BibTex RIS Cite

Ağ kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için bir bilgisayar yazılımının kullanımı: Gökçekaya Baraj Gölü (Ankara, Türkiye).

Year 2012, Volume: 29 Issue: 1, 49 - 54, 01.03.2012

Abstract

References

 • Akın, S., Atıcı, T., Katırcıoğlu, H. 2008. Physicochemical, toxicological and ecological analysis of Gökçekaya Dam Lake. African Journal of Biotechnology, 7 (4):444-449.
 • Alpaslan, A., Pulatsü, S. 2008. The effect of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) cage culture on sediment quality in Kesikköprü Reservoir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8(1):65-70.
 • Anonymous. 1995. APHA, Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th edition. John D., Ducas Co., USA, 1193 p.
 • Anonymous. 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 25507 Sayılı Resmi Gazete.
 • Anonymous. 2005. Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 354 s.
 • Anonymous. 2011. DSİ III. Bölge Müdürlüğü. <http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi3/> (January 26, 2011).
 • Aşır, U., Pulatsü, S. 2008. Estimation of the nitrogen - phosphorus load due to cage cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Kesikköprü Dam Lake: comparison of pelleted and extruded feed. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32:417-422.
 • Buhan, E., Koçer, M.A.., Polat, F., Doğan, H.M., Dirim, S., Turgut Neary, E. 2010. Almus Baraj Gölü su kalitesinin alabalık yetiştiriciliği açısından değerlendirilmesi ve taşıma kapasitesinin tahmini. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1):57-65.
 • Buyukcapar, H.M., Alp, A. 2006. The carrying capacity and suitability of the Menzelet Reservoir (Kahramanmaraş-Turkey) for trout culture in terms of water quality. Journal of Applied Sciences, 6(13):2774-2778. doi:10.3923/jas.2006.2774.2778
 • Çelikkale, M.S. 1994. İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi. Genel Yayın No: 124. Fakülte Yayın No: 2. Cilt I , Trabzon, 419 s.
 • Demir, N., Kırkağaç, M., Pulatsü, S., Bekcan S. 2001. Influence of trout cage culture on water quality, plankton and benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 53(3-4):115-127.
 • Dillon, P.J., Rigler, F.H. 1974. A test of a simple nutrient budget model predicting the phosphorus concentration in lake water. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 31:1771-1778. doi:10.1139/f74-225
 • Ervik, A., Hansen, P.K., Aure, J., Stigebrandt, A., Johannessen, P., Jahnsen, T. 1997. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming I. The concept of the MOM System (Modelling-Ongrowing fish farms- Monitoring). Aquaculture, 158:85-94. doi:10.1016/S0044-8486(97)00186-5
 • Halide, H., Stigebrandt, A., Rehbein, M., McKinnon, A.D. 2009. Developing a decision support system for sustainable cage aquaculture. Environmental Modelling&Software, 24:694-702. doi:10.1016/j.envsoft.2008.10.013
 • Hansen, P.K., Ervik, A., Schaanning, M., Johannessen, P., Aure, J., Jahnsen, T., Stigebrandt, A. 2001. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming II. The monitoring programme of the MOM. Aquaculture, 194:75-92. doi:10.1016/S0044-8486(00)00520-2
 • Kacar, B. 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri 3: Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 3, Ankara, 705 s.
 • Laird, L.M., Needham, T. 1987. Salmon and Trout Farming, Department of Zoology, Tillydrone Avenue Universiyt of Aberdeen. Ellis Harwood Limited, England, 255 p.
 • Polat, F., Özmen, H. 2011. Almus Baraj Gölün’de trofik seviyenin belirlenmesi ve gölün fosfor taşıma kapasitesinin araştırılması. Ekoloji, 20(78):53-59. doi:10.5053/ekoloji.2011.789
 • Pulatsü, S. 2003. The application of phosphorus budget model estimating the carrying capacity of Kesikköprü Dam Lake. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(5):1127-1130.
 • Stigebrandt, A., Aure, J., Ervik, A., Hansen, P.K. 2004. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming III. A model for estimation of the holding capacity in the modelling-ongrowing fish farms- monitoring system. Aquaculture, 234:239-261. doi:10.1016/j.aquaculture.2003.11.029
 • Verep, B., Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 2003. Uzungöl’ün genel hidrografik özellikleri ve taşıma kapasitesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1:148-157.

Using of the computer software for the sustainable Rainbow Trout cage culture: A case study in Gökçekaya Dam Lake (Ankara, Turkey).

Year 2012, Volume: 29 Issue: 1, 49 - 54, 01.03.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ağ kafeslerde sürdürülebilir yetiştiricilik için geliştirilen ve -Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliğe İlişkin Karar Destek Sistemi- olarak adlandırılan bilgisayar yazılımını Gökçekaya Baraj Gölü’nde ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapan yüksek kapasiteli (950 ton yıl-1) bir işletmede kullanmaktır. Bilgisayar yazılımının modülleri olan: i) alan sınıflandırması, ii) alan seçimi, iii) taşıma yoğunluğu-taşıma kapasitesi ve iv) ekonomik değerlendirme, seçilen ağ kafes işletmesinde uygulanmıştır. Ağ kafes işletmesi, alan sınıflandırması ve alan seçimi modüllerini oluşturan kriter (su- sediment kalitesi, hidrometeoroloji ve sosyoekonomi) ve alt kriterler bağlamında - kötü, orta ve iyi olarak sınıflandırılmıştır.Bir diğer bilgisayar yazılım modülü olan ağ kafeslerde taşıma yoğunluğu değeri, yüksek kapasiteli işletme için 17,72 kg m-3 olarak saptanmıştır. Baraj gölünün taşıma kapasitesi ise, ağ kafes işletmesi verilerine göre2.056 ton yıl-1olarak tahmin edilmiştir. Ekonomik değerlendirme modülünde, taşıma yoğunluğu ve bazı ekonomik parametrelere göre sermayenin geri dönüş oranı ≅ %127 olarak hesaplanmıştır. Gökçekaya Baraj Gölü örneğinde kullanımı önerilen programın, hızlı ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle, Türkiye’de farklı ekosistemlerde dağılım gösteren ağ kafes işletmelerinin yönetimi ve yetiştiriciliğin çevresel etkilerinin izlenmesi konusunda anahtar rol oynayacağı düşünülmektedir

References

 • Akın, S., Atıcı, T., Katırcıoğlu, H. 2008. Physicochemical, toxicological and ecological analysis of Gökçekaya Dam Lake. African Journal of Biotechnology, 7 (4):444-449.
 • Alpaslan, A., Pulatsü, S. 2008. The effect of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) cage culture on sediment quality in Kesikköprü Reservoir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8(1):65-70.
 • Anonymous. 1995. APHA, Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th edition. John D., Ducas Co., USA, 1193 p.
 • Anonymous. 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 25507 Sayılı Resmi Gazete.
 • Anonymous. 2005. Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 354 s.
 • Anonymous. 2011. DSİ III. Bölge Müdürlüğü. <http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi3/> (January 26, 2011).
 • Aşır, U., Pulatsü, S. 2008. Estimation of the nitrogen - phosphorus load due to cage cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Kesikköprü Dam Lake: comparison of pelleted and extruded feed. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32:417-422.
 • Buhan, E., Koçer, M.A.., Polat, F., Doğan, H.M., Dirim, S., Turgut Neary, E. 2010. Almus Baraj Gölü su kalitesinin alabalık yetiştiriciliği açısından değerlendirilmesi ve taşıma kapasitesinin tahmini. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1):57-65.
 • Buyukcapar, H.M., Alp, A. 2006. The carrying capacity and suitability of the Menzelet Reservoir (Kahramanmaraş-Turkey) for trout culture in terms of water quality. Journal of Applied Sciences, 6(13):2774-2778. doi:10.3923/jas.2006.2774.2778
 • Çelikkale, M.S. 1994. İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi. Genel Yayın No: 124. Fakülte Yayın No: 2. Cilt I , Trabzon, 419 s.
 • Demir, N., Kırkağaç, M., Pulatsü, S., Bekcan S. 2001. Influence of trout cage culture on water quality, plankton and benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 53(3-4):115-127.
 • Dillon, P.J., Rigler, F.H. 1974. A test of a simple nutrient budget model predicting the phosphorus concentration in lake water. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 31:1771-1778. doi:10.1139/f74-225
 • Ervik, A., Hansen, P.K., Aure, J., Stigebrandt, A., Johannessen, P., Jahnsen, T. 1997. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming I. The concept of the MOM System (Modelling-Ongrowing fish farms- Monitoring). Aquaculture, 158:85-94. doi:10.1016/S0044-8486(97)00186-5
 • Halide, H., Stigebrandt, A., Rehbein, M., McKinnon, A.D. 2009. Developing a decision support system for sustainable cage aquaculture. Environmental Modelling&Software, 24:694-702. doi:10.1016/j.envsoft.2008.10.013
 • Hansen, P.K., Ervik, A., Schaanning, M., Johannessen, P., Aure, J., Jahnsen, T., Stigebrandt, A. 2001. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming II. The monitoring programme of the MOM. Aquaculture, 194:75-92. doi:10.1016/S0044-8486(00)00520-2
 • Kacar, B. 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri 3: Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 3, Ankara, 705 s.
 • Laird, L.M., Needham, T. 1987. Salmon and Trout Farming, Department of Zoology, Tillydrone Avenue Universiyt of Aberdeen. Ellis Harwood Limited, England, 255 p.
 • Polat, F., Özmen, H. 2011. Almus Baraj Gölün’de trofik seviyenin belirlenmesi ve gölün fosfor taşıma kapasitesinin araştırılması. Ekoloji, 20(78):53-59. doi:10.5053/ekoloji.2011.789
 • Pulatsü, S. 2003. The application of phosphorus budget model estimating the carrying capacity of Kesikköprü Dam Lake. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(5):1127-1130.
 • Stigebrandt, A., Aure, J., Ervik, A., Hansen, P.K. 2004. Regulating the local environment impact of intensive marine fish farming III. A model for estimation of the holding capacity in the modelling-ongrowing fish farms- monitoring system. Aquaculture, 234:239-261. doi:10.1016/j.aquaculture.2003.11.029
 • Verep, B., Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 2003. Uzungöl’ün genel hidrografik özellikleri ve taşıma kapasitesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1:148-157.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Beril Özdal

Serap Pulatsü

Publication Date March 1, 2012
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2012Volume: 29 Issue: 1

Cite

APA Özdal, B. ., & Pulatsü, S. . (2012). Using of the computer software for the sustainable Rainbow Trout cage culture: A case study in Gökçekaya Dam Lake (Ankara, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(1), 49-54.