
 • Baticados, D.B., Agbayani, R.F., Gentoral, F.E. 1998. Fishing cooperatives in Capiz, central Philippines: their importance in managing fishery resources. Fisheries Research, 34:137-149.
 • Baticados, D.B. 2004. Fishing cooperatives’ participation in managing nearshore resources: the case in Capiz, Central Philippines. Fisheries Research, 67:81–91.
 • Berkes, F. 1986. Local-level management and the commons problem. A comparative study of Turkish coastal fisheries. Marine Policy, 10:215- 229.
 • Berkes, F. 1992. Success and failure in marine coastal fisheries of Turkey. In: Making the Commons Work (D.W. Bromley, ed.) Institute for Contemporary Studies Press, San Francisco pp. 161-182.
 • Çeliker, S.A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalanlar, Ş., Özdemir İ. 2006. Socio-economic analysis of fishing enterprises in Black Sea region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 134 p.
 • Çeliker, S.A., Demir, A., Gül, U., Dönmez, D., Özdemir, İ., Kalanlar, Ş. 2008. Socio-economic analysis of fishing enterprises in Aegean region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 121 p.
 • Çıkın, A., Elbek, A.G. 1991. Fishery cooperatives in Turkey and EU (in Turkish with English abstract). Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu. 12-14 Kasım, İzmir, 751 p.
 • Jentoft, S. 2000. The community: a missing link of fisheries management, Marine Policy, 24(1):53-60.
 • Jentoft, S. 2005. Fisheries co-management as empowerment. Marine Policy, 29:1-7.
 • Koçel, T. 1971. Fisheries and cooperations, (in Turkish with English abstract). Fish and Fisheries, 19(3):23–27.
 • Knudsen, S. 1998. What role can fishermen’s co-operatives play in the Turkish fishery sector? (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Scenciences, 15(3–4):315-329.
 • Raakjear, J., Vedsmand, N., Vedsmand, T. 1997. Fishermen's organisations in fisheries management, Perpectives for fisheries co-management based on Danish fisheries. Marine Policy, 21(2):277-288.
 • Taşdan, K., Çeliker, S.A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. 2010, Socio-economic analysis of fishing enterprises in Mediterranean Region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 138 p.
 • Ünal, V., Yercan, M. 2006. Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen (in Turkish with English abstract). Ege J Fish Aqua Sci, 23(1–2): 227-233.
 • Ünal, V., Yercan, M., Güçlüsoy, H., Göncüoglu, H. 2009a. A better understanding of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7):1361–1366.
 • Ünal, V., Yercan, M., Göncüoğlu, H. 2009b. Fishery cooperatives along the Aegean sea coast (in Turkish with English abstract). Publications of Central Fishery Cooperatives Associations, No:1, 131 p, ISBN: 978- 605-60880-0-1.
 • Ünal, V., Güçlüsoy, H., Franquesa, R. 2009c. A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25:394–400.

A preliminary study on sustainability of fishery cooperatives in the north-eastern Mediterranean, Turkey.

Year 2011, Volume: 28 Issue: 2, 41 - 46, 01.06.2011

Abstract

Kuzeydoğu Akdeniz (Türkiye) su ürünleri kooperatiflerinin sürdürebilirliği üzerine bir ön çalışma. Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz kıyılarında faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatifleri ve bu kooperatiflerin hizmet sürelerine etki eden değişkenler incelenerek bir model oluşturulmuştur. Bu amaçla, soru formları hazırlanmış ve bölgedeki tüm kooperatif yetkilileri (20 su ürünleri kooperatifi) ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kooperatiflerin hizmet sürelerini etkileyen faktörleri analiz etmek için doğrusal regresyon model kullanılmıştır. Regresyon model sonuçlarına göre; balıkçıların kendi arzusu ile kooperatif kurması, profesyonel bir yönetici tarafından yönetilmesi, kooperatif av sahasındaki toplam balıkçı sayısı, gemici üye sayısı ve mevcut politikalar değişkenlerinin kooperatif hizmet süresini etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, bölgedeki balıkçı kooperatiflerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ve balıkçılık yönetimi açısından ilgili idarecilere önemli bulgular sağlayacaktır

References

 • Arısoy, S. 1974a. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (in Turkish with English abstract) Fish and Fisheries, 22(3):19-22.
 • Arısoy, S. 1974b. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (in Turkish with English abstract) Fish and Fisheries, 22:23-25.
 • Baticados, D.B., Agbayani, R.F., Gentoral, F.E. 1998. Fishing cooperatives in Capiz, central Philippines: their importance in managing fishery resources. Fisheries Research, 34:137-149.
 • Baticados, D.B. 2004. Fishing cooperatives’ participation in managing nearshore resources: the case in Capiz, Central Philippines. Fisheries Research, 67:81–91.
 • Berkes, F. 1986. Local-level management and the commons problem. A comparative study of Turkish coastal fisheries. Marine Policy, 10:215- 229.
 • Berkes, F. 1992. Success and failure in marine coastal fisheries of Turkey. In: Making the Commons Work (D.W. Bromley, ed.) Institute for Contemporary Studies Press, San Francisco pp. 161-182.
 • Çeliker, S.A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalanlar, Ş., Özdemir İ. 2006. Socio-economic analysis of fishing enterprises in Black Sea region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 134 p.
 • Çeliker, S.A., Demir, A., Gül, U., Dönmez, D., Özdemir, İ., Kalanlar, Ş. 2008. Socio-economic analysis of fishing enterprises in Aegean region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 121 p.
 • Çıkın, A., Elbek, A.G. 1991. Fishery cooperatives in Turkey and EU (in Turkish with English abstract). Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu. 12-14 Kasım, İzmir, 751 p.
 • Jentoft, S. 2000. The community: a missing link of fisheries management, Marine Policy, 24(1):53-60.
 • Jentoft, S. 2005. Fisheries co-management as empowerment. Marine Policy, 29:1-7.
 • Koçel, T. 1971. Fisheries and cooperations, (in Turkish with English abstract). Fish and Fisheries, 19(3):23–27.
 • Knudsen, S. 1998. What role can fishermen’s co-operatives play in the Turkish fishery sector? (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Scenciences, 15(3–4):315-329.
 • Raakjear, J., Vedsmand, N., Vedsmand, T. 1997. Fishermen's organisations in fisheries management, Perpectives for fisheries co-management based on Danish fisheries. Marine Policy, 21(2):277-288.
 • Taşdan, K., Çeliker, S.A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. 2010, Socio-economic analysis of fishing enterprises in Mediterranean Region (in Turkish with English abstract). Agricultural Research Institute, Ankara, 138 p.
 • Ünal, V., Yercan, M. 2006. Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen (in Turkish with English abstract). Ege J Fish Aqua Sci, 23(1–2): 227-233.
 • Ünal, V., Yercan, M., Güçlüsoy, H., Göncüoglu, H. 2009a. A better understanding of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7):1361–1366.
 • Ünal, V., Yercan, M., Göncüoğlu, H. 2009b. Fishery cooperatives along the Aegean sea coast (in Turkish with English abstract). Publications of Central Fishery Cooperatives Associations, No:1, 131 p, ISBN: 978- 605-60880-0-1.
 • Ünal, V., Güçlüsoy, H., Franquesa, R. 2009c. A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25:394–400.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Huriye Göncüoğlu

Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin

Vahdet Ünal

Publication Date June 1, 2011
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2011Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Göncüoğlu, H. ., Özbilgin, Y. D. ., & Ünal, V. . (2011). A preliminary study on sustainability of fishery cooperatives in the north-eastern Mediterranean, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(2), 41-46.