Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi

Year 2019, Volume: 36 Issue: 1, 75 - 80, 15.03.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.09

AbstractTürkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün
son yıllarda hızlı bir gelişim göstermesine bağlı olarak balık yemine olan
talep de önemli ölçüde artmıştır. Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin
sayılarının ve üretim miktarlarının giderek artması, beraberinde balık yemi
talebinin artışı, su ürünleri yem sanayinin gelişmesini teşvik etmektedir.
1999’da yetiştiricilik yoluyla üretim yaklaşık 60 bin ton iken balık yemi
üretimi 38000 ton, 2015 yılında ise su ürünleri yetiştiricilik üretimi 240 bin
ton iken balık yemi üretimi 375000 ton olarak kaydedilmiştir. 1999-2016 yılları
arasında su ürünleri yetiştiricilik üretimi miktarı yaklaşık 4,5 kat artarken,
balık yemi üretimi yaklaşık 12 kat artış göstermiştir. Bu çalışmada
Türkiye'deki balık yemi sanayinin gelişimi değerlendirilmiştir. Günümüzde
Türkiye'de 23 adet balık yemi üretimi yapan işletme bulunmaktadır. Bu
işletmelerin % 70’i, 30 bin ton ve altında üretim gerçekleştirmektedir. Bu
araştırmada 30 bin ton ve altı üretim yapan işletmeler araştırma kapsamına
alınmış ve bu işletmelerin yönetimindeki yetkili kişilerle telefon anketi
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler
değerlendirildiğinde araştırma kapsamındaki işletmelerin % 63’ünün üretim miktarının 10 bin ton ile 30 bin
ton arasında olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin % 56’sının sadece balık yemi
üretimi yaptığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki firma yetkililerinin
hepsi balık yem sanayisinin gelişimini sürdüreceği görüşündedir. Çalışmada
1999-2016 yılları arasındaki 18 yıllık üretim değerleri esas alınarak yapılan
üretim miktarı öngörüsüne göre de 2021 yılında su ürünleri yetiştiricilik
üretiminin 310268 tona, balık yemi üretiminin ise 585418 tona ulaşacağı
beklenmektedir.
References

 • Babaoğlu, A. Ö., & Emiroğlu, D. İ. (2016). Assessment of Turkish mariculture enterprises within the context of European Union harmonization process. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(4), 321-328. doi:10.12714/egejfas.2016.33.4.03
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., & Okumuş, İ. (1999). Türkiye su ürünleri sektörü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Yayın No:1999-2, 414 p.
 • Doğan, K. (2003). Ülkemizin akuakültür potansiyeli. Deniz ve Balıkçılık, Aylık Sektörel İhtisas Dergisi, 3(10-12), Kısım I-II.
 • Erteken, A., & Hasimoglu, A. (2007). Ülkemizde balık yemi teknolojisinin gelişimi. Yunus Araştırma Bülteni, 2007 (2).
 • GKGM (2017). Doğal ve kontrol için veriler 2015 (Türkçe). Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/GKGM.pdf (13.05.2017)
 • GTHB (2017). Balık yemi üreten işletmeler. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/Konu/1311/Balik-Yemi-Ureten-Yem-Fabrikalari (25.04.2017)
 • Gümüş, E., & Yılmaz, S. (2011). Antalya İli’nde su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve pazarlama durumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 15-31.
 • İmga, K. (2008). Avrupa Birliği'nde balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu perspektifte Türkiye'deki uygulamaların incelenmesi. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/uzmanl%C4%B1k%20Tezleri/KursadTez.pdf (14.07.2016)
 • İşgören, D. (1996). Güney Ege’de çipura ve levrek işletmelerinde ekonomik optimizasyon, verimlilik ve arttırıcı önlemler (Doctoral dissertation). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 101 p.
 • Karakuş, M. Ü. (2012). Türkiye’de karma yem üretimi ve sorunları. Alıntılanma adresi: http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/aa903e40952a84b_ek.pdf (14.10.2018)
 • Korkut, A. Y. (2016). Balık yemi ve sektörün projeksiyonu. IV. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya.
 • Korkut, A. Y., Kop, A., Saygı, H., Göktepe, Ç., Yedek, Y., & Kalkan, T. (2017). General evaluation of fish feed production in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(1), 223-229. doi:10.4194/1303-2712-v17_1_25
 • TÜİK (2017). Su ürünleri üretim miktarları. Türkiye İstatistik Kurumu. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (26.04.2017)
 • Yıldırım, Ö. (2008). Aquafeed industry in Turkey: its aquafeed projections towards the year 2015. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8(1), 93-98.

Development of Turkish fish feed industry

Year 2019, Volume: 36 Issue: 1, 75 - 80, 15.03.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.09

AbstractAccording to Turkish aquaculture sector has showed a rapid development in recent years, the demand for fish feed in aquaculture has also increased considerably. The facts of increasing the number of aquaculture companies and production quantities together with the growing of demand for fish feed, promote the progress of aquaculture feed industry. Aquaculture production was recorded as approximately 60000 tons while fish feed production was 38000 tons in 1999 and the values for aquaculture production came to 240000 tons while fish feed production reached to 375000 tons in 2015. Fish feed production increased by 12 times while the quantity of aquaculture production was increasing by 4,5 times between the years of 1999 and 2016. In this study, the development of Turkish fish feed industry was evaluated. Today, there are 23 fish feed producing companies in Turkey. 70% of these enterprises make production 30000 tons and less than this amount. In this research, the companies that make production 30000 tons and less than this value were considered and telephone surveys were conducted with authorized persons who were in the management position of these enterprises. When the obtained data of the survey study results were evaluated, it was determined that the production quantity of 63% of the researched companies were between 10000 tons and 30000 tons. It was established that 56% of companies only produce fish feed. All responsibles of the enterprises, who were selected with in the scope this research, had the same opinion about believing that fish feed industry will continue its development. In the study, it is expected that aquaculture production will reach to 310268 tons and fish feed production will reach to 585418 tons in 2021 according to the production quantity forecasting made based on 18 years production values between the years of 1999 and 2016.
References

 • Babaoğlu, A. Ö., & Emiroğlu, D. İ. (2016). Assessment of Turkish mariculture enterprises within the context of European Union harmonization process. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(4), 321-328. doi:10.12714/egejfas.2016.33.4.03
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., & Okumuş, İ. (1999). Türkiye su ürünleri sektörü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Yayın No:1999-2, 414 p.
 • Doğan, K. (2003). Ülkemizin akuakültür potansiyeli. Deniz ve Balıkçılık, Aylık Sektörel İhtisas Dergisi, 3(10-12), Kısım I-II.
 • Erteken, A., & Hasimoglu, A. (2007). Ülkemizde balık yemi teknolojisinin gelişimi. Yunus Araştırma Bülteni, 2007 (2).
 • GKGM (2017). Doğal ve kontrol için veriler 2015 (Türkçe). Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/GKGM.pdf (13.05.2017)
 • GTHB (2017). Balık yemi üreten işletmeler. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/Konu/1311/Balik-Yemi-Ureten-Yem-Fabrikalari (25.04.2017)
 • Gümüş, E., & Yılmaz, S. (2011). Antalya İli’nde su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve pazarlama durumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 15-31.
 • İmga, K. (2008). Avrupa Birliği'nde balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu perspektifte Türkiye'deki uygulamaların incelenmesi. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/uzmanl%C4%B1k%20Tezleri/KursadTez.pdf (14.07.2016)
 • İşgören, D. (1996). Güney Ege’de çipura ve levrek işletmelerinde ekonomik optimizasyon, verimlilik ve arttırıcı önlemler (Doctoral dissertation). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 101 p.
 • Karakuş, M. Ü. (2012). Türkiye’de karma yem üretimi ve sorunları. Alıntılanma adresi: http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/aa903e40952a84b_ek.pdf (14.10.2018)
 • Korkut, A. Y. (2016). Balık yemi ve sektörün projeksiyonu. IV. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya.
 • Korkut, A. Y., Kop, A., Saygı, H., Göktepe, Ç., Yedek, Y., & Kalkan, T. (2017). General evaluation of fish feed production in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(1), 223-229. doi:10.4194/1303-2712-v17_1_25
 • TÜİK (2017). Su ürünleri üretim miktarları. Türkiye İstatistik Kurumu. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (26.04.2017)
 • Yıldırım, Ö. (2008). Aquafeed industry in Turkey: its aquafeed projections towards the year 2015. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8(1), 93-98.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dilek İşgören Emiroğlu 0000-0001-8371-6407

Mustafa Tolga Tolon 0000-0002-2233-0663

Deniz Balkı Günay 0000-0003-0069-4703

Serenay Nur Yapıcı 0000-0002-7615-7405

Publication Date March 15, 2019
Submission Date October 27, 2018
Published in Issue Year 2019Volume: 36 Issue: 1

Cite

APA İşgören Emiroğlu, D., Tolon, M. T., Balkı Günay, D., Yapıcı, S. N. (2019). Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1), 75-80. https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.09