Volume: 20 Issue: 1

Table of Contents

Articles

Antalya Körfezi'ndeki Kalem Sardalyası'nın, Etrumeus teres (De Kay, 1842), bazı biyolojik özellikleri. PDF (Türkçe)
Raziye Yılmaz, Belgin Hoşsucu
(Gervais, 1848), Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)) rared in cage condition in the Seyhan Dam Lake (Adana). PDF (Türkçe)
Mahmut Ali Gökçe, Suat Dikel, Mehmet Çelik, Oğuz Taşbozan
Resistance calculation of the conventional and tailored demersal trawl nets with their gears theoretically. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar, Zafer Tosunoğlu, M. Hakan Kaykaç
Resistance calculation of the conventional and tailored demersal trawl nets with their gears theoretically. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar, Zafer Tosunoğlu, M. Hakan Kaykaç
Resistance calculation of the conventional and tailored demersal trawl nets with their gears theoretically. PDF (Türkçe)
F. Ozan Düzbastılar, Zafer Tosunoğlu, M. Hakan Kaykaç
Growth parameters of Liza ramada (Risso, 1826) population in Mersin Bay. PDF (Türkçe)
Mustafa Göçer, Gürkan Ekingen
Growth and reproduction peculiarities of the picarel (Spicara smaris L., 1758) from the Babadıllimanı Bight (Silifke-İçel). PDF (Türkçe)
Hacer Yeldan, Dursun Avşar, Meltem Özütok, Erdoğan Çiçek
The possibilities of using longline at pike-perch (Sander lucioperca, Bogustkaya & Naseka, 1996) fishing at Seyhan Dam Lake. PDF (Türkçe)
C. Enver Özyurt, E. Sarıhan, M. Akar
Communıty structure of zooplanktonic organisims in Mert, Erikli, Hamam, and Pedina (İğneada/Kırklareli) Lakes. PDF (Türkçe)
Hüseyin Güher
Yumurtalık–Botaş kıyı şeridinde Copepoda ve Cladocera (Crustacea) faunası. PDF (Türkçe)
Benin Toklu, Ercan Sarıhan
Investigation of Fe, Zn and Cd in Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) and Pike Pearch (Stizostedion lucioperca L., 1758) from Seyhan Dam Lake. PDF (Türkçe)
M. Ziya Lugal Göksu, Fatma Çevik, Özlem Fındık, Ercan Sarıhan
Seasonal changes of Noctiluca scintillans Kofoids & Swezy in Trabzon Coast, Eastern Black Sea. PDF (Türkçe)
Ali Muzaffer Feyzioğlu, Nüket Sivri
The effects of different culture methods (cage and pond) on haemoglobin, haematocrit and sediment levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). PDF (Türkçe)
Muhammed Atamanalp
Physical, chemical and sensory evaluation of sardines (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)) stored at no-frost conditions. PDF (Türkçe)
Şükran Çaklı, Bahar Tokur, Ufuk Çelik, Latif Taşkaya
Comparison of fertilisation, eyeing, hatching and survival rate of Abant Trout (Salmo trutta abanticus T., 1954) and Rainbow Trout eggs (Oncorhynchus mykiss W., 1792). PDF (Türkçe)
İrfan Uysal, Atilla Alpbaz
Nutritional composition of Tubifex tubifex Müller, 1774 (Annelidae). PDF (Türkçe)
Mahmut Yanar, Yasemen Yanar, M. Ayçe Genç
1847) distributed in the Bay of Izmir (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Savaş Mater, Bahar Bayhan, Tuncay Murat Sever
Investigations of the feeding habits of Anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758) in the Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Dilek Uçkun, Tuncay Murat Sever, Melahat Toğulga
Investigation of the selectivity of monoflament gillnets used in Annular Sea Bream fishing (Diplodus annularis L., 1758) in Izmir Bay (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Ali Kara
Donmuş depolama esnasında sardalyalarda (Sardina pilchardus W., 1792) meydana gelen kalite değişimleri. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç, Şükran Çaklı, Duygu Kışla
Soğutularak depolama boyunca Gökkuşağı Alabalığı'ndan hazırlanan balık burgerlerde meydana gelen kalite değişimleri. PDF (Türkçe)
Lâtif Taşkaya, Şükran Çaklı Duygu Kışla, Berna Kılınç
Selectivity of multifilament gill nets used in Round Sardinella (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Ali Kara
Socio-economic analysis of part time small-scale fishery, Foça (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Vahdet Ünal
Present status of coastal lagoons in Aegean Region. PDF (Türkçe)
Ahmet G. Elbek, Dilek İşgören Emiroğlu, Hülya Saygı
Meteorological climate conditions of Dardanelles and its effects on fishing. PDF (Türkçe)
Mustafa Alpaslan, Ahmet Adem Tekinay, Memiş Sağlam
Meteorological climate conditions of Dardanelles and its effects on fishing. PDF (Türkçe)
Mustafa Alpaslan, Ahmet Adem Tekinay, Memiş Sağlam
Meteorological climate conditions of Dardanelles and its effects on fishing. PDF (Türkçe)
Mustafa Alpaslan, Ahmet Adem Tekinay, Memiş Sağlam
A study about body characteristics of Platy (Xiphophorus maculatus Günter, 1866). PDF (Türkçe)
Müge Aliye Hekimoğlu, Atilla Alpbaz
An assessment on the new improvement to the of Seyhan Dam Lake fisheries. PDF (Türkçe)
Caner Enver Özyurt, Dursun Avşar
A preliminary study on the determination of batch fecundity of annular sea bream (Diplodus annularis L., 1758) in Izmir Bay (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Gülnur Metin, Okan Akyol
Examinations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) with using ultrasonography. PDF (Türkçe)
Mustafa Sarıeyyüpoğlu, İbrahim Canpolat, Sibel Şimşek Köprücü
Physical, chemical and microbiological properties of frozen mussels. PDF (Türkçe)
Arzu Akpınar Bayizit, Tülay Özcan Yılsay, Ahmet Yücel
A study on catch efficiency of straight and kirbed hooks at hand line fishing. PDF (Türkçe)
M. Hakan Kaykaç, Ali Ulaş, Cengiz Metin, Zafer Tosunoğlu
A preliminary study on fishing with lift net around net cages units. PDF (Türkçe)
Uğur Altınağaç, Uğur Özekinci, Cenkmen R. Beğburs
Microbial spoilage of fishery products and prevention methods. PDF (Türkçe)
Şükran Çaklı, Duygu Kışla
Aquaculture and alternative feed sources for aquaculture in Turkey. PDF (Türkçe)
A. Yıldırım Korkut, Önder Yıldırım
Culture of the rabbitfish (Siganus luridus Rüppell, 1828). PDF (Türkçe)
Ferhat Çağıltay
Fish sauce technology. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç
Materials and methods which are used in marking and tagging experiments in fishery research. PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
Materials and methods which are used in marking and tagging experiments in fishery research. PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
Materials and methods which are used in marking and tagging experiments in fishery research. PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
The importance of total and nutrient digestibility in aquaculture. PDF (Türkçe)
Murat Yiğit, Serap Ustaoğlu
performance criterian of towed fishing gear and to estimate the total fish catch under legal size. PDF (Türkçe)
Akın Türker İlkyaz