Research Article
BibTex RIS Cite

Yıldız Dağları (Kuzeydoğu Trakya, Türkiye)’nın balık faunası

Year 2019, Volume: 36 Issue: 1, 65 - 73, 15.03.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.08

AbstractBu çalışmada, Türkiye’nin Trakya Bölgesi’ndeki Karadeniz ile Avrupa faunasının etkisinde kalan içsuların balık faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Saha çalışması, güneyde Yalıköy ile kuzeyde Rezve Çayı arasında kalan ve Yıldız Dağları’nın doğusunda yer alan bölgede, akarsu (lotik) ve durgun su (lentik) biyotoplardaki 40 farklı lokalitede gerçekleştirilmiştir. Balık örneklemesi DC Elektroşoker, sade ağ, fanyalı ağ, ığrıp ve pinter kullanılarak Nisan-Eylül 2000, Mayıs-Temmuz 2001 ve Temmuz 2009 tarihlerinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Acheilognathidae, Atherinidae, Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Cyprinidae, Gasterosteidae, Gobiidae, Gobionidae, Leuciscidae, Mugilidae, Poecilidae, Salmonidae ve Syngnathidae olmak üzere 14 familyaya ait toplam 33 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında, 10 takson ile Leuciscidae en fazla tür çeşitliliğine sahip iken, Acheilognathidae, Atherinidae, Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Gasterosteidae, Gobionidae, Poecilidae ve Syngnathidae familyaları birer tür ile temsil edilmiştir. En yaygın olarak rastlanan türler Barbus tauricus, Gobio kovatschevi, Alburnus istanbulensis ve Petroleuciscus borysthenicus’tur. Birey sayıları açısından değerlendirildiğinde ise Gambusia holbrooki’yi sırasıyla Phoxinus strandjae, Alburnoides tzanevi, Barbus tauricus ve Alburnus istanbulensis türleri takip etmiştir.
References

 • Balık, S. (1985). Taxonomical revison and the present situations of the inland water fish from Turkish Thrace. Doğa Bilim Dergisi, Seri A2, 9(2), 147-160.
 • Battalgil, F. (1941). Les poissons des eaux douces de la Turquie. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 6(1-2), 170-186.
 • Battalgil, F. (1942). Contribution a la connaissance des poissons des eaux douces dela Turquie. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 7(4), 287-306.
 • ÇOB (2004). İğneada faunası, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF-II). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Erdem, Ü., Kırgız, T., Güher, H. & Türeli, C. (1994). Some biological properties of Scardinius erythrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli). 12th National Biology Congress, Section of Hydrobiology, 4 (pp. 122-128). Edirne, Turkey. Bildiriler Kitabı.
 • Erk’akan, F. (1983). The fishes of the Thrace region. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 12, 39-48.
 • Erk’akan, F. (1984). A new cyprinid fish record for Turkey, Pseudorasbora parva from thee Thrace region. Doğa Bilim Dergisi, A2, 8(3), 350-351.
 • Jacoby, D. & Gollock, M. (2014). Anguilla anguilla. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T60344A45833138. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2014.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland.
 • Meriç, N. (1986a). Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası Seri B, 51, 41-46.
 • Meriç, N. (1986b). Fishes encountered in Küçükçekmece Lake, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası Seri B, 51, 33-39.
 • Meriç, N. (1992). Büyükçekmece Baraj Gölü Balıkları Üzerinde Bir Ön Çalışma. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, (pp. 167-174) Elazığ, Türkiye. Bildiriler Kitabı.
 • OSB (2013). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: http://bolge1.ormansu.gov.tr (12.11.2013).
 • Özuluğ, M. (1999). Taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451.
 • Özuluğ, M., Meriç, N. & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31, 63-66.
 • Özuluğ, M., & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18(3), 233-246.
 • Özuluğ, M., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç. & Saç, G. (2019). New distribution areas of four invasive freshwater fish species from Turkish Thrace. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(10). DOI: 10.4194/1303-2712-v19_10_03
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S., (2009). Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20, 333-364.
 • Vasil’eva, E.D. & Vasil’ev, V.P. (2006). Cobitis pontica sp. nova-a new spined loach species (Cobitidae) from the Bulgarian waters. Journal of Ichthyology, 46 (1), 15-20.

Fish fauna of Yıldız Mountains (Northeastern Thrace, Turkey)

Year 2019, Volume: 36 Issue: 1, 65 - 73, 15.03.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.08

AbstractIn this study, it was aimed to determine the fish fauna of inland waters that are located in the Thrace region of Turkey and affected by the Black Sea and European fauna. The field surveys were carried out in 40 different locations in lotic and lentic biotopes located in the east of the Yıldız Mountains, between the Yalıköy in the south and the Rezve Stream in the north. Fish sampling was performed by using DC Electroshocker, gillnet, trammel-net, seine-net and fyke-net in April-September 2000, May-July 2001 and July 2009. A total of 33 taxa belonging to 14 families was identified; Acheilognathidae, Atherinidae, Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Cyprinidae, Gasterosteidae, Gobiidae, Gobionidae, Leuciscidae, Mugilidae, Poecilidae, Salmonidae and Syngnathidae. In the study area, Leuciscidae has the highest species richness with 10 taxa, while Acheilognathidae, Atherinidae, Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Gasterosteidae, Gobionidae, Poecilidae and Syngnathidae families are represented by a single species. The most common found fish species are Barbus tauricus, Gobio kovatschevi, Alburnus istanbulensis and Petroleuciscus borysthenicus. In terms of numbers of specimens, Gambusia holbrooki was followed by Phoxinus strandjae, Alburnoides tzanevi, Barbus tauricus and Alburnus istanbulensis.
References

 • Balık, S. (1985). Taxonomical revison and the present situations of the inland water fish from Turkish Thrace. Doğa Bilim Dergisi, Seri A2, 9(2), 147-160.
 • Battalgil, F. (1941). Les poissons des eaux douces de la Turquie. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 6(1-2), 170-186.
 • Battalgil, F. (1942). Contribution a la connaissance des poissons des eaux douces dela Turquie. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 7(4), 287-306.
 • ÇOB (2004). İğneada faunası, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF-II). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Erdem, Ü., Kırgız, T., Güher, H. & Türeli, C. (1994). Some biological properties of Scardinius erythrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli). 12th National Biology Congress, Section of Hydrobiology, 4 (pp. 122-128). Edirne, Turkey. Bildiriler Kitabı.
 • Erk’akan, F. (1983). The fishes of the Thrace region. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 12, 39-48.
 • Erk’akan, F. (1984). A new cyprinid fish record for Turkey, Pseudorasbora parva from thee Thrace region. Doğa Bilim Dergisi, A2, 8(3), 350-351.
 • Jacoby, D. & Gollock, M. (2014). Anguilla anguilla. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T60344A45833138. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2014.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland.
 • Meriç, N. (1986a). Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası Seri B, 51, 41-46.
 • Meriç, N. (1986b). Fishes encountered in Küçükçekmece Lake, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası Seri B, 51, 33-39.
 • Meriç, N. (1992). Büyükçekmece Baraj Gölü Balıkları Üzerinde Bir Ön Çalışma. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, (pp. 167-174) Elazığ, Türkiye. Bildiriler Kitabı.
 • OSB (2013). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: http://bolge1.ormansu.gov.tr (12.11.2013).
 • Özuluğ, M. (1999). Taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451.
 • Özuluğ, M., Meriç, N. & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31, 63-66.
 • Özuluğ, M., & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18(3), 233-246.
 • Özuluğ, M., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç. & Saç, G. (2019). New distribution areas of four invasive freshwater fish species from Turkish Thrace. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(10). DOI: 10.4194/1303-2712-v19_10_03
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S., (2009). Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20, 333-364.
 • Vasil’eva, E.D. & Vasil’ev, V.P. (2006). Cobitis pontica sp. nova-a new spined loach species (Cobitidae) from the Bulgarian waters. Journal of Ichthyology, 46 (1), 15-20.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan Musa Sarı 0000-0003-1000-514X

Ali İlhan 0000-0002-7666-1804

Gülşah Saç 0000-0001-9988-1116

Müfit Özuluğ 0000-0002-1437-3890

Publication Date March 15, 2019
Submission Date September 27, 2018
Published in Issue Year 2019Volume: 36 Issue: 1

Cite

APA Sarı, H. M., İlhan, A., Saç, G., Özuluğ, M. (2019). Yıldız Dağları (Kuzeydoğu Trakya, Türkiye)’nın balık faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1), 65-73. https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.1.08