Research Article
BibTex RIS Cite

The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 195 - 201, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.11

AbstractThis study was aimed to determine the structures of fishing
gears used in the Kemaliye Region of Keban Dam Lake between July 2012- June
2013. In  study area were gone one day a
week, measurements were made as a result of observations on the structural
characteristics of fishing gears, fishing boats and fishermen's fishing season,
where they kept the nets. In the present study, it was found that the most of
fishing gears used in this region (2000 hectare) were  gillnets (14000 m) . In addition, trammel
nets and crayfish traps were also used. During this study, it was determined
that total 12200 m of its were monofilament and 1800 m of its were
multifilament. Total 900 m trammel nets were also determined. In addition,
total 1500 traps used for crayfish catching were examined.References

 • Alpbaz, A.(1984). Su ürünleri Yetiştiriciliği, Ege Üniv. Ziraat Fak.Yay. No: 398, Ege Üniv. Matbaası, Bornova-İzmir,398 s.
 • v. Brandt, A.(1972). Fish Catching Methods of the World,Fishing news Book Ltd., England, 240 s.
 • v. Brandt, A.(1984). Fish Catching Methods of the World,Fishing news Book Ltd., England, 418 s.
 • Çelik, A.(1999). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisans Tezi Elazığ, 93 s.
 • Çelikkale ,S.M., Düzgüneş,E. ve Candeğer, A.F.(1993). Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon, 541 s.
 • Dartay, M. (2005). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Bu Aletlerin Av Veriminin Araştırılması, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisans Tezi,Elazığ,53s.
 • FAO, (1972). Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd.,England, 160 s.
 • FAO, (1975). Catalogue of Small Scale Fishing Gear. Fishing News Books Ltd., England, 191 s.
 • Hoşsucu, H. (1991).Balıkçılık (Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri). Ege Üniv. Su Ürünleri Y.O., Yayın No:22, Ege Üniv. Basımevi, İzmir, 253 s.
 • Hoşsucu , H. (1998). Balıkçılık (Avlama Araçları ve Teknolojisi), ). Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 55, Ege Üniv. Basımevi, 247 s., İzmir.
 • Klust, G. (1982).Netting Materials For Fishing Gear , FAO by Fishing News Books Ltd., 162-169 s, England.
 • Mengi, T.(1977). Balıkçılık Tekniği, Met /Er Matbaası, İstanbul,286 s.
 • Mengi, T. (1989). Ağ Yapımı Materyal ve Tekniği, Fırat Üniv.Yayınları, Elazığ, 367 s.
 • Mengi, T.(1999). Av Araçları ve Avlama Tekniği Ders Notları F.Ü. Elazığ 17.
 • Nielson, L.A. ve Johnson, D.L. (1992). Fisheries Tecniques, The American Fisheries Society, USA, 486 s.
 • Orsay, B. (2001). Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esosinus ve Barbus xanthopterus’un Yakalama aletleri ve Populasyana Etkileri. Fırat Üniv. Fen Bil. Enst., yüksek Lisans Tezi,51 s.
 • Pala, M. (1996). Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri,Fırat Üniv.Fen Bil.Enst., Yüksek Lisans Tezi, 69 s.,Elazığ.
 • Steinberg, R. (1964). Monofilament gillnets in Freshwater experiment and practice ,Modern fishing gear of the world II ,S11-14 ,London.
 • Timur, M. ve Taşdemir, O.(1989). Ağ materyali ve Ağ Yapım Tekniği. Akdeniz Üniv.Matbaası, 221 s. Antalya.

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi’nde kullanılan av araçları

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 195 - 201, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.11

AbstractBu çalışma Temmuz 2012 - Haziran
2013 tarihleri arasında Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi’nde kullanılan av
araçlarının yapısını incelemek amacı ile yapıldı. Çalışma bölgesine haftada bir
gün gidildi, av araçlarının yapısal özellikleri, tekne üzerinde ve balıkçıların
avlama sezonu dışında ağları muhafaza ettikleri yerlerde yapılan ölçümler,
gözlemler sonucunda saptandı. Bu araştırmada Kemaliye Bölgesinde kullanılan av
araçlarının çoğunluğunu monofilament sade ağların oluşturduğu belirlendi.
Ayrıca fanyalı ağlar ve kerevit avcılığında da pinterin kullanıldığı görüldü.
Çalışma süresince, Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde (2000 hektar) toplam
14000 m uzunluğunda sade ağ incelenmiş olup, bunun 12200 m’si monofilament sade
ağlar, 1800 m’si de multifilament sade ağlardan oluştuğu saptandı. Toplam 900 m
uzunluğunda fanyalı ağ da tespit edildi. Kerevit avcılığında ise kullanılan
toplam 1500 adet kerevit pinteri incelendi.References

 • Alpbaz, A.(1984). Su ürünleri Yetiştiriciliği, Ege Üniv. Ziraat Fak.Yay. No: 398, Ege Üniv. Matbaası, Bornova-İzmir,398 s.
 • v. Brandt, A.(1972). Fish Catching Methods of the World,Fishing news Book Ltd., England, 240 s.
 • v. Brandt, A.(1984). Fish Catching Methods of the World,Fishing news Book Ltd., England, 418 s.
 • Çelik, A.(1999). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisans Tezi Elazığ, 93 s.
 • Çelikkale ,S.M., Düzgüneş,E. ve Candeğer, A.F.(1993). Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon, 541 s.
 • Dartay, M. (2005). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Bu Aletlerin Av Veriminin Araştırılması, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisans Tezi,Elazığ,53s.
 • FAO, (1972). Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd.,England, 160 s.
 • FAO, (1975). Catalogue of Small Scale Fishing Gear. Fishing News Books Ltd., England, 191 s.
 • Hoşsucu, H. (1991).Balıkçılık (Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri). Ege Üniv. Su Ürünleri Y.O., Yayın No:22, Ege Üniv. Basımevi, İzmir, 253 s.
 • Hoşsucu , H. (1998). Balıkçılık (Avlama Araçları ve Teknolojisi), ). Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 55, Ege Üniv. Basımevi, 247 s., İzmir.
 • Klust, G. (1982).Netting Materials For Fishing Gear , FAO by Fishing News Books Ltd., 162-169 s, England.
 • Mengi, T.(1977). Balıkçılık Tekniği, Met /Er Matbaası, İstanbul,286 s.
 • Mengi, T. (1989). Ağ Yapımı Materyal ve Tekniği, Fırat Üniv.Yayınları, Elazığ, 367 s.
 • Mengi, T.(1999). Av Araçları ve Avlama Tekniği Ders Notları F.Ü. Elazığ 17.
 • Nielson, L.A. ve Johnson, D.L. (1992). Fisheries Tecniques, The American Fisheries Society, USA, 486 s.
 • Orsay, B. (2001). Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esosinus ve Barbus xanthopterus’un Yakalama aletleri ve Populasyana Etkileri. Fırat Üniv. Fen Bil. Enst., yüksek Lisans Tezi,51 s.
 • Pala, M. (1996). Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri,Fırat Üniv.Fen Bil.Enst., Yüksek Lisans Tezi, 69 s.,Elazığ.
 • Steinberg, R. (1964). Monofilament gillnets in Freshwater experiment and practice ,Modern fishing gear of the world II ,S11-14 ,London.
 • Timur, M. ve Taşdemir, O.(1989). Ağ materyali ve Ağ Yapım Tekniği. Akdeniz Üniv.Matbaası, 221 s. Antalya.
There are 19 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Erdal Duman

Yelda Karlıdağ

Publication Date June 12, 2017
Submission Date January 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Duman, E., & Karlıdağ, Y. (2017). The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 195-201. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.11