BibTex RIS Cite

Some growth features of Nase (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987) in Adıgüzel Reservoir.

Year 2012, Volume: 29 Issue: 3, 123 - 126, 01.09.2012

Abstract

References

 • Bagenal, T., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, London, 365 p.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1992. Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi Hidrobiyoloji ve Çevre Biyolojisi Seksiyonu 24-27 Haziran 1992 Elazığ, 49-58.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A., 2003. Işıklı Gölü’ndeki (Denizli) Kababurun Balığı, Chondrostoma nasus (L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri. Süleyman Demirel üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9:10-15.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., Topkara, E. T., 2007. Yayla Gölü’ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (3): 325- 332.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A, Topkara, E. T., 2008. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki Endemik İçsu Balıklarının Taksonomik Durumlarının ve Zoocoğrafik Dağılımlarının Güncelleştirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2004/SÜF/001, 59 s.
 • Elvira, B., 1987. Taxonomic Revision of the Genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). Cybium, 11(2): 111-140.
 • Elvira, B., 1997. Taxonomy of the Genus Chondrostoma (Osteichtyes, Cyprinidae): an Uptated Rewiew. Folia Zoologica, 46 (suppl. 1): 1- 14.
 • Koray, T., 1993. Su Ürünleri Araştırmalarında Biyometrik Yöntemler. Cilt 1, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 45, İzmir, 166 s.
 • Küçük, S., 2007. Büyük Menderes Nehri Su Kalite Ölçümlerinin Su Ürünleri Açısından İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2): 7-13.
 • Lagler, L. K., 1956. Freshwater Fishery Biology. W. M. C., Brown Company, Iowa, 421.
 • Ricker, W. E., 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Population. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 382 p.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270 s.
 • Yeğen, V., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A, Uysal, R., Bostan, H., Bilçen, E., Yağcı, A., 2006. Göller Bölgesi Balık Faunasının Tespiti. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01, 199 s.
 • Yılmaz, M., 1992. Çivril (Işıklı) Gölü Limnolojik Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir, 192 s

Adıgüzel Baraj Gölü Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)'nın bazı büyüme özellikleri.

Year 2012, Volume: 29 Issue: 3, 123 - 126, 01.09.2012

Abstract

Ocak-Eylül 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, Büyük Menderes havzasında yayılış gösteren ve endemik bir tatlısu balığı olan Chondrostoma meandrense’nin bazı büyüme özellikleri incelenmiştir. Farklı göz açıklığına sahip fanyalı ağlarla aylık periyotlarla yapılan örneklemelerde 303 adet birey yakalanmıştır. Mevcut av-araç gereçleriyle elde edilebilen bireylerden, Karaburun populasyonunun I–III yaşları arasında dağılım gösterdiği, %58’inin dişi, %42’sinin ise erkek bireylerden oluştuğu görülmüştür..Çatal boy dağılımı 13.3-21.4 cm, total ağırlık dağılımı 34.6-173.7 g arasında değişmektedir. Populasyonun boy–ağırlık ilişkisi denklemi tüm bireyler için W = 0.0069*L3.2794 (R2 = 0.9404) olarak hesaplanmıştır. Populasyonun kondisyon faktörü ise 1.45-1.57 arasında değişmektedir

References

 • Bagenal, T., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, London, 365 p.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1992. Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi Hidrobiyoloji ve Çevre Biyolojisi Seksiyonu 24-27 Haziran 1992 Elazığ, 49-58.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A., 2003. Işıklı Gölü’ndeki (Denizli) Kababurun Balığı, Chondrostoma nasus (L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri. Süleyman Demirel üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9:10-15.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., Topkara, E. T., 2007. Yayla Gölü’ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (3): 325- 332.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A, Topkara, E. T., 2008. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki Endemik İçsu Balıklarının Taksonomik Durumlarının ve Zoocoğrafik Dağılımlarının Güncelleştirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2004/SÜF/001, 59 s.
 • Elvira, B., 1987. Taxonomic Revision of the Genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). Cybium, 11(2): 111-140.
 • Elvira, B., 1997. Taxonomy of the Genus Chondrostoma (Osteichtyes, Cyprinidae): an Uptated Rewiew. Folia Zoologica, 46 (suppl. 1): 1- 14.
 • Koray, T., 1993. Su Ürünleri Araştırmalarında Biyometrik Yöntemler. Cilt 1, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 45, İzmir, 166 s.
 • Küçük, S., 2007. Büyük Menderes Nehri Su Kalite Ölçümlerinin Su Ürünleri Açısından İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2): 7-13.
 • Lagler, L. K., 1956. Freshwater Fishery Biology. W. M. C., Brown Company, Iowa, 421.
 • Ricker, W. E., 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Population. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 382 p.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270 s.
 • Yeğen, V., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A, Uysal, R., Bostan, H., Bilçen, E., Yağcı, A., 2006. Göller Bölgesi Balık Faunasının Tespiti. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01, 199 s.
 • Yılmaz, M., 1992. Çivril (Işıklı) Gölü Limnolojik Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir, 192 s
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nilay Gürleyen

Ali İlhan

Seda Başıaçık

M. Ruşen Ustaoğlu

Hasan M. Sarı

Publication Date September 1, 2012
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2012Volume: 29 Issue: 3

Cite

APA Gürleyen, N. ., İlhan, A. ., Başıaçık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., et al. (2012). Adıgüzel Baraj Gölü Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın bazı büyüme özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(3), 123-126.