Research Article
BibTex RIS Cite

Feeding ecology of invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Karamenderes Stream, Turkey

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 157 - 167, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.07

Abstract

Karamenderes River, which is located in Biga Peninsula, originates from Kazdağı and Ağı Dağı and flows into Çanakkale Strait in Kumkale meadows. Distribution and feeding ecology of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the Karamenderes River were investigated. A total of 252 specimens have been collected by electrofishing and using cast net, fyke net and gill net from 14 stations along Karamenderes River in three seasons (Summer 2012, Autumn 2012 and Spring 2013). The fork length, weight and gut length of specimens were measured. The gut contents of each specimens were analyzed and the food organisms were identified to lower possible taxon. C. gibelio specimens were caught only the lower part of the Bayramiç Dam. This species is omnivore and feed on mostly algae. The highest diversity in diet were in Sarımsaklı station in Summer (2.55) and the lowest diversity was in Kumkale station in Summer (0.70). Among the food organisms Heterokontophyta and Amphipods have a high the relative importance index values

References

 • Al-Hussaini, A. H. (1949). On the functional morphology of the alimentary tract of some fish in relation to differences in their feeding habits: anatomy and histology. Journal of Cell Science, 3(10), 109-139.
 • Balık İ., Karaşahin B., Özkök R., Çubuk H. & Uysal R., (2003). Diet of Silver Crucian Carp Carasssius gibelio in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 87-91.
 • Bobori D.C., Salvarina I. & Michaloudi E., (2012). Fish Dietary Patterns In The Eutrophic Lake Volvi (East Mediterranean). Journal of Biological Research-Thessaloniki, 19: 139–149.
 • Çubuk H., Balık İ., Çınar Ş., Özkök R., Tümgelir L., Küçükkara R., Erol K.G., Uysal R. & Yağcı M., (2007). Eğirdir Gölü Balıkçılığında Son Durum. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 182-188.
 • Diler, Ö. & Didinen, B.I., (2006). Ekzotik Türlerin Akuatik Ekosistemlere Etkileri. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Eduardo Lima-Junior, S. & Goitein, R., (2001). A New Method For The Analysis Of Fish Stomach. Acta Scientiarum, 23 (2): 421-424.
 • Geldiay R. & Balık S., (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları. (II. Baskı), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İzmir.
 • Hureau J.C., (1966). Biologie Comparée De Quelques Poissons Antartique (Nototheniidae). Bulletin de l’institut Oceano graphique (Monaco), 68: 1-244.
 • Hyslop, E.J., (1980). “Stomach Contents Analysis. A Review Of Methods And Their Application” J. Fish Biol., 17: 411-429.
 • İlhan A., Balık S., Sarı H.M. & Ustaoğlu M.R., (2005). Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22 (3-4): 343-346.
 • İnnal, D. & Erk’akan, F., (2006). Effects Of Exotic And Translocated Fish Species In The Inland Waters Of Turkey. Rev Fish Biol Fisheries, 16: 39–50.
 • Kalous, L., Memis, D. ve Bohlen, J., 2004. “Finding Of Triploid Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cypriniformes, Cyprinidae) in Turkey” Cybium, 28: 77–79.
 • Kırankaya, Ş. G. (2007). Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki (Yozgat) aynalı sazan, pullu sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) ve gümüşi havuz balığı [Carassius gibelio (Bloch, 1782)]’nın büyüme, üreme ve beslenme biyolojisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Doctoral dissertation, PhD Thesis. Ankara: Hacettepe Üniversitesi).
 • Kirankaya, S. G., & Ekmekci, G. (2013). Life-history traits of the invasive population of Prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 1(43). doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05
 • Lockwood, J. L., Hoopes, M. F. & Marchetti, M. P., (2013). “Invasion ecology” John Wiley & Sons.
 • Nikolsky G.V., (1978). The Ecology of Fishes. T.F.H. Publication Inc. Ltd., London, England. 352 p.
 • Özdemir, G., & Ceylan, B. (2007). Biyolojik İstila ve Karadeniz'deki İstilacı Türler. Yunus Araştırma Bülteni, 2007(3).
 • Özkök R., Çubuk H., Tümgelir L., Uysal R., Çınar Ş., Küçükkara R., Erol K.G. & Ceylan M., (2007). Eğirdir Gölü’ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 313-322.
 • Özuluğ, M., Meriç, N., & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31(1), 63-66. doi: 10.1080/09397140.2004.10638023.
 • Partal, N., (2014). Karamenderes Çayı’nda İstilacı Bir Tür Olan Carassius gibelio (Bloch, 1782) Taksonunun Dağılımı ve Beslenme Ekolojisi (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Peňáz, M., Prokeš, M., & Ráb, P. (1979). Cytological analysis, gynogenesis and early development of Carassius auratus gibelio. Academia. doi:
 • Peňáz, M. & Dulmaa, A. (1987). Morphology, population structure, reproduction and growth in Mongolian populations of Carassius auratus gibelio (Pisces: Cyprinidae). Folia Zoologica, 36: 161–173.
 • Rybczyk A., (2006). Selected Aspects of Biological Characteristics of The Prussian Carp (Carassius auratus gibelio Bloch, 1783): Food, Feeding, And Condition. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria, 5 (2), 69-82.
 • Saat, T., (1990). Morphology And Chronology Of Maturation In Oocytes Of Diploid And Triploid Forms Of Silver Crucian Carp, Carassius auratus gibelio Bloch In Vitro. Soviet Journal of Developmental Biology, 20: 267–276.
 • Saç G., (2010). Growth And Reproduction Of Gibel Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) In Büyükçekmece Dam Lake (MSc thesis). İstanbul University, Institute of Science, İstanbul, 69 p.
 • Sakai, A. K., Allendorf, F. W., Holt, J. S., Lodge, D. M., Molofsky, J., With, K. A., ... & McCauley, D. E. (2001). The population biology of invasive specie. Annual review of ecology and systematics, 305-332. doi: 10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114037.
 • Specziár A., Tölg L. & Bíró P., (1997). Feeding Strategy And Growth Of Cyprinids In The Littoral Zone Of Lake Balaton. Journal of Fish Biology, 51 (6): 1109-1124. doi: 10.1111/j.1095-8649.1997.tb01130.x
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, O., Gursoy, C., Acıpınar, H., & Bilge, G. (2006). A new predator species Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Marmara Region: Succesful or not. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 195-204.
 • Tarkan, A. S., Copp, G. H., Top, N., Özdemir, N., Önsoy, B., Bilge, G., ... & Emiroğlu, Ö. (2012). Are introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters?. Fisheries Management and Ecology, 19(2), 178-187. doi: 10.1111/j.1365-2400.2011.00841.x
 • Torcu-Koc H., Turker-Cakır D. & Ulunehir G., (2008). An Investigation In Fish Fauna Ikizcetepeler Dam Lake (Balıkesir). Turkey. J. Appl. Biol. Sci., 2: 63-67.
 • Yalçın-Özdilek, Ş., (2008). Karamenderes’in Doğal ve İstilacı Balıkları. Ezine İl Değerleri Sempozyumu. 129-144.
 • Yılmaz M., Bostancı D., Yılmaz S. & Polat N., (2008). İki Farklı Habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması. Jounal of Fisheries Science, 2 (3): 233-240. doi: 10.3153/jfscom.mug.200707
 • Yalçın Özdilek, Ş. & Jones, R. I. (2014). The Diet Composition and Trophic Position of Introduced Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and Native Fish Species in a Turkish River. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14(3), 769-776. doi: 10.4194/1303-2712-v14_3_19.

Karamenderes Çayı’nda istilacı Carassius gibelio (Bloch, 1782) türünün beslenme ekolojisi

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 157 - 167, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.07

Abstract

Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Biga Yarımadası’nda Kazdağı ile Ağı Dağı’ndan doğan ve Kumkale ovasından Çanakkale Boğazı’na dökülen Karamenderes Çayı’ndaki beslenme ekolojisi araştırılmıştır. Yaz 2012, Sonbahar 2012 ve İlkbahar 2013 olmak üzere üç mevsimde toplam 14 istasyonda yapılan örneklemelerde, serpme, elektroşoker, çeşitli göz açıklığındaki solungaç ağları kullanılarak 251 adet birey yakalanmıştır. Her bireyin çatal boy, ağırlık ve sindirim kanalı uzunluğu ölçülmüş, pullarından yararlanılarak yaş tayinleri yapılmış, sindirim kanalı içerikleri incelenmiştir. Sindirim kanalından çıkan besin organizmaları muhtemel en düşük taksona kadar tanımlanmıştır. Bireylerin beslenme şiddeti, sindirim kanalı içerikleri iki farklı yöntemle değerlendirilmiştir. C. gibelio bireylerinin omnivor olduğu ve çoğunlukla alglerle beslendiği belirlenmiştir. Sindirim kanalı içeriğinde besin çeşitliliği en yüksek yaz mevsiminde Sarımsaklı istasyonunda (2,55) en düşük çeşitlilik de yaz mevsiminde, Kumkale istasyonunda (0,70) görülmüştür. Sindirim kanalından çıkan besin organizmaları arasında Heterokontophyta ve Amphipoda üyelerinin önem indeksleri yüksektir.

References

 • Al-Hussaini, A. H. (1949). On the functional morphology of the alimentary tract of some fish in relation to differences in their feeding habits: anatomy and histology. Journal of Cell Science, 3(10), 109-139.
 • Balık İ., Karaşahin B., Özkök R., Çubuk H. & Uysal R., (2003). Diet of Silver Crucian Carp Carasssius gibelio in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 87-91.
 • Bobori D.C., Salvarina I. & Michaloudi E., (2012). Fish Dietary Patterns In The Eutrophic Lake Volvi (East Mediterranean). Journal of Biological Research-Thessaloniki, 19: 139–149.
 • Çubuk H., Balık İ., Çınar Ş., Özkök R., Tümgelir L., Küçükkara R., Erol K.G., Uysal R. & Yağcı M., (2007). Eğirdir Gölü Balıkçılığında Son Durum. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 182-188.
 • Diler, Ö. & Didinen, B.I., (2006). Ekzotik Türlerin Akuatik Ekosistemlere Etkileri. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Eduardo Lima-Junior, S. & Goitein, R., (2001). A New Method For The Analysis Of Fish Stomach. Acta Scientiarum, 23 (2): 421-424.
 • Geldiay R. & Balık S., (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları. (II. Baskı), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İzmir.
 • Hureau J.C., (1966). Biologie Comparée De Quelques Poissons Antartique (Nototheniidae). Bulletin de l’institut Oceano graphique (Monaco), 68: 1-244.
 • Hyslop, E.J., (1980). “Stomach Contents Analysis. A Review Of Methods And Their Application” J. Fish Biol., 17: 411-429.
 • İlhan A., Balık S., Sarı H.M. & Ustaoğlu M.R., (2005). Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22 (3-4): 343-346.
 • İnnal, D. & Erk’akan, F., (2006). Effects Of Exotic And Translocated Fish Species In The Inland Waters Of Turkey. Rev Fish Biol Fisheries, 16: 39–50.
 • Kalous, L., Memis, D. ve Bohlen, J., 2004. “Finding Of Triploid Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cypriniformes, Cyprinidae) in Turkey” Cybium, 28: 77–79.
 • Kırankaya, Ş. G. (2007). Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki (Yozgat) aynalı sazan, pullu sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) ve gümüşi havuz balığı [Carassius gibelio (Bloch, 1782)]’nın büyüme, üreme ve beslenme biyolojisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Doctoral dissertation, PhD Thesis. Ankara: Hacettepe Üniversitesi).
 • Kirankaya, S. G., & Ekmekci, G. (2013). Life-history traits of the invasive population of Prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 1(43). doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05
 • Lockwood, J. L., Hoopes, M. F. & Marchetti, M. P., (2013). “Invasion ecology” John Wiley & Sons.
 • Nikolsky G.V., (1978). The Ecology of Fishes. T.F.H. Publication Inc. Ltd., London, England. 352 p.
 • Özdemir, G., & Ceylan, B. (2007). Biyolojik İstila ve Karadeniz'deki İstilacı Türler. Yunus Araştırma Bülteni, 2007(3).
 • Özkök R., Çubuk H., Tümgelir L., Uysal R., Çınar Ş., Küçükkara R., Erol K.G. & Ceylan M., (2007). Eğirdir Gölü’ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 313-322.
 • Özuluğ, M., Meriç, N., & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31(1), 63-66. doi: 10.1080/09397140.2004.10638023.
 • Partal, N., (2014). Karamenderes Çayı’nda İstilacı Bir Tür Olan Carassius gibelio (Bloch, 1782) Taksonunun Dağılımı ve Beslenme Ekolojisi (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Peňáz, M., Prokeš, M., & Ráb, P. (1979). Cytological analysis, gynogenesis and early development of Carassius auratus gibelio. Academia. doi:
 • Peňáz, M. & Dulmaa, A. (1987). Morphology, population structure, reproduction and growth in Mongolian populations of Carassius auratus gibelio (Pisces: Cyprinidae). Folia Zoologica, 36: 161–173.
 • Rybczyk A., (2006). Selected Aspects of Biological Characteristics of The Prussian Carp (Carassius auratus gibelio Bloch, 1783): Food, Feeding, And Condition. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria, 5 (2), 69-82.
 • Saat, T., (1990). Morphology And Chronology Of Maturation In Oocytes Of Diploid And Triploid Forms Of Silver Crucian Carp, Carassius auratus gibelio Bloch In Vitro. Soviet Journal of Developmental Biology, 20: 267–276.
 • Saç G., (2010). Growth And Reproduction Of Gibel Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) In Büyükçekmece Dam Lake (MSc thesis). İstanbul University, Institute of Science, İstanbul, 69 p.
 • Sakai, A. K., Allendorf, F. W., Holt, J. S., Lodge, D. M., Molofsky, J., With, K. A., ... & McCauley, D. E. (2001). The population biology of invasive specie. Annual review of ecology and systematics, 305-332. doi: 10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114037.
 • Specziár A., Tölg L. & Bíró P., (1997). Feeding Strategy And Growth Of Cyprinids In The Littoral Zone Of Lake Balaton. Journal of Fish Biology, 51 (6): 1109-1124. doi: 10.1111/j.1095-8649.1997.tb01130.x
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, O., Gursoy, C., Acıpınar, H., & Bilge, G. (2006). A new predator species Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Marmara Region: Succesful or not. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 195-204.
 • Tarkan, A. S., Copp, G. H., Top, N., Özdemir, N., Önsoy, B., Bilge, G., ... & Emiroğlu, Ö. (2012). Are introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters?. Fisheries Management and Ecology, 19(2), 178-187. doi: 10.1111/j.1365-2400.2011.00841.x
 • Torcu-Koc H., Turker-Cakır D. & Ulunehir G., (2008). An Investigation In Fish Fauna Ikizcetepeler Dam Lake (Balıkesir). Turkey. J. Appl. Biol. Sci., 2: 63-67.
 • Yalçın-Özdilek, Ş., (2008). Karamenderes’in Doğal ve İstilacı Balıkları. Ezine İl Değerleri Sempozyumu. 129-144.
 • Yılmaz M., Bostancı D., Yılmaz S. & Polat N., (2008). İki Farklı Habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması. Jounal of Fisheries Science, 2 (3): 233-240. doi: 10.3153/jfscom.mug.200707
 • Yalçın Özdilek, Ş. & Jones, R. I. (2014). The Diet Composition and Trophic Position of Introduced Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and Native Fish Species in a Turkish River. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14(3), 769-776. doi: 10.4194/1303-2712-v14_3_19.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nurbanu Partal

Şükran Yalçın Özdilek

Publication Date June 12, 2017
Submission Date December 20, 2016
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Partal, N., & Yalçın Özdilek, Ş. (2017). Karamenderes Çayı’nda istilacı Carassius gibelio (Bloch, 1782) türünün beslenme ekolojisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 157-167. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.07