Research Article
BibTex RIS Cite

Trabzon ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapıları üzerine bir araştırma

Year 2016, Volume: 33 Issue: 4, 307 - 311, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.01

AbstractBu çalışmada, Trabzon il sınırları içerisinde yer
alan 11 adet balıkçı barınağı, 13 adet çekek yeri ve 3 adet barınma yerinin
altyapısal ve üstyapısal yeterlilikleri incelenmiştir. Görüşme yolu ve ilgili
kayıtlardan sağlanan olgusal verilerden elde edilen sonuçlara göre, balıkçı
barınaklarının; %27’sinde ÇED raporu, %100’ünde rıhtım, ulaşım bağlantısı,
tatlı su ve elektrik, %91’inde fener, %27’sinde ağ tamir alanı, kurutma sahası
ve ilk yardım birimi, %36’sında buz üretim ünitesi ve kapalı depo, %18’inde soğuk
hava deposu ve satış yeri, %73’ünde idari bina ve %55’inde güvenlik bulunduğu
saptanmıştır. Ayrıca çekek yerlerinden, %92’sinin ulaşım bağlantısı, %46’sının
elektrik ve %38’inin tatlı su bağlantısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Trabzon
ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapılarındaki sorunların, genel olarak yasal
belirsizliklerden, yapıların yürürlükte yer alan mevzuatlara göre inşa
edilmemesinden ve imar planı içerisinde yer almayışından kaynaklandığı tespit
edilmiştir. Ayrıca bölgedeki bu tür yapıların, durum ve ihtiyaç analizi
çalışmalarına yer verilmeden inşa edildiği görülmüştür.References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1):1-5.
 • Akyol, O. & Perçin, F. (2006). The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3-4):423-426.
 • Balık, İ. & Topçu, T. (2014). Fishing ports in Ordu province and their problems (in Turkish). Retrieved from www. maviyasam.odu.edu.tr/files/sayi8/Pages_from_1-5.pdf. (23.03.2016).
 • Belen S. (2012). Rehabilitation of fishery shelters (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Dokuz Eylül University, Graduate School of Naturel and Applied Science, İzmir.
 • Ceyhan, T., Akyol, O. & Ünal, V. (2006). An investigation on artisanal fisheries in Edremit bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-3):373-375.
 • Çelikkale, M., Düzgüneş, E. & Okumuş, İ. (1992). Potential, current situation, problems and solutions of Turkey fisheries sector (in Turkish). Publication of İstanbul Chamber Commerce, Nr: 2.
 • Dadaylı E.A. (2012). Investigation of Zonguldak fishery harbours: Example of Kozlu fishery harbour (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Kara Elmas University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Zonguldak.
 • Huntigon, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports, Journal of Ocean and Coastal Economic, 2(4):1-9. doi:10.15351/2373-8456.1031
 • Ligteringen H. & Velsinkş H. (2012). Ports and terminals. UK: Amazon co.
 • RG, (1996). Official Gazette, Regulation of fishing ports (in Turkish). Retrieved fromhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (10.03.2016)
 • Softa Avcı Ş. (2014). An investıgation on the coastal fishing structures located in Trabzon city (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Karadeniz Technical University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Trabzon.
 • UDHB, (2011). Status and needs, analysis report results for fishing coastal structures. Volume-I, Volume-II, (in Turkish). Ministry of Transport, Directorate of Railway, Harbours and Air Ports Construction, Ankara.
 • UDHB, (2014). Inventory of fishing coastal structure (in Turkish). Retrieved from www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/.../Balıkçı%20Barınakları.pdf (10.03.2016)

An investigation on the coastal fishing structures located in Trabzon province

Year 2016, Volume: 33 Issue: 4, 307 - 311, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.01

AbstractThis study is to confirm that infrastructural and super-structural facilities
of 11 fishing ports, 13 board yards, and 3 ports of refuge located within the
Province of Trabzon are satisfactorily efficient. According to factual data
provided by interview method, the results obtained are as follow: fishing ports
include 27% environmental impact assessment reports, 100% docks, transportation
connections, electricity, fresh water, 91% lighthouses, 27% fishing net repair
area, drying space, first aid units, 36% ice production units, indoor storage
18% cold storage room, salesrooms, 73% administrative buildings and 55%
security. Also it was found that board yards include, 92% transportation
connection, 46%, electricity and 38% fresh water connection. It is determined
that the problems of fishing coastal structures located in the Province of
Trabzon generally result from legal uncertainty and ignoring the legislation in
force while building. It is also determined that the buildings in the region
don’t include any situation and need analysis.References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1):1-5.
 • Akyol, O. & Perçin, F. (2006). The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3-4):423-426.
 • Balık, İ. & Topçu, T. (2014). Fishing ports in Ordu province and their problems (in Turkish). Retrieved from www. maviyasam.odu.edu.tr/files/sayi8/Pages_from_1-5.pdf. (23.03.2016).
 • Belen S. (2012). Rehabilitation of fishery shelters (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Dokuz Eylül University, Graduate School of Naturel and Applied Science, İzmir.
 • Ceyhan, T., Akyol, O. & Ünal, V. (2006). An investigation on artisanal fisheries in Edremit bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-3):373-375.
 • Çelikkale, M., Düzgüneş, E. & Okumuş, İ. (1992). Potential, current situation, problems and solutions of Turkey fisheries sector (in Turkish). Publication of İstanbul Chamber Commerce, Nr: 2.
 • Dadaylı E.A. (2012). Investigation of Zonguldak fishery harbours: Example of Kozlu fishery harbour (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Kara Elmas University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Zonguldak.
 • Huntigon, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports, Journal of Ocean and Coastal Economic, 2(4):1-9. doi:10.15351/2373-8456.1031
 • Ligteringen H. & Velsinkş H. (2012). Ports and terminals. UK: Amazon co.
 • RG, (1996). Official Gazette, Regulation of fishing ports (in Turkish). Retrieved fromhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (10.03.2016)
 • Softa Avcı Ş. (2014). An investıgation on the coastal fishing structures located in Trabzon city (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Karadeniz Technical University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Trabzon.
 • UDHB, (2011). Status and needs, analysis report results for fishing coastal structures. Volume-I, Volume-II, (in Turkish). Ministry of Transport, Directorate of Railway, Harbours and Air Ports Construction, Ankara.
 • UDHB, (2014). Inventory of fishing coastal structure (in Turkish). Retrieved from www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/.../Balıkçı%20Barınakları.pdf (10.03.2016)
There are 14 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Muhammet Boran

Şükran Avcı Softa

Publication Date November 23, 2016
Submission Date May 9, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 33 Issue: 4

Cite

APA Boran, M., & Softa, Ş. A. (2016). An investigation on the coastal fishing structures located in Trabzon province. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(4), 307-311. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.01