Volume: 32 Issue: 3

Full Issue

View or download the full issue EgeJFAS 32(3)

Table of Contents

Articles

Antioxidant, antimicrobial and sensorial effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and Sage (Salvia officinalis L.) on Sea bass (Dicentrarchus labrax L.) fillets PDF
Can Altınelataman, Duygu Kışla, Berna Kılınç, Evren Burcu Şen Yılmaz, Aslı Cadun Yünlü, Tolga Dinçer, Ufuk Çelik
Ilıca ve Kömürcü Çayları (Erciş-Van) taşkın önleme çalışmalarının içsu balıkları üzerine etkileri PDF
Mustafa Sarı, Mustafa Akkuş
Gökova Körfezi'nde küçük ölçekli balıkçılıkta birim çabaya düşen av miktarı (CPUE) ve av kompozisyonu PDF
Hakkı Dereli, Zafer Tosunoğlu, Huriye Göncüoğlu, Vahdet Ünal
Güllük Dalyanı balıkçılığı PDF
Cemil Sağlam, Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
Effects of vitamin E, selenium and vitamin C on various biomarkers following oxidative stress caused by diazinon exposure in rainbow trout PDF
Mohsen Ali, Alireza Mirvaghefi, Farzad Asadi
Çiklit balıklarında albinoluğun üreme performansı üzerine etkisi: Mavi ve beyaz prenses (Pseudotropheus socolofi) örneği PDF
Onur Karadal, Derya Güroy

Short Communications

Length-weight relationship and condition factor of Leuciscus niloticus (De Joahhis, 1853) from Epe Lagoon, Lagos State, Nigeria PDF
Olaniyi Alaba Olopade, Iyabode Olusola Taiwo, Ayodele Eniola Ogunbanwo

Case Reports

Penile prolapse in Euphrates soft-shelled turtle (Rafetus euphraticus Daudin, 1802) PDF
Zafer Doğu, Faruk Aral, Erdinç Şahinöz, Ertan Taşkavak