BibTex RIS Cite

Bottom trawl fish composition of Çandarlı Bay (Aegean Sea).

Year 2014, Volume: 31 Issue: 4, 181 - 185, 01.12.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.02

Abstract

References

 • Atalay, İ., 1987. Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 9, 456 s.
 • Bayhan, B., Kaya, M., Sever, T.M., 2010. Fısh Fauna of the Markiz Island (Çandarlı Bay, Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39, 442.
 • Benli. H.A., Cihangir. B., Bizsel. K.C., 1999. Investigations on the some demersal fishery resources in the Aegean Sea. İstanbul University Journal of Aquatic Products. Special issue: 301-370.
 • Bilecenoğlu M., Taşkavak E., Mater S., Kaya M., 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey, Zootaxa, 113, 1-194.
 • Cihangir. B., Benli. H.A., Tıraşın. E.M., Ünlüoğlu. A., 1998. Fisheries resources in Çandarlı Bay. Turkish coast of the Aegean Sea. First International Symposium on Fisheries & Ecology. September 2-4. Trabzon. Turkey. Pp. 44-48.
 • Çoker,T., Akyol, O., 2012. Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1):5-9.
 • Eschmeyer, W.N., 1999. Catalog of fishes on-line. updated February 15. 2002. [http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/index.html].
 • Fischer, W., Schneider,M., Bauchot, M.L., 1987. Fiches FAO d’identification des espéces pour les besoins dela péche, Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37, Révision 1, Vol 2., Vertébres, FAO and EEC, Rome, 1196 p.
 • Gürkan, Ş., Bayhan, B., Akçınar, S.C., Taşkavak, E., 2010. Length-Weight Relationship of Fish from Shallow Waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey) Pakistan J. Zool., 42(4): 495-498.
 • Kara. Ö.F., Gurbet. R., 1999. Ege Denizi endüstriyel balıkçılığı üzerine araştırma. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Seri B. Yayın no: 5. Bodrum. 135 p (in Turkish).
 • Kaya, M., 1993. Ege Denizi Derin Deniz Balıkları Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Doğa-Tr. J. Zoology. Vol 17: 411-426.
 • Kaya, M., Mater, S., 1994. Horoz Gediği Limanı (Nemrut Körfezi/Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci. 11(42-43): 51-57.
 • Papaconstantinou, C., Tsimenides, N., 1979. Some uncommon fishes from the Aegean Sea. Cybium 3(7): 3-14.
 • Papaconstantinou, C., Tortonese, E., 1980. On a collection of fishes Termaikos Gulf (NE Greece). Thallassographica. Vol 3: 15-42.
 • Papaconstantinou, C., 1988. Fauna Graeciae, IV, Checklist of Marine Fishes of Greece, National Centre for Marine Research, Hellenic Zoological Society, Athens.
 • Papaconstantinou, C., Politou, C-Y., Caragitsou, E., Stergiou, K.I., Mytilineou, Ch., Vassilopoulou, V., Fourtouni, A., Karkani, M., Kavadas, S., Petrakis, G., Siapatis, A., Chatzinikolaou, P., Giagnisi, M., 1994. Investigations on the abundance and distribution of demersal stocks of pri- mary importance in the Thermaikos Gulf and the Thracian Sea (Hellas). National Centre for Marine Research, Athens, Technical Report, North AegeanSeries 4/1994 (In Hellenic), 356 pp.
 • Pielou, E.C., 1975. Ecological Diversity. John Wiley and Sons, New York, 165 pp.
 • Şahin, S., 1985. Çandarlı Körfezi’nde Deniz Fanerogamlarının yayılışı ve Üzerinde Yaşayan Epifit Alglerin Taksonomisi. DEÜ. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Canlı Deniz Kaynakları AnabilimDalı, Yüksek Lisans Tezi. 50 s.
 • Tokaç, A, Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H., Gökçe, G., 2010. Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 371 s.
 • Tsimenides, N., Tserpes, G., Machias, A., Kallianiotis, A., 1991. Distribution of fishes on the Cretan Shelf. Journal of Fish Biology 39:661-672. doi: 10.1111/j.1095-8649.1991.tb04396.x.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E. (eds.), 1984. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, 1473 pp.

Çandarlı Körfezi dip trolü balık kompozisyonu.

Year 2014, Volume: 31 Issue: 4, 181 - 185, 01.12.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.02

Abstract

Mart 2003 ve Ağustos 2004 tarihleri arasında beş farklı istasyonda mevsimsel olarak gerçekleştirilen trol örneklemeleri ile Çandarlı Körfezi’nin balık kompozisyonu ortaya konmuştur. Örneklemeler, Türkiye sularında ticari olarak kullanılan geleneksel bir dip trol ağının, araştırma gemisi Egesüf tarafından gündüz saatlerinde çekilmesi ile yapılmıştır. Çalışma bölgesinde 33 familyaya ait olarak 11 kıkırdaklı, 49 kemikli toplam 60 balık türü tespit edilmiştir. Kemikli balıklar grubundaki türler sayı ve ağırlık bakımından baskın olarak bulunmuştur. Mullus barbatus (% 15.63), Citharus linguatula (% 13.36), Diplodus annularis (% 13.27), Serranus hepatus (% 12.28) ve Merluccius merluccius (% 10.89) türleri tüm istasyonlarda ve tüm mevsimlerde dominant olarak yaklanan türlerdir. Tüm av içinde yakalanan balıkların oranı % 89.06 iken, bunu sırasıyla sefalopod % 9.52 ve krustase % 1.42 ile takip etmiştir. III nolu istasyonda toplam 37, II nolu istasyonda toplam 36 ve IV nolu istasyonda ise toplam 35 balık türü tespit edilmiştir. İstatiksel analizlere göre, tür çeşitliliği, maksimum tür zenginliği ve Evenness Fonksiyonu sırasıyla H'= 2.950, Hmax= 4,17 ve J'= 0.715

References

 • Atalay, İ., 1987. Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 9, 456 s.
 • Bayhan, B., Kaya, M., Sever, T.M., 2010. Fısh Fauna of the Markiz Island (Çandarlı Bay, Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39, 442.
 • Benli. H.A., Cihangir. B., Bizsel. K.C., 1999. Investigations on the some demersal fishery resources in the Aegean Sea. İstanbul University Journal of Aquatic Products. Special issue: 301-370.
 • Bilecenoğlu M., Taşkavak E., Mater S., Kaya M., 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey, Zootaxa, 113, 1-194.
 • Cihangir. B., Benli. H.A., Tıraşın. E.M., Ünlüoğlu. A., 1998. Fisheries resources in Çandarlı Bay. Turkish coast of the Aegean Sea. First International Symposium on Fisheries & Ecology. September 2-4. Trabzon. Turkey. Pp. 44-48.
 • Çoker,T., Akyol, O., 2012. Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1):5-9.
 • Eschmeyer, W.N., 1999. Catalog of fishes on-line. updated February 15. 2002. [http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/index.html].
 • Fischer, W., Schneider,M., Bauchot, M.L., 1987. Fiches FAO d’identification des espéces pour les besoins dela péche, Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37, Révision 1, Vol 2., Vertébres, FAO and EEC, Rome, 1196 p.
 • Gürkan, Ş., Bayhan, B., Akçınar, S.C., Taşkavak, E., 2010. Length-Weight Relationship of Fish from Shallow Waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey) Pakistan J. Zool., 42(4): 495-498.
 • Kara. Ö.F., Gurbet. R., 1999. Ege Denizi endüstriyel balıkçılığı üzerine araştırma. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Seri B. Yayın no: 5. Bodrum. 135 p (in Turkish).
 • Kaya, M., 1993. Ege Denizi Derin Deniz Balıkları Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Doğa-Tr. J. Zoology. Vol 17: 411-426.
 • Kaya, M., Mater, S., 1994. Horoz Gediği Limanı (Nemrut Körfezi/Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci. 11(42-43): 51-57.
 • Papaconstantinou, C., Tsimenides, N., 1979. Some uncommon fishes from the Aegean Sea. Cybium 3(7): 3-14.
 • Papaconstantinou, C., Tortonese, E., 1980. On a collection of fishes Termaikos Gulf (NE Greece). Thallassographica. Vol 3: 15-42.
 • Papaconstantinou, C., 1988. Fauna Graeciae, IV, Checklist of Marine Fishes of Greece, National Centre for Marine Research, Hellenic Zoological Society, Athens.
 • Papaconstantinou, C., Politou, C-Y., Caragitsou, E., Stergiou, K.I., Mytilineou, Ch., Vassilopoulou, V., Fourtouni, A., Karkani, M., Kavadas, S., Petrakis, G., Siapatis, A., Chatzinikolaou, P., Giagnisi, M., 1994. Investigations on the abundance and distribution of demersal stocks of pri- mary importance in the Thermaikos Gulf and the Thracian Sea (Hellas). National Centre for Marine Research, Athens, Technical Report, North AegeanSeries 4/1994 (In Hellenic), 356 pp.
 • Pielou, E.C., 1975. Ecological Diversity. John Wiley and Sons, New York, 165 pp.
 • Şahin, S., 1985. Çandarlı Körfezi’nde Deniz Fanerogamlarının yayılışı ve Üzerinde Yaşayan Epifit Alglerin Taksonomisi. DEÜ. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Canlı Deniz Kaynakları AnabilimDalı, Yüksek Lisans Tezi. 50 s.
 • Tokaç, A, Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H., Gökçe, G., 2010. Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 371 s.
 • Tsimenides, N., Tserpes, G., Machias, A., Kallianiotis, A., 1991. Distribution of fishes on the Cretan Shelf. Journal of Fish Biology 39:661-672. doi: 10.1111/j.1095-8649.1991.tb04396.x.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E. (eds.), 1984. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, 1473 pp.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Okan Özaydın

Sencer Akalın

Dilek İlhan

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 31 Issue: 4

Cite

APA Özaydın, O. ., Akalın, S. ., & İlhan, D. . (2014). Çandarlı Körfezi dip trolü balık kompozisyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(4), 181-185. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.02