Volume: 22 Issue: 1

Table of Contents

Articles

Turkish Leader Atatürk and his interest of water. PDF (Türkçe)
Eren Akçiçek
An investigation on antifungal activities of some marine algae (Phaeophyta, Rhodophyta). PDF (Türkçe)
Alev Haliki, A. Akın Denizci, Vildan Çetingül
Copepoda and Cladocera (Crustacea) fauna of Asi River (Hatay, Turkiye). PDF (Türkçe)
Münir Ziya Lugal Göksu, Ahmet Bozkurt, Meltem Taşdemir, Ercan Sarıhan
Vegetative growth characteristics of Haematococcus pluvialis Flotow at different light intensities. PDF (Türkçe)
Tolga Göksan, Şevket Gökpınar
Walbaum, 1792) broodstocks reared in three different hatcheries by RAPD-PCR method. PDF (Türkçe)
Süleyman Akhan, Mehmet Ali Canyurt
A research on Plesiomonas shigelloides infection in some aquarium fishes. PDF (Türkçe)
Tülay Akaylı, Zuhal Zeybek
The flounder (Platichthys flesus luscus Pallas, 1811) ratio in different catch compositions and density at unit area in Trabzon-Rize Coasts. PDF (Türkçe)
Erhan Çiloğlu
Catch composition and effects on fishing area of beam trawl. PDF (Türkçe)
Celalettin Aydın, Raşit Gurbet, Ali Ulaş
Application of double grid systems in Turkish traditional trawl fisheries. PDF (Türkçe)
Celalettin Aydın, M. Hakan Kaykaç, Adnan Tokaç
An investigation on some of the characteristics of the net cage systems of fish farms in Turkish seas whose annual productions are 100 tonnes and over. PDF (Türkçe)
Şükrü Yıldırım, Atilla Alpbaz
An investigation on some of the production area characteristics of the fish farms in Turkish seas whose annual productions are 100 tonnes and over. PDF (Türkçe)
Şükrü Yıldırım, Atilla Alpbaz
Marine algae and seagrasses of Bozcaada (Çanakkale, Aegean Sea, Turkey). PDF (Türkçe)
Veysel Aysel, Hüseyin Erduğan, Emine Şükran Okudan, Hakan Erk
Growth and survival rates of different size classes of black mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) at two culture systems in Dardanelles. PDF (Türkçe)
Harun Yıldız, Aynur Lök
Meat yield of mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) in different size groups in Kilya Bay - Dardanelles. PDF (Türkçe)
Harun Yıldız, Aynur Lök
Su kirliliğinin ve fitoplanktonik alg florasının Bayındır Baraj Gölü'nde kontrolü. PDF (Türkçe)
Tahir Atıcı, Olcay Obalı, Hatice Calışkan
Determination of traits some growth and morphometric of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) at Demirköprü Dam Lake (Manisa). PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Hasan M. Sarı, Selçuk Berber
Catching efficiency of mono-multi and multifilament trammel nets in the different fishing grounds. PDF (Türkçe)
Arif Alaz, Raşit Gurbet
Fangri (Pagrus pagrus) yumurtalarının embriyolojik gelişiminde sıcaklığın etkisi. PDF (Türkçe)
Şahin Saka, Kürşat Fırat, H. Okan Kamacı, Ergun Büke
Peracarid crustacea fauna of rocky communities in Turkish Aegean Sea coasts. PDF (Türkçe)
Fevzi Kırkım, Murat Sezgin, Tuncer Katağan, Ahmet Kocataş, A. Suat Ateş
Evaluation of fish fauna associated with experimental artificial reefs in Hekim Island in Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey). PDF (Türkçe)
Altan Lök, Benal Gül
Monthly variations in the blood glucose level of scorpion fish (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) captured from Dardanelles. PDF (Türkçe)
Ekrem Şanver Çelik
A study about determining general profile of aquarium facilities at Izmir county`s. PDF (Türkçe)
Müge A. Hekimoğlu, Şanslı Şenol, Hülya Saygı
An investigation on fishes, which are marketing in Izmir fish market between 1993 and 2004. PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Fatih Perçin
Ege Denizi'nde yüzey suyu değişimleri. PDF (Türkçe)
Şeniz Uçkaç
A study on growing and coloring of gold fish in colored tanks (Cyprinus auratus, 1778). PDF (Türkçe)
Müge Aliye Hekimoğlu
Investigation on the catch composition, catch per unit effort, and economic analysis of four different mesh sizes of bottom gill nets with the same hanging ratio used in the Atatürk Dam Lake. PDF (Türkçe)
M. Fatih Can, Kadir Duran İğne
The study of the residue analysis of organochloride pesticides in several kinds of fish which are consumable from Aliağa and Izmir Bay in four seasons. PDF (Türkçe)
Belgin H. Uluocak, Özdemir Egemen
Gökkuşağı alabalığının, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) çeşitli beslenme yoğunluklarında büyüme, ağırlı kazanma ve fileto kompozisyonu değişimleri. PDF (Türkçe)
Feyza Sanver
Göller Bölgesi (Türkiye) içsularının Oligochaeta (Annelida) faunası. PDF (Türkçe)
Seray Yıldız, Süleyman Balık
An investigation on the profundal macrobenthic fauna of Gölcük Lake (Bozdağ, Ödemiş). PDF (Türkçe)
Ayşe Toksöz, M. Ruşen Ustaoğlu
The variations in microplanktonic species diversity and TRIX indexes in a sea cage fish farming locality. PDF (Türkçe)
Levent Yurga, Tufan Koray, Aslı Başaran-Kaymakçı, Özdemir Egemen
Güney Çeşme-Teke Burnu (İzmir, Türkiye) arası deniz florası. PDF (Türkçe)
Aslı Parlakay, Atakan Sukatar, Ayhan Şenkardeşler
Penaeus semisulcatus (de Hann, 1850) (Decapoda: Penaeidae)'un larval gelişimi. PDF (Türkçe)
Gürel Türkmen
A preliminary study on longlining of swordfish (Xiphias gladius L., 1758) in Fethiye Region (Mediterranean). PDF (Türkçe)
Mustafa Erdem, Okan Akyol
Çipura (Sparus aurata Linnaeus, 1758) yumurtalarının bölünme ve embriyonik safha gelişimi. PDF (Türkçe)
H. Okan Kamacı, Şahin Saka, Kürşat Fırat
Mersin Körfezi'ndeki Liza ramada (Risso,1826) populasyonunda farklı kemiksi yapılar kullanılarak yapılan yaş tayini sonuçlarının karşılaştırılması. PDF (Türkçe)
Mustafa Göçer, Gürkan Ekingen
Farklı yemlerle beslenen avrupa yılanbalığı (Anguilla anguilla L.)'nda bazı büyüme parametreleri. PDF (Türkçe)
Tülay Altun, Nazmi Tekelioğlu, Erdal Nevşat, Yusuf Sağat
The fish fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla). PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Hasan M. Sarı, Ali İlhan, Esat T. Topkara
Reproduction characteristics of red mullet (Mullus barbatus L., 1758) in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Gülnur Metin
Güney Karadeniz kıyısal sularında Türkiye denizleri fitoplanktonu için yeni kayıtlar. PDF (Türkçe)
Özgür Baytut, Arif Gönülol, Tufan Koray
The fisheries policies and the protection measures which is apply to sector in Turkey and in the EU. PDF (Türkçe)
Seray Bulut (Yıldız), Ahmet G. Elbek
The comparation of scientific and legal descriptions of the coastal zone due to geological and oceanographical facts. PDF (Türkçe)
E. Yeşim Köksal, Ahmet Kocataş, Baha Büyükışık