Research Article
BibTex RIS Cite

Levanten su kurbağası, Pelophylax bedriagae’nin (Camerano, 1882) (Anura: Ranidae) Sülüklü Göl’deki (Manisa) popülasyon büyüklüğü, yaş yapısı ve yaşam döngüsü

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 169 - 177, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.08

AbstractBu çalışmada, Levanten su
kurbağasının (Pelophylax bedriagae) Sülüklü Göl’deki bazı popülasyon
parametreleri, yaş yapısı ve üreme ekolojisi hakkında bilgi edinilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Eylül 2014 - Ağustos 2015 arasında aralıklarla arazi
çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre; P. bedriagae popülasyonunun
büyüklüğü 6346 birey (5595–7199), yakalanma olasılığı 0,24, hayatta kalma oranı
0,72 ve popülasyona katılım oranı 0,09 olarak hesaplanmıştır. Popülasyonda
ortalama yaş 3,6 yıl (1 - 9) olup, gençlerde 1 yıl, erkeklerde 3,5 yıl (1-7) ve
dişilerde 4,3 yıl (1-9) olarak tespit edilmiştir. 
Bireyler Şubat’ın ikinci yarısından
itibaren hibernasyondan çıkmakta ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren
ampleksuslar gözlenmeye başlanmaktadır. En yüksek aktivite Nisan – Haziran
arasında olup, Temmuz ayından itibaren kademeli olarak azalma gözlenmektedir.
Laboratuvarda takip edilen yumurtalar 3–6 gün aralığında açılmış, metamorfozun
laboratuvar koşullarında 45–60 günde, doğal ortamında ise 75 günde tamamlandığı
gözlenmiştir. Pelophylax bedriagae’yi tehdit eden başlıca faktörler tarımsal
amaçlı sulamaya bağlı su seviyesindeki düşüş, tarımsal ilaçların göle karışması
ve predasyon baskısıdır.References

 • Aleksandrovskaya, T.O. & Kotova, E.L. (1986). Preliminary data on age characteristics of Rana ridibunda Pallas from Armenia. Proceedings of Zoological Institue Academic Science, 157, 177-181.
 • Alford, R.A., & Richards, S.J. (1999). Global Amphibian Declines: a Problem in applied ecology. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 30: 133-165.
 • Amphibiaweb (2016). Information on amphibian biology and conservation. v. 2011. Berkeley, California. Alıntılanma adresi: http://amphibiaweb.org/. (25.12.2016).
 • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2006). A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae) in the Central Anatolia. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 (1-2): 187-189.
 • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2007). Population Size of the Marsh Frog Rana ridibunda Pallas, 1771 in Lake Yayla Denizli, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 255-260.
 • Bannikov, A.G., Darevsky, I.S., Ishchenko, V.G., Rustamov, A.K., & Szczerbak N.N. (1977). Opredelitel zemnovodnyh i presmykayushchihsya fauny SSSR. Moscow: Prosvechshenie.
 • Baran, İ. (1969). Anadolu dağ kurbağaları üzerinde sistematik araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No: 80. 1-78.
 • Baran, İ. Yılmaz, İ. Kumlutaş, Y., & Kete, R. (1992). Türkiye Ova Kurbağası Rana ridibunda Stok Tesbiti (Anura, Ranidae). Turkish Journal of Zoology, 16: 289-299.
 • Baran, İ. Balık, S. Kumlutaş, Y. Tok, C. V. Olgun, K. Durmuş, H., & İret, F. (2001). Rana holtzi (Toros Kurbağası)‘nın biyolojik ve ekolojik yönden araştırılması ve koruma stratejisinin saptanması. In Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (pp. 213-218) Bodrum, Türkiye: Bildiriler Kitabı.

Population size, age structure and life cycle of Levant water frog, Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) (Amphibia: Anura: Ranidae) in Lake Sülüklü (Manisa)

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 169 - 177, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.08

AbstractIn this study, it is aimed to obtain information about some
population parameters, age structure and reproductive ecology of Levantine
water frog (
Pelophylax bedriagae) in
Lake Sülüklü (Manisa). For that purpose, field studies were conducted between
September 2014 and August 2015. According to the data obtained; it was
calculated the population size as 6346 individual (5595–7199), the capture
probability as 0.24, survival rate as 0.72 and probability of entrance into
population as 0.09. The average age was calculated as 3.6 years (1–9), and 1
year for juveniles, 3.5 years (1–7) for males and 4.3 years for females. 
Frogs begin to emerge from hibernation in the second half of
February and couples in amplexus were observed as from the second half of
April. The most active period of the individuals is between April and June, and
activities were decrease gradually as from July. The eggs were hatched in 3–6
days, metamorphosis were completed in 45–60 days under the laboratory
conditions and in 75 days in the natural habitat. The major threats of
P. bedriagae are decreasing in water
level due to agricultural irrigation, pouring agricultural pesticides and
predator pressure.References

 • Aleksandrovskaya, T.O. & Kotova, E.L. (1986). Preliminary data on age characteristics of Rana ridibunda Pallas from Armenia. Proceedings of Zoological Institue Academic Science, 157, 177-181.
 • Alford, R.A., & Richards, S.J. (1999). Global Amphibian Declines: a Problem in applied ecology. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 30: 133-165.
 • Amphibiaweb (2016). Information on amphibian biology and conservation. v. 2011. Berkeley, California. Alıntılanma adresi: http://amphibiaweb.org/. (25.12.2016).
 • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2006). A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae) in the Central Anatolia. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 (1-2): 187-189.
 • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2007). Population Size of the Marsh Frog Rana ridibunda Pallas, 1771 in Lake Yayla Denizli, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 255-260.
 • Bannikov, A.G., Darevsky, I.S., Ishchenko, V.G., Rustamov, A.K., & Szczerbak N.N. (1977). Opredelitel zemnovodnyh i presmykayushchihsya fauny SSSR. Moscow: Prosvechshenie.
 • Baran, İ. (1969). Anadolu dağ kurbağaları üzerinde sistematik araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No: 80. 1-78.
 • Baran, İ. Yılmaz, İ. Kumlutaş, Y., & Kete, R. (1992). Türkiye Ova Kurbağası Rana ridibunda Stok Tesbiti (Anura, Ranidae). Turkish Journal of Zoology, 16: 289-299.
 • Baran, İ. Balık, S. Kumlutaş, Y. Tok, C. V. Olgun, K. Durmuş, H., & İret, F. (2001). Rana holtzi (Toros Kurbağası)‘nın biyolojik ve ekolojik yönden araştırılması ve koruma stratejisinin saptanması. In Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (pp. 213-218) Bodrum, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Kerim Çiçek

İlhan Bayryam İsmail

Publication Date June 12, 2017
Submission Date January 10, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Çiçek, K., & İsmail, İ. B. (2017). Levanten su kurbağası, Pelophylax bedriagae’nin (Camerano, 1882) (Anura: Ranidae) Sülüklü Göl’deki (Manisa) popülasyon büyüklüğü, yaş yapısı ve yaşam döngüsü. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 169-177. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.08