Volume: 29 Issue: 3, 9/1/12

Year: 2012

Articles

 

3. Adıgüzel Baraj Gölü Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)'nın bazı büyüme özellikleri.