BibTex RIS Cite

Operation of Turkish government research vessels.

Year 2012, Volume: 29 Issue: 2, 87 - 93, 01.06.2012

Abstract

References

 • Academy of Finland, 2003. European Strategy on marine research infrastructures, Academy of Finland, Helsinki, 44 p.
 • Bonus Portal, 2012. Approach to integration of research vessel usage in the Joint Baltic Sea Research Programme, ion_discussion_paper.pdf> (02.07.2012). BONUS-169.
 • Cihangir, B., 2009. Potential of research vessels in Turkey and their role in marine research (in Turkish). 15. Su Ürünleri Sempozyumu, Rize. (unpublished data).
 • European Science Foundation, 2007. European Ocean Research Fleets. Towards a common strategy and enhanced use. European Science Foundation, Strasbourg Cedex, 64 p.
 • Gelirler İdaresi Başkanlığı, 2012. _oranlari2011.html> (20.08.2012).
 • Revenue Administration, 2012. Depreciated Economical Assests. Rates of depreciation 2011 (in Turkish).

Türkiye'deki kamu araştırma gemilerinin işletmesi.

Year 2012, Volume: 29 Issue: 2, 87 - 93, 01.06.2012

Abstract

Araştırma gemileri, deniz araştırmalarının en önemli alt yapı bileşenlerinden biridir. Gelişen uydu teknolojisi, denizler ve denizel kaynaklara ait verilerin toplanması kolaylaştırsa da araştırma gemilerinin büyük hacimli verilerin toplanmasında yeri doldurulamamıştır. Türkiye’de deniz ve denizel kaynaklarla ilgili araştırma çalışmaları, üniversiteler, özel şirketler ve bakanlıklar nezdinde kurulan araştırma enstitülerince yürütülmektedir. Bu kurumların farklı amaçlar için tasarlanmış, farklı büyüklük ve donanımda araştırma gemileri mevcuttur. Araştırma gemilerinin teknik özellikleri ve deniz araştırmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, araştırma gemilerinin etkin şekilde kullanılması ve işletilmesi de gemilerin teknik özellikleri kadar önemlidir. Araştırma gemilerinin işletmesi ile ilgili kurumların karşılaştığı çeşitli problemler olduğu bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında, araştırma gemisi işleten kurumlardan, gemilerini nasıl işlettikleri ve finansmanın nasıl sağlandığına ilişkin veriler elektronik bir anketle toplanmıştır. Toplanan verilerden yola çıkarak, araştırma gemilerine mali kaynak sağlanması ve daha etkin bir şekilde akademik araştırmalarda kullanılmasını artırmak için bazı işletme modelleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda araştırma gemilerinin işletmesi ile yapılabileceklere öneriler getirilmiştir

References

 • Academy of Finland, 2003. European Strategy on marine research infrastructures, Academy of Finland, Helsinki, 44 p.
 • Bonus Portal, 2012. Approach to integration of research vessel usage in the Joint Baltic Sea Research Programme, ion_discussion_paper.pdf> (02.07.2012). BONUS-169.
 • Cihangir, B., 2009. Potential of research vessels in Turkey and their role in marine research (in Turkish). 15. Su Ürünleri Sempozyumu, Rize. (unpublished data).
 • European Science Foundation, 2007. European Ocean Research Fleets. Towards a common strategy and enhanced use. European Science Foundation, Strasbourg Cedex, 64 p.
 • Gelirler İdaresi Başkanlığı, 2012. _oranlari2011.html> (20.08.2012).
 • Revenue Administration, 2012. Depreciated Economical Assests. Rates of depreciation 2011 (in Turkish).
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlke Koşar Danışman

Esin Yalçın

Publication Date June 1, 2012
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2012Volume: 29 Issue: 2

Cite

APA Danışman, İ. K. ., & Yalçın, E. . (2012). Türkiye’deki kamu araştırma gemilerinin işletmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(2), 87-93.