Volume: 33 Issue: 2

Full Issue

View or download the full issue EgeJFAS 33(2)

Table of Contents

Articles

Denizli’deki dağ göllerinin Oligochaeta (Annelida) faunası üzerine gözlemler PDF
Seray Yıldız, M. Ruşen Ustaoğlu
Non-market economic value of artificial reefs in Edremit Bay (Eastern Mediterranean, Turkey) PDF
Sezgin Tunca, Bülent Miran, Vahdet Ünal
İzmir balık hali çalışanlarının mesleki sağlık ve iş kazaları üzerine bir ön çalışma PDF
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan, M. Akif İçlik
Effects of vitamin C on oxidative stress parameters in rainbow trout exposed to diazinon PDF
Alireza Mirvaghefi, Mohsen Ali, Hadi Poorbagher
Yaz aylarında Batı Anadolu’nun bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri PDF
Haşim Sömek, M. Ruşen Ustaoğlu
Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi PDF
Berna Kılınç, Sevcan Demir Atalay, Ali Kara, Akın İlkyaz, Bahar Bayhan, Müge Aliye Hekimoğlu
Alterations in the hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) injected with nonylphenol PDF
Ertuğrul Kankaya, Burak Kaptaner
Age and growth of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Sea of Marmara and Northern Aegean Sea PDF
Burak Saygılı, Ali İşmen, Mukadder Arslan İhsanoğlu
Mogan Gölü’ndeki bazı balık türlerinde vitellogenin proteininin elektroforetik karşılaştırılması PDF
Göktuğ Gül, Aysel Çağlan Karasu Benli, Figen Erkoç
Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) balıklarında aşılamanın beslenme ve gelişim üzerine etkisi PDF
Başak Özkesici, Ali Yıldırım Korkut, Aysun Kop, Ali Özcan Babaoğlu

Short Communications

A preliminary study on the potential use of an alternative bait for demersal longline fishery; Sepietta sp. PDF
Ozan Soykan, İlker Aydın, Hasan Tuncay Kınacıgil

Reviews

Karadeniz’de hamsi (Engraulis encrasicolus) popülasyon dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların (1985-2015) balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi PDF
Sabri Bilgin, Çetin Sümer, Serdar Bektaş, Hasan Hüseyin Satılmış, Recep Bircan