Volume: 20 Issue: 3

Table of Contents

Articles

Physical, chemical and microbiological properties of frozen shrimp. PDF (Türkçe)
Arzu Akpınar Bayizit, Tülay Özcan Yılsay, Ahmet Yücel
Market koşullarındaki kültür çipura (Sparus aurata L., 1758) ve levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balıklarının kalite değişimleri üzerine bir çalışma. PDF (Türkçe)
Latif Taşkaya, Şükran Çaklı, Ufuk Çelik
An investigation on the determination of catch compositions of the bottom trawling and beach-seining in the Bay of Izmir (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Ali Kara
Edremit Körfezi'ndeki kırma mercanların (Pagellus erythrinus L., 1758) (Sparidae) populasyon biyolojisi hakkında bazı parametreler. PDF (Türkçe)
Belgin Hoşsucu, Dilek Türker Çakır
Comparision of the meat yield and some growth characteristics of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) populations living in Keban Dam Lake and Hazar Lake, Elazığ. PDF (Türkçe)
Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir
R/V K. Piri Reis gemisindeki fouling organizmalar ve etkileri. PDF (Türkçe)
Ferah Koçak, Nermin Tekoğul
The Mollusc fauna of some lakes on Taurus Mountains (S Anatolia). PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Murat Özbek
The water mites of Işıklı Lake (Denizli) fauna. PDF (Türkçe)
Yunus Ömer Boyacı, Muhlis Özkan
Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844)'un Türkiye'nin yarı-tropik iklim koşullarında havuzda yetiştiriciliği. PDF (Türkçe)
Metin Kumlu, Mevlüt Aktaş, O. Tufan Eroldoğan
Determination of effects of artificial reef size on local scouring phenomena resulting from wave action. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar, Adnan Tokaç
Comparison of local scour depths and wave-current characteristics of cubic artificial reef models deployed in different arrangements. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar
Comparison of local scour depths and wave-current characteristics of cubic artificial reef models deployed in different arrangements. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar
Comparison of local scour depths and wave-current characteristics of cubic artificial reef models deployed in different arrangements. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar
The investigation of growth characteristics and meat yield of Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843). PDF (Türkçe)
Erdal Duman, Fahrettin Yüksel, Murat Pala
İzmir Körfezi kuzey lagüner sistemi plankton faunası. PDF (Türkçe)
İlker Pulat, İsmet Özel
Walbaum, 1792) fingerlings with different feed groups. PDF (Türkçe)
Huriye Arıman, N. Mevlüt Aras
A. Adem Tekinay, Mustafa Alpaslan, Özcan Özen, Pınar E. Akyüz, Gülçin Kahyaoğu, PDF (Türkçe)
Derya Güroy
The effects of temperature on growth and some biochemical characteristics of microalgae Spirulina platensis (Cyanophyceae). PDF (Türkçe)
Edis Koru, Semra Cirik
Feed consumption ratios of gilthead seabream larvae during first feeding by using microcapsules feeds and rotifer, either together or separately. PDF (Türkçe)
Kutsal Gamsız, Bill Koven
The mollusca fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla). PDF (Türkçe)
M. Ruşen Ustaoğlu, Süleyman Balık, Murat Özbek
Marking of live feeds by radioactive liposomes. PDF (Türkçe)
Kutsal Gamsız, Atilla G. Alpbaz
Lactate dehydrogenase, malate dehydrogenase ve superosid dismutase phenotypes of Izmir waterfrog populations. PDF (Türkçe)
Nurşen Alpagut Keskin, Beria Falakalı Mutaf
Lactate dehydrogenase, malate dehydrogenase ve superosid dismutase phenotypes of Izmir waterfrog populations. PDF (Türkçe)
Nurşen Alpagut Keskin, Beria Falakalı Mutaf
Toxicity of ecologicaly stresfull areas of Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Rahim Oral
Study on poli-β-hydroxybutrate (PHB) production and antimicrobial activities of some blue-green algae (Cyanophyta-Cyanobacteria). PDF (Türkçe)
M. Akbar Yoldaş, Hikmet Katırcıoğlu, Yavuz Beyatlı
(Heckel, 1843) (Siraz fish) fishery in Keban Dam Lake. PDF (Türkçe)
Uğur Özekinci, Cenkmen R. Beğburs, Ersin Tenekecioğlu
Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) populations in the Aegean, the Marmara and the Black Sea. PDF (Türkçe)
Ali Kara, Okan Akyol
A preliminary study on usage fish cage as a trap in the fish farms. PDF (Türkçe)
Cenkmen R. Beğburs, Uğur Altınağaç
Forming karyotype with samples of kidney cells of rainbow truth (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). PDF (Türkçe)
Tülay Örs
Age, growth and sex ratio of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Topçam Dam Lake (Aydın). PDF (Türkçe)
Hüseyin Şaşı, Süleyman Balık
Biology of piper Trigla lyra (Linneaus, 1758) distributing in Aegean Sea. PDF (Türkçe)
Adnan İçemer, Okan Özaydın, Murat Kaya, Hüseyin Avni Benli
A Study of the fatty acid composition of Artemia parthenogenetica of Çamaltı Saltworks (Izmir, Turkey). PDF (Türkçe)
Edis Koru, Harun Dıraman
(Linnaeus, 1758), Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792), Arnoglossus kessleri (Schmidt, 1915). PDF (Türkçe)
Dilek Türker Çakır, Sencer Akalın, Aydın Ünlüoğlu, Bahar Bayhan, Belgin Hoşsucu
A study on short-therm storage of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) milt. PDF (Türkçe)
Mehmet Ali Canyurt, Süleyman Akhan, Çiğdem Takma
The antimicrobial effects of nisin, it's application in fresh and processed fish. PDF (Türkçe)
Duygu Kışla, Adnan Ünlütürk
Probiotics and their usage in aquaculture. PDF (Türkçe)
Ali Yıldırım Korkut, Belgin Hoşsu, Melike Ferhatoğlu
Increasing feed efficiency in cultured fish and evaluation of artificial diets. PDF (Türkçe)
Murat Yiğit, Ümüt Yiğit
Applications of some biotechnological tools in fish culture. PDF (Türkçe)
Osman Özden, Yusuf Güner, Volkan Kızak
Larval quality in shrimp culture. PDF (Türkçe)
Gürel Türkmen