Volume: 23 Issue: 1

Table of Contents

Articles

Deniz diyatomu Chaetoceros gracilis Schütt büyüme hızı üzerine besleyici elementlerin etkileri. PDF (Türkçe)
F. Sanem İzgören-Sunlu, Baha Büyükışık
Cycles of gonadosomatic index of sea urchins (Paracentrotus lividus Arbacia lixula) in Urla-Iskele. PDF (Türkçe)
Aynur Lök, Aysun Köse
Ömerli Gölü (İstanbul, Türkiye)'nde bazı fotosentetik pigmentler ve toplam alg sayıları arasındaki ilişki. PDF (Türkçe)
Mustafa Temel
The length-weight relationships, and meat yield of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in the Mamasın Reservoir (Aksaray, Turkey). PDF (Türkçe)
Hakan Murat Büyükçapar, Ahmet Alp, Mustafa Kaya, Yusuf Çiçek
Muğla iç su balıkları üzerine taksonomik bir çalışma. PDF (Türkçe)
Fevzi Yılmaz, Murat Barlas, Bülent Yorulmaz, Nedim Özdemir
Culture techniques used in larviculture of common dentex (Dentex dentex (L., 1758)). PDF (Türkçe)
Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, H. Okan Kamacı, Şahin Saka, Kürşat Fırat
Effects of dietary Mannan-oligosaccharide on growth, intestine and liver histology of the African catfish (Clarias gariepinus (Burchell, 1822)). PDF (Türkçe)
M. Ayçe Genç, Erdal Yılmaz, Ercüment Genç
The studies on phytoplankton population dynamics at Dem Harbour (Çandarlı Bay, Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Hilal Aydın Gençay, Baha Büyükışık
The effects of using ultraviolet radiation on bacterial load of the different density of rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Muller, 1786). PDF (Türkçe)
Fatih Başaran, Özlem Ilgaz, Bahadır Tülek, Cenk Güngör Muhtaroğlu
Determination of pollution at lower basin of Küçük Menderes River (Selçuk, İzmir) by using macro benthic invertebrates. PDF (Türkçe)
Süleyman Balık, M. Ruşen Ustaoğlu, Murat Özbek, Seray Yıldız, Ayşe Taşdemir, Ali İlhan
By-catch in Taşucu Bay (Eastern Mediterranean) shrimp trawls. PDF (Türkçe)
Ozan Soykan, H. Tuncay Kınacıgil, Zafer Tosunoğlu
Anoksigenik fotosentetik bakterilerin winogradsky kolonunda zenginleştirilmesi ve izolasyonu. PDF (Türkçe)
İhsan Yaşa, Bilge Hilal Çadırcı, Ali Koçyigit, Tansel Öztürk
Human resources and stress in organizations: an empirical approach. PDF (Türkçe)
Nezih Metin Özmutaf
Determination of traits some growth and morphometric of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) at Manyas Lake (Balıkesir). PDF (Türkçe)
Selçuk Berber, Süleyman Balık
A Morphological and ecological investigation on the ringed snake, Natrix natrix persa (Pallas, 1814) (Ophidia: Colubridae) of the Lakes District, Turkey. PDF (Türkçe)
Yunus Emre Dincaslan
L.,1758) by using microencapsulated feed. PDF (Türkçe)
Kutsal Gamsız, Atilla G. Alpbaz
Research of anionic detergent levels in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Özlem Yılmaz, Uğur Sunlu, Fatma Sanem Sunlu
Cladoceran Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller, 1785)'nın populasyon artışı üzerine sıcaklık ve besin (Scenedesmus acuminatus (von Lagerheim) R. H. Chodat) yoğunluğunun etkisi. PDF (Türkçe)
Sevgi Savaş, Ömer Erdoğan
Investigation on chemical changes of some fish species catching in the Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Semra Akçay, Özdemir Egemen
Effects of salinity concentrations on growth Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco (Chlorophyceae). PDF (Türkçe)
Yaşar Durmaz, Şevket Gökpınar
Çanakkale). PDF (Türkçe)
Nurcan Özkan
The consumption of fish and approach to fish culture of public opinion in Izmir Central Districts. PDF (Türkçe)
Hülya Saygı, Şahin Saka, Kürşat Fırat, Tuncer Katağan
Investigation of temporal changes of phytoplankton in Karsiyaka Yacht Port (Izmir Inner Bay). PDF (Türkçe)
Serkan Kükrer, Hilal Aydın
Calculating biomass of microplanktonic bilateral symmetric species (CAD Applications). PDF (Türkçe)
Levent Yurga, Tufan Koray
The funnel tube development of Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) in its embryogenesis. PDF (Türkçe)
Halil Şen
Technical and economical development of a tool for practical and effective pelagic fishing. PDF (Türkçe)
Dilek İşgören-Emiroğlu, Aytaç Özgül, Cezmi Kançoban
Some morfometric characteristics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Terkos. PDF (Türkçe)
Utku Güner
Potentially harmful phytoplankton species distributed in the Northeastern Mediterranean Coastal Waters (İskenderun Bay). PDF (Türkçe)
Sevim Polat, M. Perçin Olgunoğlu, Ayça (Akiz) Aka, Tufan Koray
(Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823). PDF (Türkçe)
Mesut Yılmaz, Beria Falakalı Mutaf, Ramazan İkiz
Astronot balıklarında (Astronotus ocellatus Cuvier, 1829) görülen Argulus foliacesus (Crustacea: Branchiura) enfeksiyonu ve tedavisi. PDF (Türkçe)
Erol Tokşen
Orta Anadolu'da Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 için yeni bir lokalite. PDF (Türkçe)
Dinçer Ayaz, Cemal Varol Tok, Ahmet Mermer, Murat Tosunoğlu, Murat Afsar, Kerim Çiçek
A Study of the fatty acids composition of Artemia parthenogenetica of Ayvalık Saltwork (Balıkesir,Turkey). PDF (Türkçe)
Edis Koru
Comparison of the growth characteristics in two different Spirulina platensis strains. PDF (Türkçe)
Cenker Kılıç, Tolga Göksan, İlknur Ak, Şevket Gökpınar
Effect of modified atmosphere packaging on fish and fish products. PDF (Türkçe)
Yeşim Özoğul, Fatih Özoğul, Esmeray Küley
Culture of the important crayfish species in Turkey. PDF (Türkçe)
Yavuz Mazlum, Erdal Yılmaz
Culture of octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797). PDF (Türkçe)
Halil Şen
Bioaccumulaton and toxicity of cadmium in the water products. PDF (Türkçe)
Figen Esin Kayhan
Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen. PDF (Türkçe)
Vahdet Ünal, Murat Yercan
Türkiye içsularının Malacostraca (Crustacea) türlerinin kontrol listesi. PDF (Türkçe)
Murat Özbek, M. Ruşen Ustaoğlu
Sorting grids in trawls. PDF (Türkçe)
Celalettin Aydın, Zafer Tosunoğlu
Current situation of fisheries in Elazığ and neighbouring provinces. PDF (Türkçe)
Bülent Şen, Özgür Canpolat, Feray Sönmez
1815) (Stauromedusae, Scyphozoa). PDF (Türkçe)
Gamze Gönlügür