Volume: 23 Issue: 3

Table of Contents

Articles

Some reproduction properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Demirköprü Dam Lake. PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Hasan M. Sarı, Selçuk Berber
Comparision of taxonomic features and disturbition region of Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) (Pisces: Cyprinidae). PDF (Türkçe)
Fahrettin Küçük, Salim Serkan Güçlü
ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi. PDF (Türkçe)
Oya Işık, Leyla Hızarcı, Selin Sayın, Şevket Gökpınar, Yaşar Durmaz, Tolga Göksan
İnci kefali Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811 postovulasyon foliküllerinde apoptoz. PDF (Türkçe)
Burak Kaptaner, Güler Ünal
A study on the catch composition and bycatch of shrimp beam trawl in the Sea of Marmara. PDF (Türkçe)
M. Fatih Yazıcı, Ali İşmen, Uğur Altınağaç, Adnan Ayaz
Catch and by-catch composition of the shrimp fishery by beam trawl in the southeastern Marmara Sea. PDF (Türkçe)
Yusuf Kenan Bayhan, Erdoğan Çiçek, Tarık Ünlüer, Mehmet Akkaya
The effects of monoflament and multiflament PA netting twine on catch composition of the red mullet gillnets. PDF (Türkçe)
İlker Aydın, Cengiz Metin, Gökhan Gökçe
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Hasan M. Sarı, Didem Özdemir Mis, Cem Aygen, PDF (Türkçe)
Ayşe Taşdemir, Seray Yıldız, Esat T. Topkara, Haşim Sömek, Murat Özbek, Ali İlhan
Effects of nitrogen sources and concentration on the growth and pigment composition of the Nannochloropsis oculata (Droop, 1955) (Eustigmatophyceae). PDF (Türkçe)
Yaşar Durmaz
Güney Karadeniz'deki hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) populasyon yapısındaki son değişiklikler üzerine bir çalışma. PDF (Türkçe)
Osman Samsun, Necati Samsun, Ferhat Kalayci, Sabri Bilgin
Seasonal changes of the benthic algal flora of Tortum Lake (Erzurum). PDF (Türkçe)
Ersin Kıvrak, Hasan Gürbüz
Egirdir Gölü (Isparta) litoral Oligochaeta (Annelida) faunası. PDF (Türkçe)
Naime Arslan
Growth attributes of turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758) were reared in the Black Sea condition. PDF (Türkçe)
Nilgün Aksungur, Muharrem Aksungur, Bilal Akbulut, Cennet Üstündağ, Yılmaz Çiftçi
The infection of Trichodina sp. in some of the aquarium fishes (Carassius auratus L., 1758) in Mersin district. PDF (Türkçe)
C. Erkin Koyuncu
Balıklarda lipit oksidasyonunu belirlemek için iki tiyobarbiturik asit (TBA) metotunun karşılaştırılması. PDF (Türkçe)
Bahar Tokur, Koray Korkmaz, Deniz Ayas
Distribution and morphology of Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Testudinata: Cryptodira: Emydidae) in Lakes District and eastern Mediterranean region. PDF (Türkçe)
Dinçer Ayaz, Abidin Budak
Sebze sosu ile kaplanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss W., 1792)'ın dondurarak depolama (-18°C) boyunca kalitesindeki değişimler. PDF (Türkçe)
Bahar Tokur, Şükran Çaklı, Abdurrahman Polat
The effect of hydrogen peroxide (H2O2) for Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea : Capsalidae) infestations in cultured meagre Argyrosomus regius Asso, 1801. PDF (Türkçe)
Erol Tokşen, Kutsal Gamsız, Egemen Nemli
Ankara'daki marketlerde vakum paketli dumanlanmış balık türlerinde (Mackerel, Salmo salar ve Oncorhynhus mykiss) ağır metallerin (kadmiyum ve kurşun) belirlenmesi. PDF (Türkçe)
U. Tansel Şireli, Muammer Göncüoğlu, Yeliz Yıldırım, Ali Gücükoğlu, Ömer Çakmak
A preliminary study on the daily growth of european sardine (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Sencer Akalın, Okan Özaydın, Dilek Uçkun, Melahat Toğulga
Design of monitoring network and determination of water quality variables in Küçük Menderes River. PDF (Türkçe)
Vildan Gündoğdu, E. Yeşim Özkan
An approach towards the formation of Gediz River basin management plan. PDF (Türkçe)
Vildan Gündoğdu, Ahmet Kocataş
Fishery co-operatives and societies of Marmara Region and their roles in Bluefish Fishery. PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan, Vahdet Ünal
A survey on cannibalism in musky octopus (Eledone moschata Lamarck, 1799) in controlled conditions. PDF (Türkçe)
Halil Şen
An investigation on anatomy, morphology and ecology of metazoan parasites of Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (common carp) from Lake Karamık (Afyonkarahisar). PDF (Türkçe)
H. Levent Kutlu, M. Oğuz Öztürk
Yamansız Gölü (Antalya) rotifer faunası. PDF (Türkçe)
F. Banu Yalım
The dietary nucleotide effect on the growth of sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) larvae. PDF (Türkçe)
Erkan Can
Türkiye harpaktikoid (Crustacea, Copepoda) faunasına bir katkı. PDF (Türkçe)
Süphan Karaytuğ, Serdar Sak
Population biology of sand crab [Portunus pelagicus (Linneaus, 1758)] blue crab [Callinectes sapidus Rathbun, 1896] in Iskenderun Bay. PDF (Türkçe)
Tahir Özcan, İhsan Akyurt
Cladocera and Copepoda fauna (Crustacea) of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır). PDF (Türkçe)
Aysel Bekleyen
Determination of catch eficiency and lenght composition of anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758) caught by midwater trawl during nihgt in the Black Sea. PDF (Türkçe)
Süleyman Özdemir, Yakup Erdem, Hasan Hüseyin Satılmış, Zekiye Birinci Özdemir
The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea). PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Fatih Perçin
Çatalan Baraj Gölü'nün (Adana) Copepoda ve Cladocera (Crustacea) faunası. PDF (Türkçe)
Ahmet Turan Aladağ, Cahit Erdem, Süphan Karaytuğ
Effect on catchability of species and species selectivity of structure properties and net material of gillnets. PDF (Türkçe)
Süleyman Özdemir, Yakup Erdem
Beach-seine fishery in Urla Region, Izmir Bay (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Okan Ertosluk
Fish fauna of the River Miliç (Terme, Samsun). PDF (Türkçe)
Selma Uğurlu, Nazmi Polat
Gediz Nehri Deltası (Batı Türkiye) sedimentlerinde ağır metal birikimi. PDF (Türkçe)
Hatice Parlak, Ayşe Çakır, Meltem Boyacıoğlu, Özlem Çakal Arslan
The investigation of meat yield of Chondrostoma meandrense Elvira, 1987 in the Kemer Dam Lake. PDF (Türkçe)
Gülnaz Özcan, Süleyman Balık
Muğla). PDF (Türkçe)
Seher Dirican, Tuncer Katağan
An investigation on bycatch issue in fishery. PDF (Türkçe)
Gökhan Gökçe, Cengiz Metin
Ichthyoplankton species in Izmir Bay (1974-2005). PDF (Türkçe)
Tülin Çoker, Savaş Mater
Türkiye'de tilapia yetiştiriciliği ve sorunları. PDF (Türkçe)
Tülay Altun, Nazmi Tekelioğlu, Durali Danabaş
Effects of negative factors on tuna health in fattening farms. PDF (Türkçe)
Fatih Perçin, T. Tansel Tanrıkul
An invader-economical gastropod Rapana venosa (Valenciennes, 1846) in Çanakkale and adjacent regions. PDF (Türkçe)
Mustafa Alparslan, H. Barış Özalp, Serpil Sağır-Odabaşı