Volume: 21 Issue: 3

Table of Contents

Articles

Türkiye içsuları zooplankton kontrol listesi. PDF (Türkçe)
M. Ruşen Ustaoğlu
Akdeniz keşiş foku, Monachus monachus (Hermann, 1779)'un Türkiye kıyılarındaki durumu. PDF (Türkçe)
Harun Güçlüsoy, Cem O. Kıraç, N. Ozan Veryeri, Yalçın Savaş
Effects of photoperiodicity on development and incubation of squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) eggs. PDF (Türkçe)
Halil Şen
Türkiye'deki deniz balıkları kuluçkahanelerinde kullanılan çipura (Sparus aurata L., 1758) larva üretim teknikleri üzerine çalışmalar. PDF (Türkçe)
Şahin Saka, Deniz Çoban, Kürşat Fırat
Chemical composition and sensory analysis of marinated clam (Tapes decussatus L., 1758). PDF (Türkçe)
Ufuk Çelik
General characteristics of teleost fish fauna trawled from Babadıllimanı Bight (Mersin, Türkiye). PDF (Türkçe)
Erdoğan Çiçek, Dursun Avşar, Hacer Yeldan, Meltem Özütok
The investigation of carbon and burnable substances levels which are found in the southern Aegean Sea sediments. PDF (Türkçe)
Arzu Aydın, Uğur Sunlu
Effects of different feeding rations on growth of gilthead seabream (Sparus aurata L., 1758) in net cages. PDF (Türkçe)
Ali Yıldırım Korkut, Deniz Balkı
Effects of sodium nitrate enrichment on bottom sediments in earthen ponds. PDF (Türkçe)
Yalçın Tepe
Identification of isolated Vibrio sp. from sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) using API 20E system. PDF (Türkçe)
T. Tansel Tanrıkul, Haşmet Çağırgan, Erol Tokşen
A preliminary study on the attachment rates of the Mediterranean mussel to various materials in Mersin Bay (Urla-İzmir) where net cage fish farming is practiced. PDF (Türkçe)
Şükrü Yıldırım
Biological investigation of barbel fish (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843) population in Avşar Dam Lake (Sarıgöl, Manisa, Türkiye). PDF (Türkçe)
Esat Tarık Topkara, Süleyman Balık
Age and growth characteristics of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) population in Işıklı Lake, Çivril, Denizli, Turkey. PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, Hasan M. Sarı, M. Ruşen Ustaoğlu, Ali İlhan
An investigation on the diptera fauna of Ikizgöl Lake (Bornova, Izmir, Türkiye). PDF (Türkçe)
Ayşe Taşdemir, M. Ruşen Ustaoğlu, Süleyman Balık
Türkiye'den izole edilen Lactococcus garvieae'ların biyotiplendirilmesi. PDF (Türkçe)
Haşmet Çağırgan
Vaccine development in sea bass fry (Dicentrarchus labrax L., 1758) against vibriosis. PDF (Türkçe)
Haşmet Çağırgan
Research on isolation and identification of filamentous microorganisms causing some problems in activated sludge. PDF (Türkçe)
Alev Haliki, Güven Özdemir, Ataç Uzel
Türkiye'nin Ege Bölgesi'nden Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Testudinata: Emydidae) örneklerinin taksonomisi üzerine bazı araştırmalar. PDF (Türkçe)
Dinçer Ayaz, Ertan Taşkavak, Abidin Budak
Fish fauna of streams discharging to Antalya Bay. PDF (Türkçe)
Fahrettin Küçük, Ramazan İkiz
A preliminary study on the whelk fisheries [Rapana venosa (Valenciennes, 1846)] using liftnets of various sizes. PDF (Türkçe)
Uğur Altınağaç, Adnan Ayaz, Ali Kara
A study on some area, system and activity features of bluefin tuna (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) farms in Turkey. PDF (Türkçe)
Şükrü Yıldırım
İskenderun Körfezi'nde (Kuzey Doğu Akdeniz, Türkiye) askıdaki katı maddede ağır metallerin mevsimsel değişimi. PDF (Türkçe)
Aysun Türkmen, Mustafa Türkmen
Survival rate of poor cod (Trisopterus minutus capelanus Lacepède, 1800) escaping from traditional bottom trawl. PDF (Türkçe)
Gökhan Gökçe, Cengiz Metin
Effects of light intensity on larval development in common pandora (Pagellus erythrinus L., 1758) larvae. PDF (Türkçe)
Cüneyt Süzer, H. Okan Kamacı
Catch composition of trammel nets using in shrimp fisheries in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Cengiz Metin, Gökhan Gökçe
(Lamouroux, 1815) (Stauromedusae, Scyphozoa). PDF (Türkçe)
Gamze Gönlügür Demirci
Parazitik kopepod Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851'in morfolojik özellikleri (SEM). PDF (Türkçe)
İsmet Özel, Ahmet Öktener, Vedat Aker
An alternative calculation of carbons that can be turned into energy by primary production. PDF (Türkçe)
Emre Üstsoy, Engin Serkan Solmazoğlu, Doğan Seyfettin Aldağ, Tufan Koray
The investigation of the rearing of bluefin tuna (Thunnus thynnus L., 1758) on culture conditions. PDF (Türkçe)
Fatih Başaran, Osman Özden
Modified atmosphere packaging of fish products. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç, Şükran Çaklı
Modified atmosphere packaging of fish products. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç, Şükran Çaklı
Modified atmosphere packaging of fish products. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç, Şükran Çaklı
Fish swimming behaviour and its importance in relation to trawling operation. PDF (Türkçe)
Hüseyin Özbilgin, H.Tuncay Kınacıgil, Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin
Aquaculture in province of Muğla and its importance to Turkish aquaculture sub-sector. PDF (Türkçe)
Önder Yıldırım, İbrahim Okumuş
The importance of fish fatty acids on human health. PDF (Türkçe)
Yalçın Kaya, Hünkar Avni Duyar, Mehmet Emin Erdem
Lactic acid fermented seafood. PDF (Türkçe)
Berna Kılınç
Biogenic amines formation in fish and fish products. PDF (Türkçe)
Fatih Özoğul, Esmeray Küley, Yeşim Özoğul
Green fluorescent protein (GFP) isolated from marine organisms and its usages. PDF (Türkçe)
İsmail Karaboz, Atakan Sukatar, Aslı Parlakay