Volume: 24 Issue: 1

Table of Contents

Articles

Investigation on impacts of coastal cage aquaculture to aquatic environment in Sığacık (Seferihisar, Izmir) region. PDF (Türkçe)
Ender Orçun, Uğur Sunlu
Influence of the sewage treatment plant on Diatom (Bacillariophyceae) species composition in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Fatma Çolak Sabancı, Tufan Koray
Utilization of Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) as diet on Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) larvae. PDF (Türkçe)
Gürel Türkmen, Aynur Lök, Serpil Serdar
Seasonal changes of heavy metals in two macroalgae species [Cystoseira corniculata (Phaeophyta), Laurencia papillosa (Rhodophyta)] in the Iskenderun Bay. PDF (Türkçe)
M. Perçin Piner Olgunoğlu, Sevim Polat
Determination on base systematic and ecology of rotifer fauna (Rotifera) in Hoyran Region of Eğirdir Lake. PDF (Türkçe)
Hakan Didinen, Y. Ömer Boyacı
Selectivity of sorting grid with horizontal bar for hake (Merluccius merluccius), red mullet (Mullus barbatus) and annular sea bream (Diplodus annularis). PDF (Türkçe)
Celalettin Aydın, Adnan Tokaç, Zafer Tosunoğlu
Seasonal variation of epilithic diatom Tödürge Lake (Sivas). PDF (Türkçe)
E. Rıdvan Sıvacı, Şükran Dere, Sabri Kılınç
Türü tehlike altındaki tatlı su kedibalığı Mystus montanus fingerlinglerinde besindeki lipid seviyesinin gelişim ve yaşama oranı üzerine etkisi. PDF (Türkçe)
A. Jesu Arockia Raj, M.A. Haniffa, S. Seetharaman, S. Appelbaum
Simulated community culture study on water of Izmir Bay (Homa Lagoon). PDF (Türkçe)
Banu Kutlu, Baha Büyükışık
L., 1758). PDF (Türkçe)
Tülay Altun, Filiz Çelik, Durali Danabaş
Özden Aydın, Mesut Önen, Alper Doğan, Ertan Dağlı, Murat Sezgin, Tuncer Katağan, PDF (Türkçe)
Bilal Öztürk, Fevzi Kırkım
Hirudinea (Annelida) fauna of some lakes located in western Black Sea Region PDF (Türkçe)
Murat Özbek, Hasan M. Sarı
Biochemical contents of Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh (Chlorophyceae=Green Algae). PDF (Türkçe)
Coşkun Fırat, Mehmet Öztürk, Ergün Taşkın, Oğuz Kurt
The evaluation of a red shrimp Plesionika martia (Decapoda: Pandalidae) in North-East Mediterranean Trawl Fishery. PDF (Türkçe)
Aydın Demirci
An investigation of motil aeromonads and mesophilic aerobic bacteria count in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) marketed in Mersin. PDF (Türkçe)
Pınar Bulduklu, Selmin Özer
The effects of ultraviolet radiation on bacterial load of the different density of Artemia spp. PDF (Türkçe)
Fatih Başaran, Özlem Ilgaz, Ezgi Dikmen
Live transport of gravid penaeid shrimp (Marsupenaeus japonicus Bate, 1888 and Penaeus semisulcatus de Hann, 1844) broodstock with two different methods. PDF (Türkçe)
Gürel Türkmen, Osman Özden, Hülya Saygı
A systematic and ecologic research of water mites (Acari, Hydrachnidia) in Akdağ and Dumlu Streams. PDF (Türkçe)
Yunus Ömer Boyacı, Muhlis Özkan
Technical characteristics of set nets, used in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
Breeding Properties of Tinca tinca (L., 1758) Living in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey) Hirfanlı Baraj Gölü'nde yaşayan Tinca tinca (L., 1758)'nın üreme özellikleri (Kırşehir, Türkiye) PDF (Türkçe)
Semra Şanlı Benzer, Ali Gül, Mehmet Yılmaz
Biological and ecological observations on Emys orbicularis (Testudinata: Cryptodira: Emydidae) population from the Lakes District. PDF (Türkçe)
Dinçer Ayaz, Abidin Budak
Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi'nin rotifer faunası üzerine taksonomik bir çalışma. PDF (Türkçe)
Ayda Tellioğlu, Fatih Akman
Zebra balığında Danio rerio'da (Teleostei: Cyprinidae) oosit gelişimi. PDF (Türkçe)
Özlem Çakıcı, Sema İşisağ Üçüncü
Süveyş Körfezi'nde (Mısır) lokum balığı Saurida undosquamis (Richardson) dişi bireylerinin büyüme ve üremesi. PDF (Türkçe)
Magdy M. El-Halfawy, Amal M. Amin, Amal M. Ramadan
1758) and Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829] in Izmir Bay. PDF (Türkçe)
Şule Gürkan, Sencer Akalın, Ertan Taşkavak, Okan Özaydın
The seasonal variations of some heavy metals in Kovada Lake's water and sediment. PDF (Türkçe)
İsmail Kır, Selda Tekin Özan, Yusuf Tuncay
Gökova Körfezi (güneydoğu Ege Denizi) kıyıları dekapod krustaseleri PDF (Türkçe)
A. Suat Ateş, Tuncer Katağan, Ahmet Kocataş
Marmara Bölgesi'nde (Türkiye) tatlısu balığı Chondrostoma angorense Elvira, 1987 (Osteichtyes: Cyprinidae) için yeni bir lokalite. PDF (Türkçe)
Ali Serhan Tarkan, Müfit Özuluğ, Özcan Gaygusuz, Çiğdem Gürsoy Gaygusuz
Ceyhan Nehri (Adana, Türkiye)'nin farklı bölgelerinden yakalanan avrupa yılan balığı (Anguilla anguilla L., 1758)'nda bazı hematolojik parametrelerin karşılaştırmalı çalışması. PDF (Türkçe)
Aysel Şahan, Tülay Altun, Fatma Çevik, İbrahim Cengizler, Erdal Nevşat, Ercüment Genç
Determination of residue in muscle and skin of sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) after oxytetracycline treatment. PDF (Türkçe)
Fikri Balta, Haşmet Çağırgan
Technical characteristics of driftnets, used in Izmir Bay (Aegean Sea). PDF (Türkçe)
Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
A sample study in determining appropriate marine site selection for net cage culture. PDF (Türkçe)
Şükrü Yıldırım, Osman Özden
Copepoda and Cladocera fauna of TMİ 12 Pond (Elazığ). PDF (Türkçe)
Serap Saler, Serkan Arslan
Fish oil, used in fish feeds and its characteristics. PDF (Türkçe)
Ali Yıldırım Korkut, Aysun Kop, Pınar Demir
Determination methods of growth performance in fish feeding. PDF (Türkçe)
Ali Yıldırım Korkut, Aysun Kop, Nida Demirtaş, Aykut Cihaner
Türkiye içsularında yaşayan Siliyat türleri (Protozoa, Ciliophora) için kontrol listesi. PDF (Türkçe)
Sırma Çapar
Possible results of non-native crayfish species introduction into Turkey. PDF (Türkçe)
Muzaffer Mustafa Harlıoğlu, Serpil Mişe Yonar