Volume: 18 Issue: 1

Table of Contents

Articles

A Check-list for Phytoplankton of Turkish Seas. PDF (Türkçe)
Tufan Koray
A study on some biological peculiarities of the Picarel (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) distributed in the bay of Izmir (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Savaş Mater, Sibel Malkav, Bahar (Şahinoğlu) Bayhan
Seasonal variations in the parasites of horse mackerel (Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758). PDF (Türkçe)
Ahmet Akmırza
Ege Denizi Kıyılarında Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae)'in Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Tahminleri. PDF (Türkçe)
Okan Akyol
Broodstock fish capture possibility by longline and subsequent mortality rate for some species of Sparidae family. PDF (Türkçe)
Mahmut Ali Gökçe, Erhan Akamca, Argun Akif Özak
Some Water Quality Criteria of Asi River (Hatay). PDF (Türkçe)
Meltem Taşdemir, Ziya Lugal Göksu
Fishes Caught in Bozova Region of Atatürk Dam Lake and Their Production. PDF (Türkçe)
Erdal Duman, Ahmet Çelik
A preliminary study on the prawn trawls excluding sea turtles. PDF (Türkçe)
Şule Atabey, Ertan Taşkavak
alabalığı (S. fontinalis) ve normal pigmentli gökkuşağı alabalığına olan avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması. PDF (Türkçe)
Sevim Köse, Cem Erkebay, İlker Zeki Kurtoğlu, Nadir Başçınar, Ali Değirmenci
Seyhan Nehri'nden avlanan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ların ekto- ve endo-parazitlerinin araştırılması. PDF (Türkçe)
İbrahim Cengizler, Necdet Aytac, Aysel Sahan (Azizoğlu), Argun Akif Ozak, Ercüment Genç
Improvement of size selectivity of bottom trawl nets by using grid systems. PDF (Türkçe)
Celalettin Aydın, Zafer Tosunoğlu, Adnan Tokaç
Determination of amino acid contents of Petalonia fascia (O.F.Müll.) Kuntze (Scytosiphonales, Scytosiphonaceae). PDF (Türkçe)
Vildan Çetingül
Determination of amino acid contents of Petalonia fascia (O.F.Müll.) Kuntze (Scytosiphonales, Scytosiphonaceae). PDF (Türkçe)
Vildan Çetingül
Determination of amino acid contents of Cladophora glomerata ( L.) Kütz. (Chlorophyta). PDF (Türkçe)
Vildan Çetingül
Benthic amphipods of Çeşme peninsula (Aegean Sea) coast. PDF (Türkçe)
Ahmet Kocataş, Tuncer Katağan, Murat Sezgin, Fevzi Kırkım
Seasonal changes in composition of Petalonia fascia (O.F.Müll) Kuntze. PDF (Türkçe)
Vildan Çetingül
Investigation of the Changes in Fatty Acids Composition of Whole Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.) and Its Fillet During Storage. PDF (Türkçe)
Muhammet Dönmez, Osman Tatar
The Mollusc Fauna of Lake Işıklı (Çivril- Denizli). PDF (Türkçe)
M. Ruşen Ustaoğlu, Süleyman Balık, Murat Özbek
Growth rate of different size groups of mussels, Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 in Iskele-Urla (Bay of Izmir). PDF (Türkçe)
Aynur Lök
Effect of hanging ratio on efficiency and selectivity of gillnets on capture of pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)) and tench (Tinca tinca L.). PDF (Türkçe)
İsmet Balık, Hıdır Çubuk
Diversity, Distribution and Abundance of Pelagic Eggs and Larvae of Teleost Fishes in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Yeşim Ak, Belgin Hoşsucu
Comparison of catch efficiency of different longlines. PDF (Türkçe)
Ali Ulaş, F. Ozan Düzbastılar
The impact of pollution on the vertical and horizontal distribution of microplankton in İzmir Bay (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Fatma Çolak Sabancı, Tufan Koray
Investigations on Larvae Production of Mediterranean Shrimp (Penaeus kerathurus Forskal, 1775) By Using Japanase Method. PDF (Türkçe)
Gürel Türkmen
Türkiyenin Güney Ege Bölgesinde Alg Verimliliği Çalışmaları. PDF (Türkçe)
Atakan Sukatar
A Comparative Investigation on the Levels of Carbon, Flammable Substance and Some Heavy Metals (Cu,Zn) Accumulated in Sediment of Güllük and Homa Lagoons. PDF (Türkçe)
İlkay Atılgan, Özdemir Egemen
Carbon dynamic in the sea. PDF (Türkçe)
Uğur Sunlu, Aslı Kaymakçı, F.Sanem İzgören
Requirements for Bio-economic Data in Fisheries Management. PDF (Türkçe)
Vahdet Ünal, Okan Akyol, Hikmet Hoşsucu
Surimi Technology. PDF (Türkçe)
Şükran Çaklı, Hünkar Avni Duyar
The Sectioning Technique in Age Determination by Otolith. PDF (Türkçe)
Gülnur Metin, H. Tuncay Kınacıgil
Packaging technics, the effects on microbial flora of fish and shellfish. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç, Şükran Çaklı
Scombroid Fish Poisoning. PDF (Türkçe)
Savaş Mater, Bahar Bayhan, Şule Atabey